Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Deniz Y?lmaz Yakut Sözleri

Öyle bir zamand? ki beni terk etti?inde; Takvimler, be?inci bir mevsimin eksikli?ini hissetti. Hiçbir iklim, dindiremedi bir daha; senin tenimde b?rakt???n kurakl???.

Biliyorlar asl?nda. Seni gazete ka??d?na sard???m ?arab?m gibi biliyorlar. Ulu orta ve gizligizli seni sevdi?imi.

Gidi?in ölüm'dü, tarihini att?m sol gö?süme. Bugün ölüm y?ldönümüm, yüre?imde bir s?z?yla uyand?m. Ne diyeyim ki, a?k?m?z sa?olsun!

Bu ömrü senin için yakt?m. Duman?n? görsen o bana yeter.

Ba?ka ba?ka kadehlerde ömür tükenmekten ise Saklayal?m yüreklerimizin mahzeninde y?lland?ral?m bu a?k?. Hat?rlanacak seneler sonra da tüm sevenlerin haf?zas?nda Dudaktan duda?a yay?lacak bu efsane sevda, Ad? k?rm?z?..!

Bilsen nas?l tutu?tu içim seni gördü?üm an, ?imdilerde söndürme çal??malar? gözya?lar?mla sürse de; sende yanmakm?? benim ömrüme farz olan.

Seri cinayetlerinin yeni bir kurban? olsam da, En gizemli delil'i b?rakt?n kalbime o sahte parmaklar?nla. Övünme hiç bo?una! Cesedim meçhul bir a?ka dü?se de, Ben failimi bile bile sevdim anlasana!

#301

 
© 2015
AŞK