Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Derinden Etkileyen Sözler

En Güzel Derinden Etkileyen Sözler K?sa Sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere insan? k?zlar? yada erkekleri etkileyecek anlaml? de?i?ik ve yeni derinden etkileyen a?k sözleri yay?nlayaca??z.
1. "Caresiz kaldiginizda bilin ki tek care yine kendinizsiniz...!"
2. "Ilerlediginiz yolda hic bir zorlukla karsilasmiyorsaniz, bilinki o yol asla sizi dogruya ulastirmaz...!"
3. "Ayakta olmek diz ustu yasamaktan daha cok onur vericidir...!"
4. "Akilli olanlar sebepler konusunda tartisirlar.Ama nihai karari sonucta surekli aptallar verir...!"
4. "Kelimelerin gucunu bilmiyorsan insanlarin kuvvetini asla tahmin bile edemezsin...!"
5. "Hayatta en aci sey ;Insanoglunun yasam surecindeki kacirmis oldugu firsatlardir...!"
6. "Kucuk seylere gereginden cok onem verenler , elinden buyuk is gelmeyenlerdir"
7. "Hepimiz hayatin kisaligindan söz ederiz de, bos geçen zamanimizi nasil kullanacagimizi bilmeyiz"
Hiç kimse senden daha iyi de?ildir; ama sen ortaya bir ?ey koyamazsan, sen de hiç kimseden iyi de?ilsin.
Donal Lird
Çal??t???mda rahatl?yor ve dinleniyorum. Beni as?l yoran, hiçbir ?ey yapmamak ya da gelen anlay??s?z misafirleri a??rlamak oluyor.
Picasso
Onlar?n pe?inden gidecek cesaretiniz varsa, bütün rüyalar?n?z gerçek olabilir.
Walt Disney
Hayat, bir bisiklete binmek gibidir, pedal çevirmeye devam etti?iniz sürece dü?mezsiniz.
Claude Pepper
E?er ad?mlar?n? önünde yürümü? olanlar?n ad?mlar?na göre atarsan, hiçbir zaman onlar? geçemezsin.
Mao Zetung
"Ölüm En Büyuk Kay?p De?ildir Aslnda ~
As?l Kay?p Ya?arken ?çimzde Ölenlerdir ;] "
-K.?skender.
Her rengin bir ki?ili?i vard?r, her ki?ili?in de bir rengi..Ben seninkini buldum;kahperengi !
Dönerse senindir, dönmezse zaten hiç senin olmam??t?r,
diye bir ?ey yok..
Dönecek.
Bir katil, olay mahaline mutlaka geri döner !...
Gün gelecek "sevdin mi "diye, Soracaklar belki de...Korkma "seni sevdigimi" inkar etmeyecegim o zaman...Çok sevdim, bir gülü?üne, Bir ömür adad?m diyecegim, ......Utanmadan s?k?lmadan...Ama gururla "degmezmi?" demeyi de unutmayaca??m...
Asklarini satarak yeminlerini
yiyerek büyüyenlerce
kovulup dokuz köyden
sana asla Taif olmayacak onuncuya itildiysen
aska ihanet etmeyen Neron'un hatrina
...onuncu köyü yak gitsin
"Ne hâlimi arz etmeye cür'et edebiliyorum, ne de feryat etmeye takat?m
var. Ne vuslat umudu için gayrete geliyorum, ne de ayr?l??a güç
yetirebiliyorum."
Yüz Daha Versen, Yüz Uman Yüzler Bilirim. Yoku?lara Karde? Olan Düzler Bilirim. Dünya Öküzün Üstünde Derler; Ama Dünyan?n Üstünde Nice Öküzler Bilirim !..
nokta her zaman bitenin arkas?ndan konmaz, bazen gelen"BÜYÜK"olsun diye konulur...
SENI SEVDIM SENSIN DIYE, KALBIMI SEVDIM SENI SEVDI DIYE, ÜMIT ETMEYI SEVDIM BELKI SNDE SEVERSIN DIYEEE
mahkumdur insan ya?amaya her?ein ilac? zaman derler ya hiç bi zaman olmad? asl?nda zamans?z tan?d?m zamansz sewdm zamansz terkettm zaman zaman hep sorunum oldu hayat?mda senn için ?iirler yazd?m karanl?k odamda yine zaman?m yoktu asl?nda uykumdan çald???m zamanlarda sen döküldün dilimden o anda yine zamansz olacak ya...a duymak istemedi?in o 2 kelimeyi söylüorum sana seni sewiorum zamansz olsada..
Senden önce hayat?m t?pk? ays?z bir gece gibiydi.Çok karanl?k, ama y?ld?zlar vard?, sebepler..Ve sen, gökyüzüme bir meteor gibi girdin.Ve bir anda her?ey yanmaya ba?lad?, parlakl?k vard?, güzellik vard?.Sen gitti?inde ve meteor ufka dü?tü?ünde, her?ey simsiyah oldu.Hiçbir ?ey de?i?medi ama gözlerim ???k yüzünden kör olmu?tu.......Art?k y?ld?zlar? da göremiyordum.Ve art?k hiçbir ?eyin anlam? yoktu..
Karda donmak üzeresin... Uyumak tatl? geliyor ama sen öldü?ünün fark?nda bile de?ilsin....
"Dünyada iki kör tan?d?m; biri beni görmeyen sen, biri de senden ba?kas?n? görmeyen ben
Sular yükselince bal?klar kar?ncalar? yer, sular çekilince de kar?ncalar bal?klar?
sen seni seveni göremeyecek kadar körsen seni sevende a?k?n? söyleyemeyecek kadar gururludur
Adaletsizli?i engelleyecek gücünüzün olmad??? zamanlar olabilir. Fakat itiraz etmeyi beceremedi?iniz bir zaman asla olmamal?!
Kolayd?r asl?nda noktalar koymak, biten cümlelere; zor olan ba?lamakt?r söze... Kolayd?r kand?rmak kendini çünkü al??m??l???n vard?r, ya?an?lan sahteliklere... Zor olan bakabilmektir, gözlerini k?rpmadan gözlerinin taa içine... Kolayd?r asl?nda 'SEN? SEV?YORUM' demek... Zor olan ta??makt?r, o sevgiyi her an ve her hücrenle....
inSanDa GüZel oLan YüzDür YüzDe GüZel oLan GözDür aMa inSan? inSan yaPan a??zDan ç?Kan sözDür"..
RuhuN Sat?Lm??sa Çar?? pazarda, TeseLLi Arama Bo? SokakLarda.. maziN KirLenmi?se, Lekesi ÇokSa, GüzeLLi?in Neye Yarar ?erefin Yoksa..!!
?çimde ?efini Kaybeden Bir Orkestran?n Hüznü Var...D???mda CHARL?E CHAPL?N Gülü?ü ...
RAK?P kim olursa olsun maç 0-0 ba?lar
Bende Emanetti Sevdan Bir Arma?an KabuL Ettim, ?stemene Gerek Yoktu "Zaten Geri Verecektim"
BEDEN?N BAK?RE OLSA NE YAZAR RUHUN ****** OLDUKTAN SORA
ÖNCEDEN SAÇININ TEL?NE ZARAR GELSE DÜNYAYI YAKARDIM ?MD? IRZINA GEÇSELER S??ARAMI YAKAR SIRAYA GEÇER?M !!
KayBettigin'de DegiL VazGecti?inDe YeniLirSin.
BEN SEN?N BEN? GÖREMEYECE??N KADAR ALÇALMADIM SEN?N BEN? GÖREMEYECEK KADAR G*TÜN KALKMI?!!!
SEN SEN diye yazd?klar?m SEN de?ilsin; Yanl?? anlama... A?lamalar?m sana de?il, SEN üstüne al?nma... Ben seni yazmakla SEN? yaz?yor de?ilim, SENM??S?N gibi alg?lama... SEN demelerim laf?n geli?i SEN SEN olmaktan ç?kt?n çoktan, , BEN?M BU A?K ARTIK ANLA ...
Bir ak?amüstü yine seninle dü?üyorum devrik cümlelerin sat?r aralar?na. Gidi?ini yaziyorum yine. Ard?nda yetim kalan yüre?imi kan?t?yorum her sat?rda..Gittin ve geride sadece yoklu?unla hayat aras?nda s?k??m?? bir adam ya?amakta b?rakt???n sokaklarda
Bazen bo? bakmak gerekiyormu?, hayat?n yalanlar?na.. Anlamaya çal??mak saçmal?k!Anlamadan ya?amak gerekiyormu?.. Ama bazen! unutmak gerekiyormu? unutulma pahas?na. Zaman de?ilmi? gideni getiren.Asl?nda zamanm?? var olan? götüren...
Topra?a Gömєrsin , Kimsє AnLamaz
D??ardan Bak?nca Orada Biri oLdu?unu.. Ama Sєn BiLirsin O Topra??n ALt?nda
Nє oLdu?unu.. "Sєvdi?imi" Unuttum DiyєnLєrdє BöyLєdir.. KaLpLєrinє
GömєrLєr , "Unuttum" DєrLєr.. D??ardakiLєr AnLamaz Ama Sєvєn BiLir
iÇindє Çürüyєn Cєsєdin Kime Ait oLdu?unu.
Kimbilir kaç ki?i senin zarif hallerini sevdi
Kaç ki?i güzelli?ini sevdi
Belki gerçek a?kla; belki de?il
Ama bir tek ki?i seni sevdi.
Bir tek ki?i de?i?en yüzündeki hüznü sevdi.
Madem oyun oynuyorduk. haz?r sen bu kadar kapt?rm??ken rolüne kendini. Perdeler kapanmadan son bir kez, hayran b?raksayd?n beni kendine.Öyle ki bende alk??larla u?urlasayd?m seni...!!!
?nsanlar ba?aklara benzer.
?çleri bo?ken ba?lar? havadad?r;
doldukça e?ilir. MONTAIGNE
Düne kadar bana tapan hayat?m?n kad?n? ?mdi ba?ka kollarda hayat kad?n?
Ferman sende, ama güzel ya?amak bizde: Senden ay???z bu sarho? halimizde. Sen insan kan? içersin, biz üzüm kan?: ?nsaf be sultan?m, kötülük hangimizde?
Ö.Hayyam..
Gitmek için bahane arad???m? sanard?n ya hep..
sen bilmedin...Gitmeye bahanem çoktu da ... Ben hep kalmak için bahane
arad?m...Ama yoktu
Suskunlu?um seni yan?ltmas?n konu?ursa kald?ramazs?nZaman?nda de?er verip alt?n? çizdim
?imdi bana zorla ÜSTÜNÜ Ç?ZD?RECEKS?N
" Sadakât" m?yd?
zamana yenilen...
Yoksa "Zaman"
m?yd? ihanete buyur gel diyen
Al?n yaz?m? de?i?tiremem ama,
?stemedi?im kadere de boyun e?mem...
Bu limanda kaybetti?im ilk gemi sen de?ilsin...
?unu unutma,
R?ht?mda kalan? de?il,
Çekip gideni vurur f?rt?na
Senin kollar?n yok mu be kad?n !
Neden her ' Seni Seviyorum ' diyene , bacaklar?n? aç?yorsun ?
!K.?skender
Att???n kaz?klar? sakl?yorum..
Sakl?yorum ki, gün gelip bana döndü?ünde seni oturtacak yerim olsun..
...
*Küçük ?skender
* Ehl-i Diller aras?nda arad?m k?ld?m talep. Her hüner nâ makbûl imi?. ?llâ edep, ?llâ edep!... (Yunus Emre)
*Kimsesiz hiç kimse yok, herkesin var kimsesi. Kimsesiz kald?m medet! Kimsesizler kimsesi!...
*Mü'min karde?inin bir ay?b?n? gördü?ünde, onu yetmi? çe?it mazeret bularak temize ç?karmaya çal??. E?er mazeret bulamazsan, sen yine de yetmi? mazerete iknâ olamad?n diye kendini ay?pla!.. (?mam Kurey?î)
* Her nefis ç?kar kar??ma, ölüp ölüp dirilsem. ?nsandan kaçmak kolay, kendimden kaçabilsem!.. (Necip Faz?l K?sakürek)
Güç ve güveni hep d???mda arad?m. Ama bunlar insan?n içinden gelir. Ve her zaman oradad?rlar. Sigmund Freud
Hiç kimse ba?ar? merdivenine elleri cebinde t?rmanmam??t?r. Konfüçyüs
Siz kendinize inan?n, ba?kalar? da size inanacakt?r. Montaigne
Uçurtmalar, rüzgar kuvvetiyle de?il, bu kuvvete kar?? uçtuklar? için yükselirler. William Churchill
Damlayan su ta?? deler. Ta?? delen suyun gücü de?il, damlalar?n süreklili?idir. Latin Atasözü
E?er a?aca ç?kmak istiyorsan?z, y?ld?zlara ç?kmaya niyet edin, ba?ar?rs?n?z. Konfüçyüs
Büyük felaketler büyük insanlar?n yeti?ti?i okuldur. Napoleon
Onlar?n pe?inden gidecek cesaretiniz varsa, bütün rüyalar gerçek olabilir. Walt Disney
?nsano?lunun içinde uyuyan güçler vard?r. Kendisi bile ?a??r?r. Çünkü bu güçlere sahip oldu?u akl?ndan bile geçmez. Bu güçleri uyand?r?p eyleme geçebilirse, o ki?inin hayat?nda büyük bir devrim olurdu. Swette Marden
Harikulade ?eyler ancak içlerindeki bir ?eyin ko?ullar?n üzerinde oldu?una inanma cesareti gösterenler taraf?ndan yap?lm??t?r. Bruce Barton
Kaplumba?aya dikkat et! Ancak kafas?n? ç?kar?p risk ald???nda ilerleyebilir. James B. Conant
Hata yapmaktan korkmak, ilerlemenin ölümüdür. Alfred North Whitehead
De?i?imi ba?latanlar?n ilk i?i, al??kanl?klar? ortaya ç?karmakt?r; onlar? de?i?tirmeye çal??mak de?il. Gary Hamel
Beni y?kamayan her?ey beni güçlendirir. Nietsche
Mucize, enerjinizi korkular?n?za de?il rüyalar?n?za verdi?iniz zaman ba?lar.
Yüzeyde hazine bulamazs?n?z.
Her sey üstüne üstüne geliyorsa, belki de sen ters gidiyorsundur. Frans?z Atasözü
?nsano?lunun yapacaklar?, hayal ettikleri ile s?n?rl?d?r. Arthur C. Clarke
Güçlü olan zay?f yan?n? herkesten daha iyi bilendir; daha güçlü olan, zay?f yan?na hükmedebilendir.
?mkans?zl?k yaln?z sersemlerin sözlü?ünde bulunan bir kelimedir. Napoleon
Hayatta en büyük e?lence ba?kas?n?n yapamazs?n dedi?ini yapmakt?r. Walter Bagehot
Bir kez de korkunu yen, zaferi güzeldir.
Yeterli zaman?m yok deme... Pasteur, Michelangelo, Leonardo da Vinci'nin de günleri 24 saatti...
Hakk?yla ba?lat?lan bir giri?im, gereken her?ey kazan?lana dek b?rak?lmamal?d?r.
Kolay kazan?lan zaferler ucuzdur. Kazanmaya de?er olanlar ise zorlu bir sava??n sonunda gelir.
Ne zaman bir sorunum olsa, ya?am?mdaki kötü bir an? an?msar ve "Bununla ba?a ç?kabilmi?tim. ?u an kar??la?t???m zorluk bundan çok daha hafif, bunu da halledebilirim."derim.
Karamsar olmak zor de?il. Zor olan, ç?lg?n bir firt?nadan sonra gökku?a?? gibi gülümseyebilmektir.
En büyük zaferimiz dü?memek de?il, dü?tü?ümüz zaman aya?a kalkmam?zd?r.
Yapamayaca??n ?eylerin, yapabileceklerini engellemesine izin verme. John Wooden
Sorun, ne kadar derine dü?tü?ün de?il, dü?tükten sonra nereye z?playaca??nd?r.
Büyük hayaller, ço?u kez eri?ebilece?inizden o kadar uzaktad?r ki ümitsizli?e kap?labilirsiniz. Ama gerçekle?tirece?iniz her küçük hedef, size bir sonrakini deneme güvenini verir.
?lk seferde ba?aramazsan?z, tekrar tekrar deneyin, sonra vazgeçin. Hemen vazgeçmek, akl?n? kullanmamaktan ba?ka bir ?ey de?ildir.
Yenilmek ama yinede teslim olmamak... Zafer budur.
Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez. Bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurumun kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.
Sizi tatl? k?lacak kadar yeterli mutlulu?unuz olsun, güçlü k?lacak kadar ac? deneyiminiz, insan k?lacak kadar üzüntünüz, ve sizi mutlu k?lmaya yetecek kadar umudunuz olsun.
Daima kendinizi ba?kalar?n?n ayakkab?lar?na koyun. E?er ayaklar?n?z ac?yorsa, o ki?ininkiler de ac?yordur. En mutlu ki?iler, her?eyin en iyisine sahip olanlar de?ildir, onlar kar??lar?na ç?kan her?eyin de?erini en iyi bilenlerdir.
Mutluluk; a?layanlar, incinenler, ara?t?rma yapanlar, ve çabalayanlar için vard?r, çünkü böyle insanlar hayatlar?na giren her insan?n önemini takdir edenlerdir.
Kahkaha ruhun dans?d?r.
Pek çoklar? mutlulu?u insandan daha yüksekte ararlar, baz?lar? da daha alçakta. Oysa mutluluk insan?n boyu hizas?ndad?r. Konfiçyüs
?yi geçirilmi? bir günün, mutlubir uyku getirmesi gibi; iyi ya?anm?? bir hayat da mutlu bir ölüm getirir. Leonardo da Vinci (1452-1519)
Ayakkab?lar?m olmad??? icin üzülürdüm, ta ki sokakta ayaklar? olmayan adam? görene kadar Balzac
Karamsar olmak zor de?il. Zor olan, ç?lg?n bir firt?nadan sonra gökku?a?? gibi gülümseyebilmektir.
Benim mutlulu?um ?undan ileri geliyor: Sahip oldu?um ?eyler için seviniyor, Sahip olamad???m ?eyler üzerinde dü?ünmüyorum.
Gülmek için mutlulu?u beklersen tebessüm bile edemeden ölürsün.
Bol bol gülümse, hem maliyeti s?f?rd?r, hem de bedeline paha biçilmez...
Ba?ar? istedi?ini elde etmek, mutluluk ise elde etti?ini sevmektir...
Her zaman mutlulu?un doru?undayken gülünmez. Bazen s?rf hayata g?c?kl?k olsun diye uçurumun kenar?ndayken bile gülümseyeceksin.
Ak?ls?z adam mutlulu?u uzaklarda, ak?ll? ise o'nu ayaklar?n? alt?nda arar

#2480

 
© 2015
AŞK