Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Devletle ?lgili Özlü Sözler

Baba mal?ndan ne fayda, ba?ta devlet olmasa. Dede Korkut

Bir devleti kurmak için bin sene ister, y?kmak içinse bir saat yeter. Lord Byron

Bütün devletler haz?ms?zl?ktan ölür. Eflatun

Devlet ne denli bozulmu?sa kanunlar?n say?s? da o denli çoktur. Tacitus

Devletler insan gibidir; büyürler, olgunla??rlar, ya?lan?rlar ve ölürler. W. S. Landor

Devletler de insanlar gibidir, onlar da insan karekterinde yarat?l?rlar. Platon

Devlet iradesi i?lemez olursa, ki?ilerin hürriyetini koruyacak hiçbir kuvvet kalmaz. Atatürk

En büyük devletler gençler taraf?ndan y?k?ma sürüklenmi?, ihtiyarlar taraf?ndan kurtar?lm?? ve kalk?nd?r?lm??t?r. Cicero

Halk?n? tüketen devletlerin kendileri de tükenir. Eflatun

?yi ki, devlet olarak dü?ünmeyi ö?renebildik. Roosevelt

Korkuya yer vermeyen bir devlette, kanunlar hiçbir zaman gerekli sayg?y? görmezler. Sophokles

#1416

 
© 2015
AŞK