Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dille ?lgili Özlü Sözler

Ba?lar?n belas?, dillerden gelir. Nizami

Bil ki, lehine söz ta??yan kimse aleyhine de ta??r; sana nakleden, senden de nakleder. Imam-? ?afii

Dediklerine bak?l?rsa yeryüzünde aram??lar aram??lar, bir tek dilsiz kad?n bulamam??lar. Plautus

Dil ile dü?ümlenen, di? ile çözülmez. Ka?garl? Mahmut

?nsan dilinin alt?nda gizlidir. Hadis-i ?erif

Kullan?ld?kça keskinl?en tek alet dildir. Washington Irwing

Söz ok gibidir. Senden ç?kt? m?, art?k sen ona de?il, o sana hakim olur. Imam-? ?afii

Tatl? dil, her kap?y? açan sihirli bir anahtard?r. Montaigne

Tatl? dili olanlar?n dostlar? her gün biraz daha artar. Hz. Ali r. a.

#1438

 
© 2015
AŞK