Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dini Yeni Y?l Mesajlar?

Dini Yeni Y?l Mesajlar? 2015 Sayfas?
Bu sayfam?zda sizlere yeni ve çok de?i?ik dini yeni y?l mesajlar? sözleri haz?rlamaya çal??t?k. Sizde de burada olmayan farkl? dini yeni y?l sözleri varsa a?a??daki yorum bölümünden bizlere gönderebilirsiniz.
Nerede ya?am varsa, orada umut da vard?r. Yeni y?lda tüm umutlar ve ba?ar?lar seninle olsun. Mutlu Y?llar dilerim.
Zaman? yapamayaca??m?z? ?eyleri istemekle geçirdi?imiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanlar? zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlar?m?z?n gücüne inanal?m. Yeni y?lda inanc?m?z? peki?tirmemiz ve mutlu olmam?z dileklerimle..
Dünyay? de?i?tirmek istersen yüre?ine inan , dostlar?na güven, sevgine sar?l.. Yeni y?l senin ba?ar?lar?n?n anahtar?yla tüm kap?lar? açacakt?r.. Mutlu Y?llar!
Sahip olduklar?m?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?m?z?n yo?rulmas?d?r. Gelecek y?llar varl???m?z? zenginle?tirecek. Yeni y?l ilk ad?m.. Nice y?llar, mutlu y?llar..
Gül için dikene raz? olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni y?llarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi dü?manlar? koruyan çitler olsun. Mutlu Y?llar
Yeni y?l?n ?slam alemine hay?rlara vesile olmas? dile?i ile, esenlikler dilerim. Selam ve dua ile.
» ?deal denen ?ey bir y?ld?za benzer, ona hiçbir zaman ula?amay?z ama, t?pk? denizcilere oldu?u gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni y?lda tüm ideallerine kavu?man dile?iyle mutlu y?llar..
» En i?e yaramayan günümüz hiç gülmedi?imiz gündür. Yeni y?l?n dolu dolu ve geni? en içten gülümsemelere aç?lmas? dile?iyle mutlu y?llar..
» Susmak, dayan?lmas? çok güç bir yan?tt?r. Yeni y?lda tüm sorunlar?n yan?tlar? seninle olsun.. Mutlu yar?nlar, mutlu y?llar..
» Dünyay? de?i?tirmek istersen yüre?ine inan , dostlar?na güven, sevgine sar?l.. Yeni y?l senin ba?ar?lar?n?n anahtar?yla tüm kap?lar? açacakt?r.. Mutlu Y?llar!!
» Zaman? yapamayaca??m?z? ?eyleri istemekle geçirdi?imiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanlar? zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlar?m?z?n gücüne inanal?m. Yeni y?lda inanc?m?z? peki?tirmemiz ve mutlu olmam?z dileklerimle..
» Gül için dikene raz? olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni y?llarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi dü?manlar? koruyan çitler olsun. Mutlu Y?llar!!
» Ya?am?nca güzel y?llar, mutlu yar?nlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
» Yeni bir ?yla girerken sevgi ve bar?? diliyorum. Sava?lar?n, ac?lar?n ve felaketlerin, geçip giden koca bir ?yl gibi geride kalmas? umuduyla.. Nice ?yllara!
» Yeni bir y?lda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmas?n mutlu y?llar.
» Yeni y?l bizlere kutlu olsun.. Yeni ?yl sizlere de kutlu olsun.. Sa?l?k, ba?ar? ve mutluluk dolu olsun..
» Yeni y?l; Türkiye için umutlu, bereketli, 2013"²de ya?anan tüm olumsuzluklar?n tersinin ya?anaca?? bir ?yl olmas?n? dileriz... Nice ?yllara...
» Yeni y?lda tüm darg?nl?klar?n bitmesi ve bar?? içinde ya?anmas? dile?imle...
» Yeni y?lda, her ?eyin gönlünüzce olmas?n? diler, tüm beklentilerinizin gerçekle?mesini temenni
» Yeni y?l?n size ve tüm sevdiklerinize sa?l?k, mutluluk, ne?e, ba?ar?, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu y?llar..
Sahip olduklar?m?zla ya?amay? ö?renmek bir süreç, bir kat?l?m, yani ya?am?m?z?n yo?rulmas?d?r. Gelecek y?llar varl???m?z? zenginle?tirecek. Yeni y?l ilk ad?m.. Nice y?llar, mutlu y?llar..
Gül için dikene raz? olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni y?llarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi dü?manlar? koruyan çitler olsun. Mutlu Y?llar!!
Nerede ya?am varsa, orada umut da vard?r. Yeni y?lda tüm umutlar ve ba?ar?lar seninle olsun. Mutlu Y?llar dilerim.
Zaman? yapamayaca??m?z? ?eyleri istemekle geçirdi?imiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanlar? zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlar?m?z?n gücüne inanal?m. Yeni y?lda inanc?m?z? peki?tirmemiz ve mutlu olmam?z dileklerimle..
Dünyay? de?i?tirmek istersen yüre?ine inan , dostlar?na güven, sevgine sar?l.. Yeni y?l senin ba?ar?lar?n?n anahtar?yla tüm kap?lar? açacakt?r.. Mutlu Y?llar!

#2273

 
© 2015
AŞK