Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Do?um Günü ?çin Te?ekkür Mesajlar?

Do?um günümde yan?mda oldu?unuz için te?ekkür ederim dostlar?m...

Bir ya??ma daha girmenin mutlulu?u ve sizlerle birlikte olman?n sevinci için te?ekkürler

Arkada?lar?ma bu özel günümde benimle olduklar? için te?ekkürlerimi sunuyorum

Arkada?Iar iyi gün ve kötü gün ay?rt etmeksizin yan yana oIur, i?te sende benim öyIe bir arkada??ms?n her zaman yan?mda oldu?un için sana te?ekkür ederim.

Arkada?lar iyi gün ve kötü gün ay?rt etmeksizin yan yana olur, i?te sende benim öyle bir arkada??ms?n her zaman yan?mda oldu?un için do?um günümü kutlad???n için sana te?ekkür ederim..

Do?um günümü kutlayan herkese te?ekkür ederim.

Çok te?ekkür ederim bu do?um gümümde de beni yaln?z b?rakmad???n?z için.

#1542

 
© 2015
AŞK