Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Do?um Günü Mesajlar? 2015

Allah?ma binlerce kez daha ?ükürler ediyorum Bugün Do?um günü ve Seni yeryüzüne gönderip kar??ma ç?kard??? için te?ekkürlerimi sunuyorum.

Belki de bugün birçok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n ama ?u an okudu?un en farkl?s? ve en özeli çünkü bütünüyle sana sevgiyle yaz?lm?? bir mesajd?r bu. ?yi ki vars?n birtanem..

Bir do?um günün daha geldi. Böylece bir y?l daha bitti, aman nolur üzülme zaman çabucak geçiyor diye..Bak herkes ayn? ?eyi ya??yor. Bu y?l?n sonunda ard?na bakt???nda umar?m "harikayd?" dersin..

Fark?na vard?n m? bugün biraz daha ya?land?n, ama önemi yok sen tan?d???m en tatl? ihtiyars?n. ?yi ki vars?n. Do?um gününü kutlar?m.

Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Do?umgünün kutlu olsun...

Y?l 2014 ve bu saat itibariyle senin Do?um günün..Unutuldun sanma, Saatlerdir parlak bir fikir ar?yorum, ho? bir mesaj gönderebilmek için sana p?r?l p?r?l bir ya?am dileyebilmek için.

Bir yudum sevgi kocaman bir okyanusa bedeldir. ?imdi ben uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim. Seni hasretimi tüketircesine kucakl?yorum..Do?um günü kutlu mutlu olsun.

Rüzgar umudunu ta??s?n, deniz mutlulu?a ula?t?rs?n, gökyüzü de sevgiyi hediye etsin, ya?mur gönlüne ne?e getirsin. Ya? günün kutlu olsun.

Bugün belki de çok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?un en farkl?s? çünkü tümüyle sevgiyle yaz?lm?? bir mesaj. ?yi ki vars?n...

Dikkat! Bu mesaj sevgi, ne?e ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için ya?am?n ve seni dü?ünen birinin oldu?unun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutlulu?un her zaman sürsün. ?yi ki do?dun. Nice mutlu ya?lara.

Dile?im bugün diledi?in arzulad???n tüm dileklerin gerçek olsun. Belki ?uan yan?nda de?ilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle beraber kutluyorum. Nice ya?lara tatl?m.

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#816

 
© 2015
AŞK