Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Do?um Günü Mesajlar?

En Güzel Sevgiliye Do?um Günü Mesajlar? K?sa 2015 Sayfas? - Sayfam?zda arkada?a karde?e sevgiliye yollayabilece?iniz k?sa do?um günü mesajlar? kutlama için bulacaks?n?z. ?ngilizce isteyenler için henüz çal??mam?z bulunmamakta arkada?lar.
Bugün belki de çok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?unen farkl?s? çünkü tümüyle sevgiyle yaz?lm?? bir mesaj. ?yi ki vars?n.
Ya?a . Sev . Gül! Bunlar eksik olmas?n ya?am?nda. Ya??n kaç olursa olsun her ?eyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu, ne?eli ve ya?am dolu ya?lara...
Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini rahatl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Sevgi dolu kalman ve mutlu olman dile?iyle... Do?umgünün kutlu olsun!
Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Do?um günün kutlu olsun...
Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini yasar, basari merdivenlerini rahatl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Sevgi dolu kalman ve mutlu olman dile?iyle... Do?um günün kutlu olsun!
Tonton bir Nine oldu?unda bahçendeki sandalyene oturup eski günlerine dald???nda hat?rlamak istedi?in kadar güzel günler seninle olsun. Do?um günün kutlu olsun.
Bugün do?um günün oldu?u için farkl? ve özel oldu?unu mu san?yorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün de?il her gün farkl? ve özelsin.. Dostlu?unun, arkada?l???n?n verdi?i keyfi sana anlatmam çok zor. Kalbim hep seninle. ?yi ki vars?n.. Birlikte daha nice ya?lara...
Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar ac?, sen nefes kadar önemli, can?m kadar de?erlisin, iyi ki do?dun birtanem.
Hayat bir sudur önünde durulmaz, arkada?l?k öyle güzel bir?eydir ki asla unutulmaz. ?yi ki do?dun Arkada??m...
Özel günlerde özel insanlar hat?rlan?r güzel dilekler güzel insanlara iletilir do?um günün kutlu olsun
Hayat? yenecek kadar güçlü, hayattan beklentilerini alacak kadar umutlu, umudunu yitirmeyecek kadar inançl?, mutlu ve sevgi dolu günler senin olsun...
Pastan?n etraf?nda sevdiklerin, kalbinin etraf?nda sevgilerin, senin etraf?nda hayallerin olsun, do?um günün KUTLU OLSUN.
hani biR sLm bekLeRsin ya uzakLaRdan kimden oLuRsa oLsun.i?te qüzeL insan bu sLm sana seni unutmayandan oLsun.doqum qünün kutLu oLsun
yeni ya??nda bu mutlu an?nda insan?n havalara uças? geliyor.ama en iyi arkada??n?n yan?nda olmas?n? diliyor .arkas?na bak?nca arkada??n? görüyor.ve arkada?? ona diyor ki:ruhum hep senle olsun sen nereye gidersen git hep pe?indeyim nice y?llara do?um günün kutlu olsun
yeni ya??nda kalbinin alabildi?i kadar sevmen ve herzamankinden daha çok sevilmen dile?iyle yeni ya??n mutlu do?um günün kutlu olsun
Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Bugün beni göremesen de bil ki yan?nday?m... Senin gibi dosta sahip oldu?um için kendimi çok ?ansl? hissediyorum. Hayat?n tüm kötülüklerinin senden uzak olmas?n? dilerim. ?yi ki vars?n ve iyi ki dostumsun! Hep birlikte nice senelere... Do?umgünün kutlu olsun!
Ad?n? yazm??lar gök yüzüne f?rt?nalara dü?mü? kaderime yolumu çizmi?sin sen yine emrin olur gülüm ba? üstüne, nice y?llara
Mutsuzdum hayata küsmü?tüm sanki umutsuzdum bir anda sen geldin de?i?ti dünyam, bugün benim için çok anlaml? e?er bugün sen do?masayd?n nas?l ayd?nlan?rd? dünyam... iyiiki do?dun bebe?im
sen? gokyuzunun geceye sabaha ba?lanan y?ld?zlar?n gecey? parlatan y?ld?zlar kadar sayamasam da sen y?ld?zlar?n prenses?s?n ask?m ?y? k? do?dunn sen? sev?yorumm
Yan?nda de?ilim ama bil ki. Kalbinin en derin yerinde Bu özel günü seninle birlikte kutluyorum. Do?um günün kutlu olsun birtanem.
Yeni ya??n sana en güzel mutluluklar? Beraberinde getirsin Tüm hayat?m?z boyunca Yanyana ve hep beraber olmak dile?iyle Seni yüre?im kadar çok ve derinden seviyorum.
Güne? kadar s?cak... Kar tanesi kadar berrak... Ya?mur kadar saf ve Temiz bir ömür dile?iyle.. Do?um Günün Kutlu Olsun...
Yeni ya??nda kalbinin alabildi?i kadar sevmen ve her zamankinden daha çok sevilmen dile?iyle. Yeni ya??n mutlu, do?um günün kutlu olsun.
Elini kalbine koy, gözlerini kapat, ruhumu sana gönderiyorum. Birazdan öpüleceksin, yeni ya??n kutlu olsun.
DILERIM YENI YASINDA MUTLULUKLARIN EN GUZELINI YASAR, BASARI MERDIVENLERINI TIRMANIRSIN VE DILERIM YUZUN HEP GULER, NESENI HIC YITIRMEZSIN. DOGUM GUNUN KUTLU OLSUN!
Do?um gününü Kutlar sa?l?k mutluk ve huzur dolu uzun ömürler dilerim, nice y?llara...,
iyiki Do?dun iyiki vars?n Sevgi ve Mutluluk Dolu daha nice do?um günleri dilerim.
Fark?nda m?s?n biraz daha ya?land?n, ama olsun sen tan?d???m en tatl? ihtiyars?n
sana daha nice mutlu y?llar ve ömür boyu huzurlu, stressiz ve mutlu bir ya?am diliyoruz.
unutuldu?unu sand???n anda gelen do?um günü mesaj?
Nice ya?lar?n? birlikte geçirmemiz dile?iyle. Do?um günün kutlu olsun sevgilim.
Sen benim mutlulu?um, hayat?m?n en güzel varl???s?n. Do?um günün kutlu olsun.
Sevgi sevilen ki?iye bir arma?and?r. Kabul edilip edilmemesi önemli de?ildir. Önemli olan duygular?n ifade edilmesidir. Do?um Günün Kutlu Olsun.
Dedim, diyorum ve sonsuza dek diyece?im: ?yi ki do?mu?sun, iyi ki vars?n! MUTLU YILLAR
Y?llar?n sormad???, yollar?n yortmad???, dostlar?n unutmad??? bir ömür için bu do?um günün bir ba?lang?ç olsun, Yeni ya??n KUTLU OLSUN.
Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar ac?, sen nefes kadar önemli, can?m kadar de?erlisin, iyiki do?dun birtanem.
Biraz ?ans, biraz sevgi ve sab?r, birer parça zaman, ba?ar? ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini kar??t?r?p senin için uzun ve dileklerinin gerçekle?ti?i bir "hayat pastas?" yapabiliriz san?r?m... Nice ya?lara!
Dikkat! Bu mesaj sevgi, ne?e ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için ya?am?n ve seni dü?ünen birinin oldu?unun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutlulu?un her zaman sürsün. ?yi ki do?dun. Nice mutlu ya?lara...
Do?umgünün kutlu olsun, mutlu ol senelerce. Sana boncuktan ku? yapt?m, konacak pencerene..
Yeni ya??n diledi?in tüm güzellikleri, beklemedi?in sürprizlerle getirsin. MUTLU YILLAR!
Her mum hayat?n?n ?????d?r, pastandaki mumlar ço?ald?kça ya?am?n daha çok ayd?nlanacakt?r. Yeni ?????n KUTLU OLSUN.
Yeni bir ya??n önce sa?l?k, sonra diledi?in tüm mutluluklar? getirsin! NiCE YILLARA...
Bugün do?um günün oldu?u için farkl? ve özel oldu?unu mu san?yorsun sen? oysa sen benim için sadece bugun de?il her gün farkl? ve özelsin. iyi ki vars?n...
Kalbin hangi güzel ?ey için çarp?yorsa her do?an güne? sana onu getirsin Do?um günü kutlu olsun
Hmmmm bu mesaj? neden çekiyorum, unuttum, inan hiç hat?rlam?yorum. Dur bakay?m.. dur dur buldum Do?umgünün kutlu olsun !
Bugün belki de çok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?unen farkl?s? çünkü tümüyle sevgiyle yaz?lm?? bir mesaj. ?yi ki vars?n...
Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Do?umgünün kutlu olsun...
Gelemedik ama unutmad?k da; Do?um günün KUTLU OLSUN, Tüm güzellikler seni bulsun! NiCE YILLARA...
Sa?l?k ba?ar?, mutluluk, a?k seninle olsun, sende hep benimle ol! MUTLU YILLAR...
DUNYADA ESSIZ BIR GUZELLIK VARSA O DA KALBINDEDIR. HAYATININ BUNDAN SONRASI KALBININ GUZELLIGI GIBI GECSIN. IYI KI VARSIN VE IYI KI DOGDUN!
YASA . SEV . GUL! BUNLAR EKSIK OLMASIN YASAMINDA. YASIN KAC OLURSA OLSUN HER SEYIN EN GUZELI SENINLE OLSUN. NICE MUTLU, NESELI VE YASAM DOLU YASLARA...
BUGUN BIR YASINI DAHA DOLDURMANIN MUTLULUGUNU YASARKEN GELECEGIN SANA KALBINDEKI TUM DILEKLERI VERMESINI DILIYORUM. DOGUMGUNUN KUTLU OLSUN.
FLUUUPPP! BU BIR SMS SURPRIZI. SANA SANS GETIRMEK ICIN BURADA. BU YUZDEN HEMEN GOZLERINI KAPAT VE BIR SEY DILE. MUTLU YILLAR SANA, MUTLU YILLAR SANA.
KISA BIR MESAJ OLMALI BU. SANA BINLERCE OPUCUK VE SEVGI YOLLUYORUM BURADAN.. BIL KI UNUTULMADIN.. DOGUMGUNUN KUTLU OLSUN!
ARKADASLAR YILDIZLAR GIBIDIR, ONLARI HER ZAMAN GOREMEZSIN AMA SENIN ICIN HER DAIM VAROLDUKLARINI VE SENI DUSUNDUKLERINI BILIRSIN. BUGUN BENI GOREMEZSEN DE BIL KI YANINDAYIM! DOGUMGUNUN KUTLU OLSUN... IYI KI VARSIN VARSIN.. BIRLIKTE DAHA NICE YASLARA...
DIKKAT! BU MESAJ SEVGI, NESE VE IYI DILEK ICERMEKTEDIR. BIR DAKIKA ICIN YASAMIN VE SENI DUSUNEN BIRININ OLDUGUNUN SEVINCINI HISSET VE MUTLU OL! BU MUTLULUGUN HER ZAMAN SURSUN. IYI KI DOGDUN. NICE MUTLU YASLARA...
DILERIM YENI YASINDA MUTLULUKLARIN EN GUZELINI YASAR, BASARI MERDIVENLERINI RAHATLIKLA TIRMANIRSIN VE DILERIM YUZUN HEP GULER, NESENI HIC YITIRMEZSIN. SEVGI DOLU KALMAN VE MUTLU OLMAN DILEGIYLE... DOGUMGUNUN KUTLU OLSUN!
BIRAZ SANS, BIRAZ SEVGI VE SABIR, BIRER PARCA ZAMAN, BASARI VE MEMNUNIYETI DE EKLERSEK MALZEMELERE, HEPSINI KARISTIRIP SENIN ICIN UZUN VE DILEKLERININ GERCEKLESTIGI BIR "HAYAT PASTASI" YAPABILIRIZ SANIRIM... NICE YASLARA!
BIR YIL DAHA BITTI, AMA SAKIN UZULME ZAMAN CABUK GECIYOR DIYE... UNUTMA KI HERKES AYNI SEYI YASIYOR. BU YILIN SONUNDA GERIYE BAKTIGINDA UMARIM "HARIKA BIR YILDI" DERSIN.. TUM DILEKLERININ GERCEKLESMESI DILEGIMLE.. NICE YILLARA...
365 SAYFALIK BIR OYKU DAHA BASLIYOR, HER GUNE BIR YAPRAK SAKLA, HER YAPRAGA BIR OYKU SIGDIR MUTLULUK DE ADINA. NICE GUZEL OYKULER SENIN OLSUN. IYI KI DOGDUN.
GUNES KADAR SICAK, KARTANESI KADAR BERRAK, YAGMUR KADAR SAF VE TEMIZ BIR OMUR DILEGIYLE
HATIRLARMISIN DOGDUGUN GUNU... SEN AGLARKEN HERKES GULUYORDU. OYLE BIR OMUR YASAKI OLDUGUNDE HERKES AGLASIN, SEN MUTLULUKLA GULUMSE. IYIKI DOGDUN...
Bugün bir ya??n? daha doldurman?n mutlulu?unu ya?arken gelece?in sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Do?um günün kutlu olsun
Duygular vard?r anlat?lmayan. Sevgiler vard?r kelimelere s??mayan bak??lar vard?r insan? a?latan insanlar vard?r ki asla unutulmayan i?te sende onlardans?n
Dünyada e?siz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayat?n?n bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. ?yi ki vars?n ve iyi ki do?dun!
K?sa bir mesaj olmal? bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmad?n.. Do?um günün kutlu olsun!
Sak?n üzülme hayat?n h?z?na, en güzel y?llar çabuk geçenlerdir. Do?um günün kutlu olsun.
Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun çünkü sana çok yak???yor. Daha nice mutlu y?llara...
Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini rahatl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Sevgi dolu kalman ve mutlu olman dile?iyle... Do?um günün kutlu olsun!
Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar ac?, sen nefes kadar önemli, can?m kadar de?erlisin, iyiki do?dun birtanem.
Bütün Güzel Günler Sadece Senin, Sen ise Sadece benim ol Birtanem, iyiki Do?dun iyiki BenimSin Bebe?im Her?eyim Senin, Sen Mutlu Oldukça Benim için Hergün Do?um Günüdür MucukkSSs
Benim için Bana iLk Bakt???n Gün, Elimi Tuttu?un Gün, iLk Öptü?ün Gün ve Bunlar?n Bana Hediye Olarak verildi?i gündür. Do?du?un gün Kutlu Olsun A?k?m, Seninle Bir Günü De?il Ömürümü Payla?maya Haz?r?m Can?m tek Varl???m..
Umutlar Ad?n Olsun, Bakt???n heryer Huzur Dolsun, Gözya?lar?n Kurumu? Duygulara Merhem Olsun, Do?um günün Kutlu Olsun Can?m.
Duygular?n?n Mutlulukla Kayna?t??? Bu güzel ve özel günde, Bütün Arzular?n?n Hayata geçmesini Dilerim, En Kötü Gününde Böyle olsun Do?um günün Kutlu Olsun.
Gözlerini Nas?l ilk Açt???n Gün Umutla Bakt?ysan Hayata, Bugünden Sonrada öyle Bakman? Diliyorum hayata, Unutma ki her nefes bir umut, her umut bir yeni sayfad?r ve her sayfa yeni bir dünyad?r, içindeki Dünya Huzurla Dolsun yar?nlar?n Bugünlerinden Daha Güzel Olsun Do?um günün Kutlu Olsun.
Yan?nda Olamasam da Ayn? heyecan? ya??yorum ?uan senden uzakta, hayat?n gözbebeklerindeki ???k gibi umut dolu huzur verici olsun do?um günün mutlu ve ne?e ile dolsun..
Mutlu günler Çabuk geçer, Bugünün de vermi? oldu?u huzur ve ne?e hayat?nda güzel bir an? olarak kals?n, ya?ad???n her gün birbirini k?skand?rs?n, sen herzaman benim için özel insans?n unutma bunu do?um gününü kutlar?m can?m.
Birlikte A?lay?p, Birlikte Güldü?ümüz ?u Fani Dünyada, beklentilerinin keyif verici ?ekilde gerçekle?mesi dile?iyle, Bugünün tüm içtenli?iyle Hayat?n?n Gözlerin Kadar Güzel Geçmesini Dilerim Do?um Günün Kutlu Olsun Sevgilim.
Bolca Sevgi, Biraz ?ans, biraz heyecan, birazda kalbimden kat?yorum bu mesaja umar?m bunlar?n birle?mesinden ç?kacak sonucu söylersin bana Do?um Günün Kutlu Olsun Can?m Nice Güzel y?llara.
Ya?a . Sev . Gül! Bunlar eksik olmas?n ya?am?nda. Ya??n kaç olursa olsun her ?eyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu, ne?eli ve ya?am dolu ya?lara...
Do?du?un gün bulutlar? y?rtarak, bir güne? gibi etraf?na ayd?nl?k saçarak girdin hayata. Hep sevgiyle ya?a! Nice ya?lara...
Bugün do?um günün oldu?u için farkl? ve özel oldu?unu mu san?yorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün de?il her gün farkl? ve özelsin.
BUGUN BELKI DE COK KISIDEN DOGUMGUNU MESAJI ALACAKSIN, ANCAK SU AN OKUDUGUNEN FARKLISI CUNKU TUMUYLE SEVGIYLE YAZILMIS BIR MESAJ. IYI KI VARSIN...
160 KISA KARAKTERE NELER SIGDIRABILIRIM DIYE DUSUNUYORUM ANCAK AKLIMA MUTLU BIR YAS VE SEVGI DOLU NICE YILLAR DILEMEKTEN BASKA BIR SEY GELMIYOR. SENI SEVIYORUM.
SESIM GUZEL OLMADIGI ICIN SANA BIR DOGUMGUNU SARKISI SOYLEYEMIYORUM. BU YUZDENDIR KI BOYLE KISA BIR MESAJ CEKIYORUM. MUTLU YILLAR!
HMMMM BU MESAJI NEDEN CEKIYORUM, UNUTTUM, INAN HIC HATIRLAMIYORUM. DUR BAKAYIM.. DUR DUR BULDUM DOGUMGUNUN KUTLU OLSUN!...
DILEGIM BUGUN DILEDIGIN TUM DILEKLERIN GERCEK OLMASI. BELKI YANINDA DEGILIM AMA BIL KI KALBIMIN EN DERIN YERINDE BUGUNU SENINLE KUTLUYORUM. NICE YASLARA...
BUGUN DOGUMGUNUN OLDUGU ICIN FARKLI VE OZEL OLDUGUNU MU SANIYORSUN SEN? OYSA SEN BENIM ICIN SADECE BUGUN DEGIL HER GUN FARKLI VE OZELSIN. IYI KI VARSIN...
DOGDUGUN GUN BULUTLARI YIRTARAK, BIR GUNES GIBI ETRAFINA AYDINLIK SACARAK GIRDIN HAYATA. HEP SEVGIYLE YASA! NICE YASLARA...
GELECEGINI OLUSTURACAK HER YENI GUNUN BIR ONCEKI GUNDEN DAHA GUZEL, ISTEKLERINE UYGUN VE SENI MUTLU EDECEK SEKILDE OLMASINI DILERIM. NICE SENELER
Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini kolayl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni h?ç yitirmezsin. Dünyada e?s?z bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayat?n?n bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. Hep sevgi dolu kalman ve mutlu olman dile?iyle... Do?um günün kutlu olsun!
Dostlar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Do?um günün kutlu olsun...
Bugün belki de çok ki?iden dö?um günü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?un en farkl?s? çünkü tümüyle sevgiyle yaz?lm?? bir mesaj. ?yi ki vars?n...
160 k?sa karaktere neler s??d?rabilirim diye dü?ünüyorum ancak akl?ma mutlu bir ya? ve sevgi dolu nice y?llar dilemekten ba?ka bir ?ey gelmiyor. Seni seviyorum...
Sesim güzel olmad??? için sana bir dö?um günü ?ark?s? söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle k?sa bir mesaj çekiyorum. Mutlu y?llar!
Hmmmm bu mesaj? neden çekiyorum, unuttum, inan h?ç hat?rlam?yorum. Dur bakay?m.. Dur dur buldum dö?um günün kutlu olsun...
Dile?im bügün diledi?in tüm dileklerin gerçek olmas?. Belki yan?nda de?ilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bügünü seninle kutluyorum. Nice ya?lara...
Bugün do?um günün oldu?u için farkl? ve özel oldu?ünü mü san?yorsun sen? Oysa sen benim için sadece bügün de??l her gün farkl? ve özelsin. ?yi ki vars?n...
Do?du?un gün bulutlar? y?rtarak, bir güne? gibi etraf?na ayd?nl?k saçarak girdin hayata. Hep sevgiyle ya?a! Nice ya?lara...
Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Nice seneler...
Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni h?ç yitirmezsin. Do?um günün kutlu olsun...
Dünyada e?siz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayat?n?n bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. ?yi ki vars?n ve iyi ki do?dun!
Ya?a... Sev... Gül... Bunlar eksik olmas?n ya?am?nda. Ya??n kaç olursa olsun her ?eyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu, ne?eli ve ya?am dolu ya?lara...
Bugün bir ya??n? daha doldurman?n mutlulu?unu ya?arken gelece?in sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Do?um günün kutlu olsun...
Flüüüppp! Bu bir sms sürprizi. Sana ?ans getirmek için burada. Bu yüzden hemen gözlerini kapat ve bir ?ey dile. Mutlu y?llar sana, mutlu y?llar sana...
K?sa bir mesaj olmal? bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan. Bil ki unutulmad?n.. Do?um günün kutlu olsun.
Dikkat! Bu mesaj sevgi, ne?e ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için ya?am?n ve seni dü?ünen birinin oldu?unun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutlulu?un her zaman sürsün. ?yi ki dö?dün. Nice mutlu ya?lara..
Dile?im bugün diledi?in tüm dileklerin gerçek olmas?. Belki yan?nda de?ilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle kutluyorum. Nice ya?lara...
Hmmmm bu mesaj? neden çekiyorum, unuttum, inan hiç hat?rlam?yorum. Dur bakay?m.. dur dur buldum Do?umgünün kutlu olsun !
Sesim güzel olmad??? için sana bir do?umgünü ?ark?s? söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle k?sa bir mesaj çekiyorum. Mutlu y?llar!
160 k?sa karaktere neler s??d?rabilirim diye dü?ünüyorum ancak akl?ma mutlu bir ya? ve sevgi dolu nice y?llar dilemekten ba?ka bir ?ey gelmiyor. Seni seviyorum.
Bugün belki de çok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?unen farkl?s? çünkü tümüyle sevgiyle yaz?lm?? bir mesaj. ?yi ki vars?n...
Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Do?umgünün kutlu olsun...
Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini kolayl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Dünyada e?siz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayat?n?n bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. Hep sevgi dolu kalman ve mutlu olman dile?iyle... Do?umgünün kutlu olsun!
Bugün do?umgünün oldu?u için farkl? ve özel oldu?unu mu san?yorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün de?il her gün farkl? ve özelsin... Dostlu?unun, arkada?l???n?n verdi?i keyfi sana anlatmam çok zor. Kalbim hep seninle. ?yi ki vars?n.. Birlikte daha nice ya?lara...
Sesim güzel olmad???ndan sana bir do?umgünü ?ark?s? söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle k?sa bir mesaj çekiyorum. Yeni ya??nda da hep oldu?un gibi sevgi dolu ve ne?eli kal. Sana koskocaman mutlu bir y?l dilerim! Gönlünden ne geçiyorsa hepsinin gerçekle?mesi dile?iyle
Bugün belki de çok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?un içlerinde en farkl?s?. Çünkü bu mesaj?n her harfi tamamen sevgiden olu?uyor. Hayat?n?n her döneminde mutlu ve sa?l?kl? olman? diliyorum. Tüm hayallerin gerçekle?sin, hayat güne?i her daim seni ayd?nlats?n! ?yi ki do?dun ve iyi ki vars?n...
Dikkat! Bu mesaj sevgi, ne?e ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için ya?am?n ve seni dü?ünen birinin oldu?unun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutlulu?un her zaman sürsün. ?yi ki do?dun. Nice mutlu ya?lara...
Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her daim varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Bugün beni göremezsen de bil ki yan?nday?m! Do?umgünün kutlu olsun... ?yi ki vars?n vars?n.. Birlikte daha nice ya?lara...
K?sa bir mesaj olmal? bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan.. Bil ki unutulmad?n.. Do?umgünün kutlu olsun!
Bugün bir ya??n? daha doldurman?n mutlulu?unu ya?arken gelece?in sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Do?umgünün kutlu olsun.
Ya?a . Sev . Gül! Bunlar eksik olmas?n ya?am?nda. Ya??n kaç olursa olsun her ?eyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu, ne?eli ve ya?am dolu ya?lara...
Dünyada e?siz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayat?n?n bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. ?yi ki vars?n ve iyi ki do?dun!
Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Do?umgünün kutlu olsun!
Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Nice seneler...
Do?du?un gün bulutlar? y?rtarak, bir güne? gibi etraf?na ayd?nl?k saçarak girdin hayata. Hep sevgiyle ya?a! Nice ya?lara...
Bugün do?umgünün oldu?u için farkl? ve özel oldu?unu mu san?yorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün de?il her gün farkl? ve özelsin. ?yi ki vars?n

#2246

 
© 2015
AŞK