Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Do?um Günü Sözleri Ve Mesajlar?

Do?du?un gün bulutlar? y?rtarak, bir güne? gibi etraf?na ayd?nl?k saçarak girdin hayata. Hep sevgiyle ya?a! Nice ya?lara...

Güzellik insan?n içinde, önemli olan onu görmekte. Görmek de de?il asl?nda bakmas?n? bilmekte. ?yiki do?dun. Do?um Günün Kutlu Olsun!

Dile?im bugün diledi?in tüm dileklerin gerçek olmas?. Belki yan?nda de?ilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde seninle kutluyorum. Nice Y?llara.

Zaman çok k?sa, her yeni ya??nda mutlulu?a uçarak ula?man?, bu hayati tüm güzellikleriyle ya?aman? istedi?imi bilmeni istiyorum. Nice ya?lara, do?um günün kutlu olsun.

Küçük bir cenindin zaman?nda fetüs oldun, embriyo oldun, bu hale geldin iyi ki do?dun...

Do?du?un o muhte?em gün bulutlar? a?arak, adeta bir güne? gibi etraf?na ayd?nl?k saçarak girdin hayat?m?za. Hep sevgiyle ya?a! Nice mutlu y?llara.

Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Nice seneler..

E?er yan?nda olsayd?m sana s?ms?k? sar?l?r, her yeni ya??nda gözlerindeki ???lt?n?n devam etmesini diler yana??na kocaman bir öpücük kondururdum. Do?um günün kutlu olsun.

Güne? kadar s?cak, kar tanesi kadar berrak, ya?mur kadar saf ve temiz, IMF"deki kadar bol paral? bir ömür dile?iyle. Mutlu y?llar.

Biraz ?ans, biraz sevgi ve sab?r, birer parça zaman, ba?ar? ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini kar??t?r?p senin için uzun ve dileklerinin gerçekle?ti?i bir “hayat pastas?” yapabiliriz san?r?m…. Do?um günün kutlu olsun!

Gelece?ini olu?turarak ya?am?n? belirleyen her yeni günün bir öncekinden daha güzel, arzular?na uygun ve mutluluk getirecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Nice güzel do?um günlerine.

Ya?am dolu ya?lara, bak?m yap azc?k saçlara, bugün do?um günün senin hadi süslen gidelim barlara...

Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun çünkü sana çok yak???yor. Do?um günün kutlu olsun.

Hat?rlar m?s?n? Do?du?un günü. Sen a?larken etraf?ndaki herkes gülüyordu. Öyle bir hayat ya?a ki, öldü?ünde herkes a?las?n, sen sevinçle gülümse. ?yi do?dun, nice y?llara.

Yeni ya??n? kutla eski ya??n? ?utla... En taze, sa?l?kl?, mutlu günler senin olsun. Nice nice y?llara do?um günün kutlu olsun...

Bir y?l daha bitti, ama sak?n üzülme zaman çabuk geçiyor diye..Unutma ki herkes ayn? ?eyi ya??yor. Bu y?l?n sonunda geriye bakt???nda umar?m harika bir y?ld? dersin..Tüm dilekIerinin gerçekIe?mesi dile?imle..Mutlu Y?llar..

Her mum hayat?n?n ?????d?r, pastandaki mumlar ço?ald?kça ya?am?n daha çok ayd?nlanacakt?r. Yeni ?????n kutlu olsun.

Tan?d???m en tatl? insans?n, e?siz bir dost, çok süper bir arkada?s?n. Unutma ki çok da farkl?s?n, hani Tarkan diyor ya sen ba?kas?n! Nice y?llara...

Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini rahatl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Sevgi dolu kalman ve mutlu olman dile?iyle… Do?umgünün kutlu olsun!

Rüyalar?n en güzelini görürken Allah'?n sana gönderdi?i meleklerin kanatlar? o kadar büyük olsun ki, en masum an?nda bile sana kimse zarar veremesin. ?yi ki do?dun.

Elma dala as?ls?n, arkada??m nas?ls?n, geçirdi?imiz o günler romanlarda yaz?ls?n. Do?um gününde burnun kap?ya k?s?ls?n. Nice nice y?llara...

Can?m arkada??m iyi ki do?dun. Sa?l?k, ba?ar?, a?k, mutluluk k?sacas? haketti?in her ?ey yeni ya??nda seninle olsun!

Sana yüz binlerce öpücük ve kucak dolusu sevgi yolluyorum. Bil ki unutulmad?n. Aram?zda mesafeler olsa da her zaman kalbimdesin. Do?um günün kutlu olsun.

Ha üç eksik ha be? fazla, saysan ne olur saymasan ne, mumlar söndü haydi gazla, kessen de olur kesmesen de. Nice y?llara arkada??m.

Gelemedik ama unutmad?k da; Do?um günün KUTLU OLSUN, Tüm güzellikler seni bulsun! NiCE YILLARA

Bir tutam saç? var biraz da keli, baz? günler normal baz? günler deli, mutlu y?llar sana kahraman?m benim, ba?las?n m? art?k ?u öpücük seli.

Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her ?eyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varl???n bin insana bedeldir. ?yi ki do?dun.

A apacak apacak, gökten y?ld?z kopacak, açma yârim a?z?n?, ku?lar yuva yapacak. Kankam do?um günün kutlu olsun...

Sa?l?k ba?ar?, mutluluk, a?k seninle olsun, sende hep benimle ol! MUTLU YILLAR

Su sesi gibi ho? geliyorsun kula?a, ate? gibi yak?yorsun içimi, ister yak, ister serinlet, seni seviyorum a?k?m. Do?um günün kutlu olsun.

Saatlerdir parlak bir fikir ar?yorum sana ho? bir mesaj yollayabilmek, p?r?l p?r?l bir ya?am dileyebilmek için. Do?um günün KUTLU OLSUN!

Ak?am oldu ü?iyi, tavuklar ötü?üyi, k?z daha evlenmedin, yüzlerin buru?iyi. Nice mutlu senelere do?um günün kutlu olsun...

Yeni bir y?la ba?larken, mumlar? üflerken, dilek tutarken, bizleri unutma lütfen. Do?um günün mutlu olsun.

Yeni ya??nda da hep oldu?un gibi sevgi dolu, mutlu ve ne?eli kal. Sana koskocaman mutlu bir y?l dilerim! Kalbinden ne geçiyorsa hepsinin gerçekle?mesi dile?iyle. Mutlu y?llar.

A sevdal?m sevdal?m üstünde tatl? bal?m, baban seni vermezse ona çal?m atar?m. Nice nice mutlu y?llara...

Yeni ya??n?n sana sa?l?k, mutluluk ve huzur vermesi dile?iyle. Do?um günün kutlu olsun.

Y?llar?n sormad???, yollar?n yormad???, arkada?lar?n unutmad??? bir ömür için bu do?um günün yeni bir ba?lang?ç olmas?n? dileriz. Do?um günün kutlu olsun.

Ya?ananlar güzeldir mazide kalsa da, do?um günün özeldir. Herkes hat?rlamasa da... Seni çok seviyorum do?um günün kutlu olsun...

Do?um günün kutlu olsun can?m arkada??m. Allah hep gönlüne göre versin mutlu y?llar.

Ak?amdan pilav? pi?irdim, gene karn?m? ?i?irdim, çok mani diyecektim ama defteri yolda dü?ürdüm. Do?um günün kutlu olsun sevgili arkada??m...

Gülmek gülenin, y?ld?zlar gecenin, mutluluk sadece senin olsun... O kadar mutlu ol ki gözlerinden akan ya?lar de?erini bilmeyenlere sadaka olsun... Do?um günün kutlu olsun Sevgilim...

Ak gülüm nazenimsin, ci?erim ezenimsin, be? vakit namaz gibi gönlümde gezenimsin. Nice y?llara sevgili dostum...

Belki mutlusun, belki hüzünlü, belki de k?rg?n ama art?k ho? görünün zaman? gelmedi mi? Do?um gününden sonra yeni bir y?la merhaba diyeceksin. Hayat?na yeni bir sayfa açman dile?iyle mutlu y?llar.

Al ?al?m ye?il ?al?m da?larda dola?al?m, tenha tenha yerlerde, seninle bulu?al?m. Do?um günün kutlu olsun nice mutlu ya?lara...

Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar ac?, sen nefes kadar önemli, can?m kadar de?erlisin, iyiki do?dun birtanem.

Deniz de?il ki gönlüm dalgalar? k?y?ya vursun. Do?um gününü unutmad?m haberin olsun. Seni seven arkada??n...

Arkada?lar y?ld?zlara benziyor, birço?unu her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklar?n? bilirsin. Kalbim hep seninle, Mutlu y?llar.

Elma suyu portakal, do?um gününde ho?ça kal. Seni hiç unutmayacak arkada??n do?um gününü kutlar...

Do?um gününün sana t?bb? ?a??rtacak kadar sa?l?k, melekleri k?skand?racak kadar mutluluk getirmesi dile?iyle nice y?llara..

Bilmem hiç yalan dolan, böyle ya?ar?m ben inan. Sevgim hediyem olsun sana. ?yi ki do?dun nice mutlu y?llara.

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk göz bebe?in kadar yak?n, umutlar?n gerçek, mutlulluklar?n sonsuz do?um günün kutlu olsun.

Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini rahatl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Sevgi dolu kalman ve mutlu olman dile?iyle... Do?um günün kutlu olsun!

Beni çözen alim olur, seni çözen ?air olur. Do?um günü ya bugün güzel dilekler seni bulur.

Gülmek gülenin, y?ld?zlar gecenin, mutluluk sadece senin olsun... O kadar mutlu ol ki gözlerinden akan ya?lar de?erini bilmeyenlere sadaka olsun... Do?um günün kutlu olsun Sevgilim...

Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Do?um günün kutlu olsun.

Yapraklara dallara, ye?illere allara nice mutlu y?llara, iyi ki do?dun. Do?um günün kutlu olsun...

Sana binlerce kez te?ekkür etsem azd?r... Sen benim hayat ?????ms?n... Varl???m?n tek nedeni, do?um günün kutlu olsun...

Günayd?n ?imdi yeni uyand?n bu mesaj? geç anlayabilirsin ama sonunda küfür edip güleceksin " ebene sa?l?k ". Nice nice ya?lara iyiki do?dun...

Bugün belki de çok ki?iden do?um günü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?un en farkl?s? çünkü tümüyle sevgiyle yaz?lm?? bir mesaj. ?yi ki vars?n...

Güne?i k?skand?ran bak??lar?n?n bana akseden yumu?akl???n?, sesinin, sabah bulutlar?n? titreten ?efkatini her daim bulabilece?im bir güne merhaba sevgilim! ?yi ki do?dun...

Hayat?n gökku?a?? gibi olmal? rengarenk, renkli ba?ar?lar?n y?ld?zlar kadar bol yüzün hep gülücük dolu olsun do?um günün kutlu olsun.

Sen do?du?un gün ya?mur ya??yordu. Gök gürlüyordu, ?im?ekler çak?yordu. Asl?nda ya?mur de?il y?ld?zlar a?l?yordu. Çünkü aralar?ndan en güzel y?ld?z kay?p dünyaya do?uyordu. ?yi ki do?dun. ?yi ki vars?n.

Takvimlere bakt?m bir daha senin do?um gününü gösteriyor bugün. Benim için çok özel ve anlaml? bir gün. Hayat?m?n anlam? iyi ki do?dun. ?yi ki vars?n.

?nsano?lu çi? süt emer, birbirini bo?una üzer, üzdü?ünü fark etmez ama üzülen de affetmez. ?yi ki do?dun...

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk göz bebe?in kadar yak?n, umutlar?n gerçek, mutlulluklar?n sonsuz do?um günün kutlu olsun. Bugün diledi?in tüm dileklerinin gerçek, gelece?ini olu?turacak her yeni gün, bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olsun! Mutlu y?llar..

Birini sevmek istiyorsan elini yüre?ine koy. Yok istemiyorsan nedenini bir kere kendine sor. ?yiki do?dun.

Dikkat! Bu mesaj sevgi, ne?e ve iyi dilekler içermektedir. Bir dakika için ya?am?n ve seni dü?ünen birinin oldu?unun sevincini hisset ve mutlu ol! ?imdi bu mutlulu?una s?ms?k? sar?l ve ümidini koskoca bir y?l boyunca hiç yitirme! A?kta, parada, sa?l?kta her zaman kazanman? dilerim. Sensiz bir hayatta kime gerçekten "dostum" diyebilirdim bilmiyorum. ?yi ki dogdun. Nice mulu yaslara...

Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan..Bil ki unutulmad?n..Do?um günün kutlu olsun.

Gelece?ini olu?turarak ya?am?n? belirleyen her yeni günün bir öncekinden daha güzel, arzular?na uygun ve mutluluk getirecek ?ekilde olmas?n? dilerim..Nice güzel do?um günlerine..

Sak?n üzülme hayat?n h?z?na, en güzel y?llar çabuk geçenlerdir... Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun çünkü sana çok yak???yor. Daha nice mutlu y?llara...

Sen benim mutlulu?um, hayat?m?n en güzel varl???s?n... Do?um günün kutlu olsun..

Bir y?l daha bitti, ama sak?n üzülme zaman çabuk geçiyor diye... Unutma ki herkes ayn? ?eyi ya??yor. Bu y?l?n sonunda geriye bakt???nda umar?m "harika bir y?ld?" dersin..Dile?im bugün diledi?in tüm dileklerinin gerçek olmas?. Gelece?ini olu?turacak her yeni gün, bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olsun! Belki yan?nda de?ilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle kutluyorum. Nice ya?lara...

Nice ya?lar?n? birlikte geçirmemiz dile?iyle... Do?um günün kutlu olsun sevgilim...

?yi ki do?dun... Bu mesaj? sakla seneye masraf yapt?rma... Seni seven en yak?n arkada??n do?um gününü yine unutmad? bak. ?yi ki do?dun nice ya?lara...

Do?du?un o muhte?em gün bulutlar? a?arak, adeta bir güne? gibi etraf?na ayd?nl?k saçarak girdin hayat?m?za. Hep sevgiyle ya?a! Nice mutlu y?llara..

Sana daha nice mutlu y?llar, ömür boyu huzurlu, stressiz ve mutlu bir ya?am diliyoruz..Do?um günün kutlu olsun..

Bugün geride kalan bir ya??n? daha doldurman?n mutlulu?unu ya?arken gelece?in sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Do?um günün kutlu olsun.

Ah can?m! Ya?land?n m? sen! Merak etme sen tan?d???m en tatl? ihtiyars?n. ?yi ki do?dun.

Mutlulu?un Türk enflasyonu kadar yüksek, üzüntün memur maa?? kadar dü?ük, gelece?in Demirel"in keli kadar parlak olsun. Gündüzün yatta, gecen barda, alt?nda Porsche araba, kald???n ev tripleks villa, gezdi?in yerde herkes sana hasta olsun. Do?um günün kutlu olsun. Hay seni do?urtan ebenin yanaklar?ndan öpeyim.

?yi ki do?dun, iyi ki vars?n... Sevgi ve mutluluk dolu daha nice do?um günleri dilerim...

Do?man?n bedeli ölüm, gençli?in bedeli ya?l?l?k, sevginin bedeli fedâkarl?k, dostlu?un bedeli payla?maksa; bugünün bedeli hat?rlanmakt?r. Do?umgünün kutlu olsun.

Beyaz bir güvercin gönderiyorum sana; kanatlar?nda mutluluk, yüre?inde sevgi, karbeyaz tüylerinde dostluk, k?ç?nda bok var. Seni do?urtan ebenin yanaklar?ndan öpeyim. Do?um günün kutlu olsun.

Seni çok seviyorum a?k?m... Bugün her gününden daha özel ve güzel geçsin... Do?um günün kutlu olsun.

Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini kolayl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. E?er yan?nda olsayd?m sana s?ms?k? sar?l?r, her yeni ya??nda gözlerindeki ???lt?n?n devam etmesini diler yana??na kocaman bir öpücük kondururdum..Do?umgünün kutlu olsun.

Bugün mutlu olursun, dertlerini unutursun. Do?um günü bugün senin daha ne diye somurtursun.

Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar ac?... Sen nefes kadar önemli, can?m kadar de?erlisin... ?yi ki do?dun birtanem...

Bu bir sms sürprizi... Sana ?ans getirmek için burada... Bu yüzden hemen gözlerini kapat ve bir ?ey dile... Mutlu y?llar sana, mutlu y?llar sana...?yi ki do?dun! Tek istedi?im bugün diledi?in tüm isteklerin gerçek olmas?. Belki çok uzaktay?m, yan?nda de?ilim ama bilmelisin ki kalbimin en derin yerindesin. Do?umgününü en içten dileklerimle kutlar?m..

Nas?l ?öyleyim bilmiyorum. Merakland?rmak da istemiyorum. O yüzden hemen seni çok seviyorum ve do?um günün kutluyorum.

Bal kaymak gibi geçsin bütün yeni ya?lar?n, ok gibi kirpiklerin yay misali ka?lar?n, ceketimin sol cebinde p?rlantal? ta?lar?n. Do?um günün kutlu olsun.

Dünyada e?siz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayat?n?n bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. ?yi ki vars?n ve iyi ki do?dun. Do?um Günün Kutlu Olsun.

Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar ac?, sen nefes kadar önemli, can?m kadar de?erlisin, iyiki do?dun birtanem.

#1086

 
© 2015
AŞK