Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Do?um Günü Sözleri

Yoklu?un ya?mura yaz? yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar ac?, sen nefes kadar önemli, can?m kadar de?erlisin, iyiki do?dun birtanem.

Bir y?l daha bitti, ama sak?n üzülme zaman çabuk geçiyor diye... Unutma ki herkes ayn? ?eyi ya??yor. Bu y?l?n sonunda geriye bakt???nda umar?m "harika bir y?ld?" dersin..Dile?im bugün diledi?in tüm dileklerinin gerçek olmas?. Gelece?ini olu?turacak her yeni gün, bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olsun! Belki yan?nda de?ilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle kutluyorum. Nice ya?lara...

Bugün belki de çok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?un içlerinde en farkl?s? çünkü tümüyle sevgiden ve dostluktan olu?mu? bir mesaj. Sesim güzel olmad???ndan sana bir do?umgünü ?ark?s? söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle k?sa bir mesaj çekiyorum. Hep oldu?un gibi sevgi dolu ve ne?eli kal. Nice mutlu ya?lara...

Dikkat! Bu mesaj sevgi, ne?e ve iyi dilekler içermektedir. Bir dakika için ya?am?n ve seni dü?ünen birinin oldu?unun sevincini hisset ve mutlu ol! ?imdi bu mutlulu?una s?ms?k? sar?l ve ümidini koskoca bir y?l boyunca hiç yitirme! A?kta, parada, sa?l?kta her zaman kazanman? dilerim. Sensiz bir hayatta kime gerçekten "dostum" diyebilirdim bilmiyorum. ?yi ki dogdun. Nice mulu yaslara...

Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Bugün beni göremesen de bil ki yan?nday?m... Senin gibi dosta sahip oldu?um için kendimi çok ?ansl? hissediyorum. Hayat?n tüm kötülüklerinin senden uzak olmas?n? dilerim. ?yi ki vars?n ve iyi ki dostumsun! Hep birlikte nice senelere... Do?um günün kutlu olsun!

Bir y?l daha bitti, ama sak?n üzülme zaman çabuk geçiyor diye... Unutma ki herkes ayn? ?eyi ya??yor. Bu y?l?n sonunda geriye bakt???nda umar?m "harika bir y?ld?" dersin..Tüm dileklerinin gerçekle?mesi dile?imle..Nice y?llara...

Biraz ?ans, biraz sevgi ve sab?r, birer parça zaman, ba?ar? ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini kar??t?r?p senin için uzun ve dileklerinin gerçekle?ti?i bir "hayat pastas?" yapabiliriz san?r?m... Nice ya?lara!

Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini rahatl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Sevgi dolu kalman ve mutlu olman dile?iyle... Do?umgünün kutlu olsun!

Sak?n üzülme hayat?n h?z?na, en güzel y?llar çabuk geçenlerdir... Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun çünkü sana çok yak???yor. Daha nice mutlu y?llara...

Bugün belki de çok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?un içlerinde en farkl?s?. Çünkü bu mesaj?n her harfi tamamen sevgiden olu?uyor. Hayat?n?n her döneminde mutlu ve sa?l?kl? olman? diliyorum. Tüm hayallerin gerçekle?sin, hayat güne?i her daim seni ayd?nlats?n! ?yi ki do?dun ve iyi ki vars?n...

Dikkat! Bu mesaj sevgi, ne?e ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için ya?am?n ve seni dü?ünen birinin oldu?unun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutlulu?un her zaman sürsün. ?yi ki do?dun. Nice mutlu ya?lara...

Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her daim varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Bugün beni göremezsen de bil ki yan?nday?m! Do?umgünün kutlu olsun... ?yi ki vars?n vars?n..Birlikte daha nice ya?lara...

K?sa bir mesaj olmal? bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum buradan..Bil ki unutulmad?n..Do?umgünün kutlu olsun!

Bugün bir ya??n? daha doldurman?n mutlulu?unu ya?arken gelece?in sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Do?umgünün kutlu olsun.

Ya?a . Sev . Gül! Bunlar eksik olmas?n ya?am?nda. Ya??n kaç olursa olsun her ?eyin en güzeli seninle olsun. Nice mutlu, ne?eli ve ya?am dolu ya?lara...

Dünyada e?siz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayat?n?n bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. ?yi ki vars?n ve iyi ki do?dun!

Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Do?umgünün kutlu olsun!

Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Nice seneler...

Do?du?un gün bulutlar? y?rtarak, bir güne? gibi etraf?na ayd?nl?k saçarak girdin hayata. Hep sevgiyle ya?a! Nice ya?lara...

Bugün do?umgünün oldu?u için farkl? ve özel oldu?unu mu san?yorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün de?il her gün farkl? ve özelsin. ?yi ki vars?n...

Dile?im bugün diledi?in tüm dileklerin gerçek olmas?. Belki yan?nda de?ilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle kutluyorum. Nice ya?lara...

Hmmmm bu mesaj? neden çekiyorum, unuttum, inan hiç hat?rlam?yorum. Dur bakay?m..dur dur buldum Do?umgünün kutlu olsun !

Sesim güzel olmad??? için sana bir do?umgünü ?ark?s? söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle k?sa bir mesaj çekiyorum. Mutlu y?llar!

160 k?sa karaktere neler s??d?rabilirim diye dü?ünüyorum ancak akl?ma mutlu bir ya? ve sevgi dolu nice y?llar dilemekten ba?ka bir ?ey gelmiyor. Seni seviyorum.

Bugün belki de çok ki?iden do?umgünü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?unen farkl?s? çünkü tümüyle sevgiyle yaz?lm?? bir mesaj. ?yi ki vars?n...

Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman varolduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Do?umgünün kutlu olsun...

Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini kolayl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Dünyada e?siz bir güzellik varsa o da kalbindedir. Hayat?n?n bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. Hep sevgi dolu kalman ve mutlu olman dile?iyle... Do?umgünün kutlu olsun!

Bugün do?umgünün oldu?u için farkl? ve özel oldu?unu mu san?yorsun sen? Oysa sen benim için sadece bugün de?il her gün farkl? ve özelsin... Dostlu?unun, arkada?l???n?n verdi?i keyfi sana anlatmam çok zor. Kalbim hep seninle. ?yi ki vars?n..Birlikte daha nice ya?lara...

Sesim güzel olmad???ndan sana bir do?umgünü ?ark?s? söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle k?sa bir mesaj çekiyorum. Yeni ya??nda da hep oldu?un gibi sevgi dolu ve ne?eli kal. Sana koskocaman mutlu bir y?l dilerim! Gönlünden ne geçiyorsa hepsinin gerçekle?mesi dile?iyle...

#1649

 
© 2015
AŞK