Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dokunakl? Sözler

K?sa dokunakl? sözler 2014 sayfas? - Bu sayfam?zda sizlerin çok çe?itli payla??m sitelerinde payla?abilmeniz için anlaml? dokunakl? sözler facebook twitter için haz?rland? arkada?lar.

HEVESLER?M, AVUNTULARIM , HÜZÜNLER?M...HEPS? SEN?NLE GÜZELM??...??MD?YSE TEKYA?AYAB?LD???M SENDE SENS?ZL??? YA?AMAK...

MECNUN LEYLASI ?Ç?N KEND?N? DA?LARA VURMU?... BENSE DA?LARA VURACAK B?R BEN BULAMIYORUM ...BENL???M SENS?ZL???NDE YOK OLUP G?TM??...

B?LSEYD?M SEVERKEN G?DECE??N? SEVMEZD?M B?R ÖMÜR BOYU VARLI?INIDA, YOKLU?UNUDA...

DEM??T?N YA HAN? BEN? TA?IYAMAZSIN , A?IR GEL?R?M, OLMAZ D?YE...YOK BE GÜLÜM ?NAN SENS?ZL?K DAHA A?IR...

SEVG? TOHUMLARININ EK?LD??? O ?LK BAKI?IN VARDI YA HAN?, BEN? BENDEN ALDI?IN, GÖZLER?NDE K?L?TLEND???M, UFKA YELKEN AÇTI?IM O MASUMCA BAKAN GÖZLER, SONSUZLUKTAN B?R KAPI AÇAN , ?Ç?NDE YOK OLUP G?TT???M... EVET ??TE O GÖZLER...EN ZORU DA BU OLSA GEREK , O GÖZLERDEN MAHRUM BIRAKILMAK...

GECEDEN UFKA UZANAN B?R YOL G?B?YD?N... O YOLA HER BA?KOYU?UMDA B?R NEFES?N DAHA BEN?MLE SOLUDU?UNU B?LMEK ... ??TE TEK ZEVK?M BUYDU... ÖYLE OLSUN B?RTANEM B?LSEM BENDEN BUNU DA ES?RGEYECE??N? DUYUMSAMAZDIM BEN? BENDEN ALAN O SON NEFES?

Benim AcIya VeriCek 1$eyim Kalmad?, Mutlulukdan Al?ca??m Var Benim!!!

fIrt?Na Rüzgar $iddeti Ne Olursa oLsun Mart?Lar SevdikLeri Denizden Asla Vaz GeçmezLer!

Bu a?k?n biletini istedi?in gibi kes Nas?lsa gidiyorsun, biliyorum git Ama ard?nda a?layan bir çift göz Paramparça bir yürek Ve y?k?lm?? bir da? görmek istemiyorsan Çek silah? daya s?rt?ma Titrersem namerdim Sen vurdun da ben ölmedim M?_?

Sen Benim Ad?m? Bile Anamazs?n...B?rak Dost Kalmay? Sen Benim Dü?man?m Bile Olamazs?n!!!

ECELE SÖZLÜ , ÖLÜME N??ANLIYIZ , TESADÜFEN GELD?K , MECBUR? YA?IYORUZ

KiMSe WaZGeÇiLMeZ De?iLDiR.kIr kALb?m? GöNLüN oLsUn.aL HeR?eYi gÖzÜn dOysUN. ?iMDi bA?Ka MaNiTaLaRLaY?M aL bUdA SaNa KaPaK oLsuN..!!! ,

OrTaM?N b?TTi?i YerdE biZ Ba?LaR?z TaRz?M?z ?ç?n ÖLür ?EKL?miz ?çiN ya?aR?z..!!!...

KaLd?r?mLar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik.. Bize bir ad?m geLene biz On ad?m Gittik..Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek.. Kolaym? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek.. Kolaym? be GüzeLim seviLmeden sevmek..!

HANI SADECE OLUM AYIRIRDI BIZI, SOYLE SEVGILIM...HANGIMIZ OLDU

YER? GEL?R EFEND?Y?Z YER? GEL?R SERseri Y?Z DUVARLARDA ?SM?M?Z KIZLARDA RESM?M?Z OLSADA B?Z SEVD?KM? ALLAH INA KADAR SEVER?Z

seviyorum your eyes, cünkü onlar very nice, bir kere look at me, ondan sonra forget me, kalbim tik tak for you, cunku i love you ...

Ay agliyor sevipte kavusamayanlar icin. Yildizlar sarki soyluyor sevipte sevilmeyenler icin Bende Agliyorum sevipte kavusamadigim askim icin

Bir gün sevgilim sordu ask nedir diye... Biraz zaman istedim düsüneyim diye, ertesi gün gِordüm onu bir baskas? ile, kulag?na f?s?ldadm ask izdiraptir diye

Seversem sonuna kadar severim silersem mahsere kadar silerim seveni bastaci sevmeyeni yolcu sayarim simdi söyle itirazin varmi seni seviyorum

Beni Görüp Kendini S?nama...Sadece Görebildi?in Kadar?m...Hayat Bir Kumar ise Zarlar? Ben Atar?m...

Yaln?zl???m bir ç??l?kt?, hepiniz mi sa??rd?n?z???

Sevme sevsinler sana önem versinler. A?lama a?latki k?ymetini bilsinler...

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez..

Hayatta hiç kimse için a?Lamaya de?mez, a?Lamaya de?enLer zaten a?Latmaz...

E?er bir gün a?Laman gerekirse ba??n? dik tut ki:Gözya?Lar?n seni a?Latan ki?i kadar aLçaLmas?n...

Bu masaLar bo$ kaLmaz gidenin yeri doLar. Bu vazoLara bir$ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar.

Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar. Ta$in kaLbi yoktur ama onu biLe yosun sarar...!

Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim.Dinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz, serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsunya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz

Dünya kadar derdim olsun senin gibi yarim olsun. kavu?maya zaman yoksa öbür dünya bizim olsun.para ?öhret elin olsun tatl? dilin benim olsun.sensiz geçen yüzy?l de?il.seninle gecen bir gün benim olsun a?k?m.

Biz kimleriz diye sorma, biz hayata bosvermislerdeniz. Bize hayat nedir diye sorma, biz hayat deryasinda yüzenlerdeniz.

SEVG?ME ?HANET EDEN SEVG?L?Y? KUR?UNA D?ZERKEN T?TRERSE EL?M O T?TREYEN ELLER?M? KESMESSEM NAMERD?M!!

Ay agliyor sevipte kavusamayanlar icin Yildizlar sarki soyluyor sevipte sevilmeyenler icin Bende Agliyorum sevipte kavusamadigim askim icin (da)

Bir gün sevgilim sordu ask nedir diye Biraz zaman istedim düsüneyim diye, ertesi gün gِordüm onu bir baskas? ile, kulag?na f?s?ldadm ask izdiraptir diye

Kahpelerin vede serefsizlerin dünyasinda inadina yasiyorum Kilit vurdum hislerime nefretle doldum, tasiyorum Sana söz veriyorum, öç alma sirasi bana geldiginde dünyanin sah damarini kesecegim!!

Seversem sonuna kadar severim silersem mahsere kadar silerim seveni bastaci sevmeyeni yolcu sayarim simdi söyle itirazin varmi seni seviyorum

Bebek uyurken, cicek tomurcukken, erkek dusunurken, kadin soyunurken guzeldir..

Ay agliyor sevipte kavusamayanlar icin Yildizlar sarki soyluyor sevipte sevilmeyenler icin Bende Agliyorum sevipte kavusamadigim askim icin

Bir gün sevgilim sordu ask nedir diye... Biraz zaman istedim düsüneyim diye, ertesi gün gِordüm onu bir baskas? ile, kulag?na f?s?ldadm ask izdiraptir diye

Seversem sonuna kadar severim silersem mahsere kadar silerim seveni bastaci sevmeyeni yolcu sayarim simdi söyle itirazin varmi seni seviyorum

Beni Görüp Kendini S?nama...Sadece Görebildi?in Kadar?m...Hayat Bir Kumar ise Zarlar? Ben Atar?m...

Yaln?zl???m bir ç??l?kt?, hepiniz mi sa??rd?n?z???

Sevme sevsinler sana önem versinler A?lama a?latki k?ymetini bilsinler...

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez

Hayatta hiç kimse için a?Lamaya de?mez, a?Lamaya de?enLer zaten a?Latmaz

Dokunakl? özlü sözlerde bu ?ekilde;
Prof.Dr.Zuhal Balta?
Hayata bak???m?z ve ona yükledi?imiz anlam, hayat?n bize getirdiklerini do?rudan etkiler.

E.G.Hubbard
Hayatta yap?lacak en büyük hata, hata yapmaktan korkarak ya?amakt?r.

M.V.Hansen
Sen neye haz?rsan, o da senin için haz?rd?r.

T.Huxley
Her ?ey hakk?nda bir ?ey ö?renmeye ve bir ?ey hakk?ndaki her ?eyi ö?renmeye çal???n.

Anonim
K?sa bir süre için mutlu olmak istiyorsan?z, servete konun...Ya?am boyu mutlu olmak istiyorsan?z, i?inizi sevin...

A.Robbins
Kendi gelecekleri ile ilgili planlar? olmayanlar, ba?kalar?n?n planlar?na dahil olurlar.

W.Rudolph
"Doktorlar bana hiçbir zaman yürüyemeyece?imi söylerken, annem yürüyece?imi söylüyordu. Ben, anneme inanmay? seçtim."
(W.Rudolph, olimpiyatlarda üç adet alt?n madalya kazanan ilk Amerikal? kad?n atlet)

J.W.von Goethe
?steklerimiz, içimizde yatan yeteneklerin birer elçisidir.

R.W.Emerson
Ard?m?zda kalanlar ve önümüzde uzananlar, içimizde yatanlarla k?yasland???nda çok küçük kal?rlar.

Prof.Dr.Zuhal Balta?
Olumsuz konu?malar olumsuz dü?üncelere, olumsuz dü?ünceler de strese yol açar.

Aristo
Herkes k?zabilir, bu kolayd?r. Ancak do?ru insana, do?ru ölçüde, do?ru zamanda, do?ru nedenle ve do?ru ?ekilde k?zmak, i?te bu kolay de?ildir.

Voltaire
Talihsizlikler üzerinde ne kadar durursan?z, sizi o kadar fazla incitirler.

R.L.Stevenson
Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha zevklidir.

Conidences
Her ?eye homurdanmaya al??m?? bir kimse, f?rsat kap?y? çal?nca bile gürültüden yak?n?r.

B.Shaw
?nsanlar neden ölür bilir misiniz? Tembellikten, inançs?zl?ktan ve ya?am?, ya?anmaya de?er k?lmay? becerememekten.

Prof.Dr.Zuhal Balta?
Gülmek tedavi eder.
Müzik, ba????kl?k sistemini güçlendiren T-hücrelerini ço?alt?r ve stres hormonlar?n?n düzeyini dü?ürür.
Do?ay? ya?amak, insan? sakin ve mutlu k?lar.

Prof.Dr.Zuhal Balta?
Ki?inin söylemek istediklerini çevresindekilere aktaramamas?, duygular?n? ve dü?üncelerini söyleyememesi, büyük bir stres kayna??d?r. Çünkü ileti?im bir bilgi aktar?m? de?il, iç dünyan?n payla??m?d?r.

Prof.Dr.Zuhal Balta?
Etkin ileti?im, ki?inin kendini etkili bir biçimde ifade etmesi, ho?land??? ve ho?lanmad?klar?n? dile getirmesi, itiraflarda bulunmas?, iltifatlar? kabul etmesi ve "hay?r" demeyi bilmesiyle olur. Kar??s?ndakini etkin dinlemek de, kendini ifade edebilmek kadar önemlidir.

SEVG? YÜKSEK TEPELERDE AÇAN Ç?ÇE?E BENZER.ÖNEML? OLAN ONU KOPARMAK DE??L;B?R ÖMÜR BOYU YA?ATMAKTIR.

?K? GÜNÜ B?R OLAN Z?YANDADIR.(HZ.AL?)

Her cemal ve kemal sahibi, kendi cemal ve kemalini görmek ve gösermek ister.

?erefle bitirilmesi gereken en a??r görev hayatt?r.bir anl?k zevk için namusunu lekelemeye, bir zamanl?k mevki için ayak öpmeye günlük menfaatlerin için faziletlerini karartmaya de?mez.

Bu a?k?n biletini istedi?in gibi kes Nas?lsa gidiyorsun, biliyorum git Ama ard?nda a?layan bir çift göz
Paramparça bir yürek Ve y?k?lm?? bir da? görmek istemiyorsan Çek silah? daya s?rt?ma Titrersem namerdim Sen vurdun da ben ölmedim M?_?

Sen Benim Ad?m? Bile Anamazs?nB?rak Dost Kalmay? Sen Benim Dü?man?m Bile Olamazs?n!!!

ECELE SÖZLÜ , ÖLÜME N??ANLIYIZ , TESADÜFEN GELD?K , MECBUR? YA?IYORUZ

KiMSe WaZGeÇiLMeZ De?iLDiRkIr kALb?m? GöNLüN oLsUnaL HeR?eYi gÖzÜn dOysUN
?iMDi bA?Ka MaNiTaLaRLaY?M aL bUdA SaNa KaPaK oLsuN!!!
,
OrTaM?N b?TTi?i YerdE biZ Ba?LaR?z TaRz?M?z ?ç?n ÖLür ?EKL?miz ?çiN ya?aR?z!!!

KaLd?r?mLar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik Bize bir ad?m geLene biz On ad?m GittikOksijenimiz Sigara
Mineralimiz yavan ekmek Kolaym? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek Kolaym? be GüzeLim seviLmeden sevmek!

HANI SADECE OLUM AYIRIRDI BIZI, SOYLE SEVGILIM HANGIMIZ OLDU

$arapS?z DuraMay?z £srarSiz KaLamayiz ÇeK£r!z £Maneti S?*eriz adaLeti!!!

YER? GEL?R EFEND?Y?Z YER? GEL?R SERseri Y?Z DUVARLARDA ?SM?M?Z
KIZLARDA RESM?M?Z OLSADA B?Z SEVD?KM? ALLAH INA KADAR SEVER?Z

Beni Görüp Kendini S?namaSadece Görebildi?in Kadar?mHayat Bir Kumar ise Zarlar? Ben Atar?m

Yaln?zl???m bir ç??l?kt?, hepiniz mi sa??rd?n?z???

Sevme sevsinler sana önem versinler A?lama a?latki k?ymetini bilsinler

Bizi Eskiler Tan?r, Yeniler örnek alir, Tan?mayanlar ise ?bret Al?r

ALEM? ALEM YAPAN ÜÇ BE? ÇAKALSAKRALLIK B?ZE YAKI?MAZ!!!

Bîzde SâBâH oLmâz, Bîzde Güne? Do?mâz, Bîz ¡§¥aNKaR'?Z K?z?m BîzLe DoSt oLmâk Sîze YaK??maz
TopLumdâ Hep îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin eSeriyiz!!

Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez

Hayatta hiç kimse için a?Lamaya de?mez, a?Lamaya de?enLer zaten a?Latmaz

E?er bir gün a?Laman gerekirse ba??n? dik tut ki:Gözya?Lar?n seni a?Latan ki?i kadar aLçaLmas?n

Bu masaLar bo$ kaLmaz gidenin yeri doLar Bu vazoLara bir$ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar
Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar Ta$in kaLbi yoktur ama onu biLe yosun sarar!

Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderimDinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz,
serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsunya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz

Dünya kadar derdim olsun senin gibi yarim olsun kavu?maya zaman yoksa öbür dünya bizim olsunpara ?öhret elin olsun
tatl? dilin benim olsunsensiz geçen yüzy?l de?ilseninle gecen bir gün benim olsun a?k?m

Biz kimleriz diye sorma, biz hayata bosvermislerdeniz Bize hayat nedir diye sorma, biz hayat deryasinda yüzenlerdeniz

SEVG?ME ?HANET EDEN SEVG?L?Y? KUR?UNA D?ZERKEN T?TRERSE EL?M O T?TREYEN ELLER?M? KESMESSEM NAMERD?M!!!

gülün ama bu durum toplum yaras? çözümü geçtiyse aptal yaras? mankeni yolla malafat? dikeyim seni alk??layan elleri s*keyim(ajdar'a)

seviyorum your eyes, cünkü onlar very nice, bir kere look at me, ondan sonra forget me, kalbim tik tak for you, cunku i love you

#2707

 
© 2015
AŞK