Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Donald Walsch Sözleri

Her ?eyin bi fiyat?, her insan?n bi de?eri vard?r. Fiyat? olmayan e?yaya çöp, de?eri olmayan insana; giderken kap?y? ört denir.

"ŽKalpsizsin ! diyemem. Nefes alabildi?ine göre mutlaka bir kalbin var. Zaten bu ruhsuzlu?unla o kalp; ancak nefes almaya yarar.

Ba?kalar?n?n senin hakk?nda ne dü?ündükleri konusunda endi?e duydu?un sürece ; Onlar senin sahibindir !

E?er hayallerinin yerini an?lar almaya ba?lam??sa, yaln?zl???n ba?lam?? demektir.

Yalanla 'ileti?im' kurmak ve yalan? 'yutturmak' bir ba?ar? de?ildir. Sadece yenilginin ertelenmesidir.

Fazla abartmay?n..Çünkü yerlere göklere s??d?ramad???n?z a?k, birgün bir ho?çakala s??acak...

?nsanlar sevdikleri ?eyi yok etmeye, daha sonra da yok ettikleri ?eyi yeniden sevmeye ve de?er vermeye merakl?d?rlar.

#967

 
© 2015
AŞK