Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Doris Lessing Sözleri

?sterseniz yanl?? dü?ünün, ama her durumda kendi kafan?zla dü?ünün.

Çok bilenin derdi de çok olur.

Kad?nlar korkakt?r. Çünkü uzun süre yar? köle olarak ya?am??lard?r.

Tüm dünyada, bütün evrende insandan ba?ka hiçbir yarat?k kendini övmez.

Affetmekten daha tanr?sal bir?ey olamaz.

Kad?n hareketinin fazlas?yla romantikle?tirilmeye çal???ld???n? dü?ünüyorum. ?yi ya da kötü, hareketin temsil etti?i bütün kad?nl?k konumlar? feminizmin zaferi olarak yorumland?. Özele?tiri konusunda pek de ba?ar?l? say?lmay?z.

#318

 
© 2015
AŞK