Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dost ?le ?lgili Özlü Sözler

Akl?n ba?lamad??? dostlu?u, ak?ls?zl?k kolayca çözebilir. Shakespeare

Ay?ps?z dost arayan, dostsuz kal?r. Mevlana

Bin ki?inin dostlu?una, bir ki?inin dü?manl???n? sat?n alma. Hasan-? Basri

Bir dü?man çoktur, fakat bin dost az. Asaf

Birçok arkada?lar?m?z olabilir, ancak dostlar?m?z azd?r. Herrick Johnson

Dost kötü günde belli olur, ?yi günde binlercesi bulunur. Feridun Muhammed Atar

Dostlu?un kollar? birbirimizi dünyan?n bir ucundan bir ucuna kucaklayabilecek kadar uzundur. Montaigne

Dostluk iyi kimseler aras?nda çarçabuk temelle?ir, güçlükle y?k?l?r. Beydeba

Dostluklar?n ço?u dostluktan, sofular?n ço?u sofluktan adam? i?rendirirler. La Rochefoucauld

Dü?man?n?n dü?man? dü?man kald?kça dosttur, dü?man?n dostu dost kald?kça dü?mand?r. Said-i Nursi

Ömrünü seyahatle geçirenler, birçok otelci bulur, ama dostluk kuramaz. Seneca

Yaln?z kendi nefsini dü?ünerek dost arayan, hizmetçi ar?yor demektir. Cenap ?ehabettin

#1418

 
© 2015
AŞK