Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Douglas Noel Adams Sözleri

Dost gibi görünen yalakalar, Farkl? olmaya çal??an basit insanlar, Arkam?zdan kurulan oyunlar..Kural hep: Gül ve Geç .

Hep korkar?z yaln?zl?ktan ama bil ki yaln?zsan; Yalanc? arkada?lar?n, iki yüzlü dostlar?n ve çekip gidecek bir sevgilin olmaz.

Yüre?inin götürdü?ü yere gidenlerin yolu, dönü?te psikiyatristten geçer.

Eskiden k?zlar a?k adam? ar?yorlard?, ?imdilerde adam olsun yeter diyorlar.

Kad?n unutmaz; sadece sineye çeker. Zaman? geldi?inde ise iade eder.

Eski sevgiliye geri dönmek, sonunu bildi?in bir kitab? yeniden okumak gibidir.

Mini etek, Mini beyinleri tahrik eder.

Seni seviyorum, dedi?inde 'gerçekten mi' diye sorarsam; inanmad???mdan de?il, sadece bir kez daha duymak istedi?imdendir.

Ok?ayan elin k?ymetini bilmeyenler, tekmeleyen aya?? öperler.

Hayat?mda hep çok ?ey sand???m insanlar?n; asl?nda hiçbir ?ey olu?unun yükünü ta??yorum.

Anlatmak istedi?im çok ?ey, Konu?mak istedi?im tek ki?i var. Hepsi bu kadar.

Ben az konu?urum , Sen çok anla...

Barda?a kola doldurur gibi de?er vereceksin insanlara a??r a??r ve yava?. Çok verirsen köpürür ta?ar, Elinde bardakla kal?rs?n.

?lginç ama bluetooth gibidir erkekler. Yan?ndaysan sana hep ba?l? kal?rlar, Uzakla??nca ise yeni ayg?t aramaya ba?larlar.

Kumanday? dizime vurarak çal??t?rd???m günden beri, kimse beni ?iddetin çözüm olmad???na inand?ramad?.

A?k bazen yeni ç?kan bir filmin fragman? gibidir. Görebilece?in tüm güzellikler yaln?zca tan?t?mda verilir.

Kendine gel , Seni orada bekliyorum .

Bedava psikolog bulursam, depresyona girmeyi dü?ünüyorum .

?lginç; ama kad?nlar cam gibidir adeta. Ve cam?n ömrü k?r?lana kadard?r asl?nda.

#320

 
© 2015
AŞK