Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dramatik Sözler

Sözlerim Kadar Hayat?mda Dramatik Bu Dünyada Sensiz Ya?anan Zamanlarda Nefretim Vuruyor Yaz?lar?ma...

Okadar Çok Heybetli Bir Ya?ant?m Olmad? Bu Dünyada öLümü Bekledim Sensizli?in Kuca??nda...

Yok Olmak = Sensiz Kalmak, Art?k Al??t?m Dramatik Sevgilerin Dramatik Sonlar?na..

Nekadar Uzakla?samda Bu hayattan Geliyor Buruyor Beni Tükenmi? kalbimin Dramatik At??lar?..

iLgisiz Sevginin Sonu Ayr?l?k iLeti?imsiz bir iLi?kinin Sonu Dramatik Ayr?l?kt?r.

Hayat Ac?s?yla tatl?s?yla Güzeldir Ac? Olan Sözler Bile Bazen Tatl? gelir insana...

Kim Bilir Belki Bu Hayatta Blamad???m Huzuru Kabirde Bulurum, Kim Bilir Kabirde Bulamayaca??m Huzuru Seninle Bulurum Yada Sensiz Bulurum..

Ya?amak için bir tek sebebim vard?. Senin geri dönme ihtimalin. Art?k o da kalmad???na göre dönme istemem sevgili, dönsen de bulamazs?n beni.

Yaz?k bensiz geçirdi?in tüm zamanlar?na, ?imdi nefret sözlerim vuruyor yaz?lar?ma.

Hiç mutlu bir ya?ant?m olmad? bu dünyada ölümü bekledim sensizli?in kuca??nda.

Sensizken hiç böyle olmam??t?m. Ya sana al??t?m ya sevgine. Yeter ki al??t?rma beni sensizli?e.

Sevgisiz tükenmi? kalbimin at??lar?. Art?k hiç atm?yor sanki. Gelip girsen tekrar yüre?ime, sana can vermek için hiç kan pompalamayacak belli.

Uzad? geceler, sensiz bir türlü geçmek bilmiyor. Sabah olunca en az?ndan yan?mdayken görmek umudum vard?.

Yürüdü?ümüz yollar? gezdim tek ba??ma yeniden. Bir sen yoktun yan?mda kald?r?m ta?lar?nda sekerek yürürken.

Umutsuz bu bekleyi?, biliyorum gelmeyeceksin. Ama umutsuz da ya?anm?yor be güzelim.

Yollar?na kur?un döktüm belki gelirsin diye. Odam?n ?????n? aç?k b?rakt?m geldi?inde geriye dönme diye.

B?rak?p giderken ellerimi, beni böyle mahzun b?rakmam??t?n hiç. ?imdi söyle zalim sevgilim benimleyken ald???n hayat?n tad?n? nas?l alacaks?n?

Ne söz kald? nefesimde ne a?k kald? kalbimde çek git art?k üzme beni.

Dönme! ?stemem art?k böyle kalpsiz bir sevgili. Kalbini yitiren nas?l sevecek sevdi?ini?

Lanet ediyorum sevgine seni tan?d???m günlere zamanlara aylara y?llara seni sevmek sensizlik olacakm?? bilmemi?im!

Arkada??nd?r bazen seni bitiren dostundur bazen ç?kmazlar içine sokan seni birde sensin beni çaresizlikler içine dü?üren.

Gözlerimi kapat?nca güzel an?lar geliyor akl?ma müziklerde anl?yorum hayat? sen sadece bo? zamanlar?mda kald?n sen bir hayal ürünüsün art?k benim için.

Hayata dair bir anlam?m kalmad? ya?am içerisinde bir dal?m yok art?k sensizlikle kald?m odamda. Sensizlikle ölece?im yalanlar aras?nda.

Ne sonsuzluklarda kayboldum sen sevgiler içinde sava?lara girdim ama sonum böyle hüsran olmam??t? sayende hüzünlere b?rakt?m gençli?imi.

Dramatik bir sevgi benimkisi kar??l?ks?z bir umut kap?s?nda dilenci oldum yaln?zl?k dolu bir beden b?rakt?n arkanda.

?lgisiz sevginin sonu ayr?l?k ileti?imsiz bir ili?kinin sonu dramatik ayr?l?kt?r.

Hayat ac?s?yla tatl?s?yla güzeldir ac? olan sözler bile bazen tatl? gelir insana.

Kim bilir belki bu hayatta bulamad???m huzuru kabirde bulurum, kim bilir kabirde bulamayaca??m huzuru seninle bulurum yada sensiz bulurum.

Hayat bir bo?lu?um içinde kaybolmak en kötü, süde bu bo?lukta seninde yan?mda olmaman

Cehennemin ate?i art?k b?rakmaz beni cennet yüzlüm sen benden gittin gideli.

Dramatik a?klar?n son bulaca?? bir dünya istiyorum art?k!

Sana bakt?kça kendime ac?yorum kendime ac?d?kça sana lanet ediyorum.

Gülü?ün ne kadar beni mutlu ediyorsa sözlerinde hayat?m? dramatik bir hale sokuyor.

Bu gidi?lerin bir anlam? olmal? uykusuz kald???m zamanlar?n sonu böyle dramatik olmamal?.

Ya sev beni yalans?z yada yalans?z ol söyle gerçekleri olumsuz dramatik hayat?m?za

Hayat Bir Bo?lu?um içinde kaybolmak en kötü, süde bu bo?lukta seninde yan?mda Olmaman

Cehennemin Ate?i Art?k B?rakmaz beni Cennet Yüzlüm Sen Benden Gittin gideLi..

Dramatik A?klar?n Son Bulaca?? Bir Dünya istiyorum Art?k!

Sana Bakt?kça Kendime Ac?yorum kendime Ac?d?kça Sana Lanet Ediyorum..

Gülü?ün Nekadar beni Mutlu Ediyorsa Sözlerinde Hayat?m? Dramatik Bir Hale Sokuyor...

Bu Gidi?lerin Bir Anlam? Olmal? uykusuz Kald???m Zamanlar?n Sonu Böyle Dramatik Olmamal?...

Ya Sev Beni Yalans?z yada yalans?z oL Söyle Gerçekleri Olumsuz Dramatik Hayat?m?za

Ne Sonsuzluklarda Kayboldum Sen Sevgiler içinde Sava?lara girdim Ama Sonum Böyle Hüsran Olmam??t? Sayende Hüzünlere B?rakt?m gençLi?imi..

Dramatik Bir Sevgi Benimkisi Kar??l?ks?z Bir Umut Kap?s?nda Dilenci Oldum Yaln?zl?k Dolu Bir Beden B?rakt?n Arkanda..

Lanet Ediyorum Sevgine Seni Tan?d???m günlere Zamanlara Aylara Y?llara Seni Sevmek Sensizlik Olucakm?? bilmemi?im!

Arkada??nd?r Bazen Seni Bitiren Dostundur Bazen Ç?kmazlar iöine Sokan Seni Birde Sensin Beni Çaresizlikler içine dü?üren..

Gözlerimi Kapat?nca Güzel An?lar Geliyor Akl?ma Muziklerde Anl?yorum Hayat? Sen Sadece Bo?zamanlar?mda Kald?n Sen Bir Hayal ürünüsün Art?k benim için...

Hayata Dair Bir anlam?m Kalmad? Ya?am içerisinde Bir Dal?m yok Art?k Sensizlikle Kald?m Odamda Sensizlikle öLücem Yalanlar Aras?nda..

Ya?amak için Sebebim Vard? Oda En Arkada??ma gitti...

Dön Nas?l kimleysen Dön Beni Biraz Sevdiysen insafs?z Sevgili

Ne Sonsuzluklarda Kayboldum Sen Sevgiler içinde Sava?lara girdim Ama Sonum Böyle Hüsran Olmam??t? Sayende Hüzünlere B?rakt?m gençLi?imi..

Dramatik Bir Sevgi Benimkisi Kar??l?ks?z Bir Umut Kap?s?nda Dilenci Oldum Yaln?zl?k Dolu Bir Beden B?rakt?n Arkanda..

Lanet Ediyorum Sevgine Seni Tan?d???m günlere Zamanlara Aylara Y?llara Seni Sevmek Sensizlik Olucakm?? bilmemi?im!

Arkada??nd?r Bazen Seni Bitiren Dostundur Bazen Ç?kmazlar iöine Sokan Seni Birde Sensin Beni Çaresizlikler içine dü?üren..

Gözlerimi Kapat?nca Güzel An?lar Geliyor Akl?ma Muziklerde Anl?yorum Hayat? Sen Sadece Bo?zamanlar?mda Kald?n Sen Bir Hayal ürünüsün Art?k benim için...

Hayata Dair Bir anlam?m Kalmad? Ya?am içerisinde Bir Dal?m yok Art?k Sensizlikle Kald?m Odamda Sensizlikle öLücem Yalanlar Aras?nda..

Ya?amak için Sebebim Vard? Oda En Arkada??ma gitti...

Dön Nas?l kimleysen Dön Beni Biraz Sevdiysen insafs?z Sevgili...

Sözlerim Kadar Hayat?mda Dramatik Bu Dünyada Sensiz Ya?anan Zamanlarda Nefretim Vuruyor Yaz?lar?ma...

Okadar Çok Heybetli Bir Ya?ant?m Olmad? Bu Dünyada öLümü Bekledim Sensizli?in Kuca??nda...

Yok Olmak = Sensiz Kalmak Art?k Al??t?m Dramatik Sevgilerin Dramatik Sonlar?na..

Nekadar Uzakla?samda Bu hayattan Geliyor Buruyor Beni T?kenmi? kalbimin Dramatik At??lar?..

iLgisiz Sevginin Sonu Ayr?l?k iLeti?imsiz bir iLi?kinin Sonu Dramatik Ayr?l?kt?r.

Hayat Ac?s?yla tatl?s?yla Güzeldir Ac? Olan Sözler Bile Bazen Tatl? gelir insana...

Kim Bilir Belki Bu Hayatta Blamad???m Huzuru Kabirde Bulurum Kim Bilir Kabirde Bulamayaca??m Huzuru Seninle Bulurum Yada Sensiz Bulurum..

Hayat Bir Bo?lu?um içinde kaybolmak en kötüsüde bu bo?lukta seninde yan?mda Olmaman

Cehennemin Ate?i Art?k B?rakmaz beni Cennet Yüzlüm Sen Benden Gittin gideLi..

Dramatik A?klar?n Son Bulaca?? Bir Dünya istiyorum Art?k!

Sana Bakt?kça Kendime Ac?yorum kendime Ac?d?kça Sana Lanet Ediyorum..

Gülü?ün Nekadar beni Mutlu Ediyorsa Sözlerinde Hayat?m? Dramatik Bir Hale Sokuyor...

Bu Gidi?lerin Bir Anlam? Olmal? uykusuz Kald???m Zamanlar?n Sonu Böyle Dramatik Olmamal?

Ya Sev Beni Yalans?z yada yalans?z oL Söyle Gerçekleri Olumsuz Dramatik Hayat?m?za.

#110

 
© 2015
AŞK