Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dü?ün Davetiye Sözleri

K?sa dü?ün davetiye sözleri 2015 sayfas? - Bu sayfam?zda çok de?i?ik ve yeni dini davetiye sözleri mesajlar? haz?rlamaya çal??t?k.. Sizde de burada olmayan davetlilerinize farkl? bri?eyler gönderece?iniz dü?ün davetiye sözleri hadis li olanlar varsa a?a??dan bizlere gönderebilirsiniz.
Birlikteli?imizin sonsuza kadar sürmesi
umut ve dile?i ile ortak ya?ama ad?m att???m?z
bu günde sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyaca??z.
Gördüm diyebilseydim, e?er gördü?ümü,
Hiç kimse inanmazd?, hayal derlerdi.
Bilseydiler, sende neler gördü?ümü,
Y?llarca hayal görmeyi isterlerdi.
Gördü?ümüz hayal degil, gercek
biz bu gercegi beraber ya?amak,
sonsuz k?lmak istiyoruz.
Ve bu en güzel günümüzde
sizleri de aram?zda görmeyi diliyoruz.
Ömürboyu mutlulu?a imzalar?m?z? atarken
sizlerin yan?m?zda olman?zdan
büyük mutluluk duyaca??z.
Birlikteli?imizin sonsuza kada
Sürmesi Umudu ve Dile?i ile
Ortak Ya?ama ad?m att???m?z bu günde
sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyaca??z
Karanl??? arkalar?nda b?rak?p,
gözlerindeki sevda güne?inin pe?inden
yürüdükleri bu günde,
sizleri de aralar?nda görmekten
mutluluk duyarlar.
Evlilik törenimizde,
sizlerle birlikte olmaktan
mutluluk duyaca??z.
Ak?p giden hayat?n içinde
kendimize dair yeni bir sayfa açarken
nikah törenimizde siz dostlar?m?z?
yan?m?zda görmek bize mutluluk verecektir.
Beraberli?e ad?m att???m?z bu çok ozel
günümüzde, mutlulu?umuzu sizinle
payla?mak bizi onurland?racakt?r.
Birlikteli?imizi evlili?e götüren
yolda mutlulu?umuzu sizinle
payla?may? diliyoruz.
Dü?ün törenlerinde sizleri de
Aralar?nda görmekten
Mutluluk duyarlar
Sevdik seviyoruz
Allah'tan mutluluk diliyoruz
Bu mutlu günümüze
Tüm dostlar?m?z? bekliyoruz
Gördü gözlerimiz Sevdi kalplerimiz
Hayat?n bahar?nda birle?ti ellerimiz
Bu mutlu günümüze sizleri de bekleriz
Seviyoruz dedik ayr? kalmayal?m
Ku?lar gibi mutlu bir yuva kural?m
Tüm dostlar?m?z? dü?ünümüze ça??ral?m
Geleni ba??m?z?n üstünde
Gelmeyeni gönlümüzde tutal?m
Gidiyoruz mutlu bir gelece?e
Gün de?il - Ay de?il - Y?l de?il
Bir ömür boyu beraberli?e
Tutu?tuk el ele
Sesleniyoruz bekar gençlere
En mutlu ?ey evlilik diye
Bekliyoruz sizleri de Dü?ün (Ni?an) merasimine
Mutluluk gele dursun
Dostlara haber olsun
Dü?ünümüz var bugün
Bizi sevenler buyursun
Biz kenardan gidiyoruz yol sizin olsun
Biz p?nardan içiyoruz göl sizin olsun
Biz evleniyoruz haberiniz olsun
Bizi seven dostlar dü?ünümüze buyursun
F?s?lda bana sevgini
Sende buldun dengini
Kabul oldu dile?in
Mesut olal?m Mele?im
Duva??mda beyaz güller
Girmesin araya eller
Allah (c.c) yazm?? bizi bize
Duyuruyoruz ?imdi size
Ömür boyu beraberiz
Sevgi dolu kalplerimiz
Dü?ünümüze sizleri de bekleriz
Bu hayat güne?i hic batmayacak
Kalplerimiz birbirimize hep ba?l? kalacak
Buna yemin ettik hep böyle kalacak
Bir yuva kuruyoruz hiç y?k?lmayacak
Sizleride bekleriz bu mutlu günümüze.
Mutlu beraberli?imizin ba?lang?c?nda
Sizlerle birlikte olmaktan
Kivanç duyar?z
Dü?ün (Nisan) törenlerinde
Sizlerle birlikte olmaktan
Kivanç duyarlar
Dü?ün törenimize
te?rifleriniz bizleri onurland?racakt?r
Dü?ün törenlerini
Onurland?rman?zdan
Sonsuz mutluluk duyacaklar.
Bu mutlu günümüzü bizimle
payla?man?zdan sevinç duyaca??z.
Gördü gözlerimiz
Sevdi kalplerimiz
Hayat?n bahar?nda
Birle?ti ellerimiz
Dü?ünümüz var bizim
Hepinizi bekleriz
Biz sevdik kalbimiz bir olsun
Bizim dügünümüz törenimiz olsun
Buyurun dostlar haberiniz olsun
Gönülden birbirimizi seviyoruz
Kalbimiz bir buna inan?yoruz
Bekarl??a veda edip
??te bugün evleniyoruz
Dü?ünümüze sizleride bekliyoruz
Sevdik birbirimizi
?stiyoruz beraberli?imizi
Allah'tan dile?imiz
Bu mutlu günümüzde
Sizleride bekleriz
Mü?terek ya?ant?lar?n?n ba?lang?c? olan
Dü?ün törenlerinde
Sizlerle birlikte olmaktan
Mutluluk duyacaklar.
Elveda gençlik güzel günlere
Biz çok mutluyuz dar?s? sevenlere
Bir yuva kuruyoruz ilerideki günlere
Bizi sevenler gelsin dü?ünümüze
Mutlulu?umuzu görmeye

#2348

 
© 2015
AŞK