Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dünya Tiyatrolar Günü Güzel Sözler

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili Güzel Sözler Sayfas? Buyrun;
* Tiyatro, toplum kültürünün aynas?d?r.
* Tiyatro, gönüller aras?nda ba? kurar.
* Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanatt?r.
* Tiyatro, adam? insan eden sanatt?r.
* Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanl??l?klar sürüp gitmez.
* Tiyatrosuz bir toplum yeni do?mu? bir çocuk say?l?r.
Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlar?ndan biri kopmu? demektir. (Kemal Atatürk)
Tiyatrosu olan bir ülkede kötülükler, çirkinlikler, yanl??l?klar sürüp gitmez. (William Hazlitt)
Tiyatro, sanat?n tümü gibi bir okuldur. E?itir, geli?tirir insan?, dünyas?n?n s?n?rlar?n? geni?letir. (Sabahattin Kudret Aksal)
Tiyatro öteki sanatlar?n üstünlü?ü, sadece e?lence olarak kalmay?p, genel ahlak? temizleyip ara?t?r?lm??t?r. (Recaizade Ekrem)
Tiyatro a?ka benzer. ?nsan? hazin hazin a?lat?r. Ama verdi?i ac?n?n gücünde bir ba?ka tat bulunur.
Tiyatro evrene benzer. ?nsan? doya doya güldürür. Ama yans?tt??? tuhafl?klar, gülerken a?lamak için istekler do?urur. (Nam?k Kemal)

#2488

 
© 2015
AŞK