Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dursun Karata? Sözleri

En sa?lam halka ben olmal?y?m! Herkes, hepimiz yapabiliriz bunu

Tuz buz etseler de her yan?m?z?, elimizi kolumuzu k?rsalar da, di?lerimizle tutunabilmeliyiz.

Di?lerimizi sökseler, gözümüzle tutunabilmeliyiz bu halkaya.

Beynimizi de söküp alamazlar ya; o bizim.

Her ko?ulda direnmeyi beynimiz ö?retti bize. Onu kimse alamaz elimizden.

Nefes al?p verdi?imiz sürece, nefesimizle tutunabilmeliyiz bu halkaya.

Beynimiz yerinde durdu?u sürece bu halkaya tutunmal?y?z.

Son nefesimize kadar tutunmal?y?z bu en sa?lam halkaya.

Çünkü ?imdiye kadar k?r?lamad? bu en sa?lam halka.

Dünyan?n en güçlü ordular? da k?ramad? bu halkay?.

Bu halkay? k?racak en güçlü silah? bulamad? egemenler daha. Bulamayacaklar da. Biz varoldukça bulamayacaklar.

Emperyalizm var oldukça, diz çökmeyenler, en sa?lam halka oldular.

Fa?izm varoldukça, ona kar?? direnenler en sa?lam halka oldular.

Sosyalizm hedefimizden asla vazgeçmedi?imiz sürece, hala duruyor olacak en sa?lam halka.

Her?ey çok güzel olacak. Son Sözleri...

S?radan de?il, en sa?lam halka olmak.

#288

 
© 2015
AŞK