Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dü?man ?le ?lgili Özlü Sözler

Ak?ll? dü?man, ak?ls?z dosttan hay?rl?d?r. Hz. Ali r. a.

Bir dü?mana üstün geldi?in zaman onu incitme, zaten kendi derdi kendine yeter. ?irazi

Dostu severim ama, dü?man da i?e yarar, Dost gücümü gösterir, dü?man da ödevimi. Schiller

Dü?man? olmayan?n, dostu da yoktur. Lord Tennyson

Dü?manlar?n en büyü?ü, dü?manl???n? gizleyendir. Hz. Ali r. a.

Dü?manlar?n?z? seviniz. Çünkü kusurlar?n?z? yaln?z onlar aç?kça söyler. Benjamin Franklin

Dü?manlar?n?z?n en kuvvetlisi içinizdeki nefsinizdir. Hadis-i ?erif

Ey dü?man?m sen benim ifadem ve h?z?ms?n Gündüz geceye muhtaç bana da sen laz?ms?n. Necip Faz?l K?sakürek

?nsan?n en büyük dü?man?, do?rudan do?ruya kendisidir. Çiçero

Mert bir dü?man, t?rm?klayan bir dosttan daha iyidir. Brentano

#1443

 
© 2015
AŞK