Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dü?ünce ?le ?lgili Özlü Sözler

Ay?p olan, bir dü?ünceyi gizlemek de?il, o çe?it bir dü?ünceyi edinmektir. Alain

Ba?kalar?n?n istedi?ine göre de?il, yaln?z kendimiz için dü?ünürüz. Voltaire

Biz dü?üncelerimizi ço?u zaman omuzlar?m?zda ta??r?z. A. Hamdi Tanr?p?nar

Durumun a?a??l???, dü?ünceleri de a?a??l?k yapar. Marivaux

Dü?ünceler insana keyifleri istedi?i zaman gelirler; benim keyfim istedi?i zaman de?il. Rouse

Dü?ünceler k?l?çla bast?r?lamaz. Strinberg

Dü?üncelerde hastal?klar gibi bula??c?d?rlar. Andre Maurois

Dü?ünmeden okumak körletir; okumadan dü?ünmek yan?lt?r. Clairvany

Dü?ünmeden ö?renmek, zaman kaybetmektir. Konfüçyüs

Dü?ünmek görmektir. Balzac

Dü?ünmek, ruhun kendi kendine konu?mas?d?r. Eflatun

Dü?ünüyorum, öyleyse var?m. Descartes

Güzel bir dü?ünce de ibadet say?l?r. Ahmed Ib?ihi

Hakl? bir dü?üncenin meyve vermemesi mümkün de?ildir. Tolstoy

Her insan?n iradesi d???nda binlerce kötü dü?üncesi olabilir. Oliver Goldsmith

Herkes ayn? ?eyi dü?ünüyorsa, hiç kimse fazla bir ?ey dü?ünmüyor demektir. Albert Lipmann

Herkes benim dü?ünceme kat?l?rsa, yan?lm?? olmaktan korkar?m. Oscar Wilde

#1435

 
© 2015
AŞK