Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Dü?ündürücü Sözler

Anlaml? Dü?ündürücü Sözler K?sa 2014 Sayfas?
En basit ?ey insan?n kendisini kand?rmas?d?r; çünkü insan genellikle istedi?i ?eyin gerçek oldu?una inan?r.
Tatl? suyun ba?? kalabal?k olur.
Bir bu gün, iki yar?na bedeldir.*
Olaganustu iddialar, olaganustu kanit gerektirir."
Carl Sagan
"Aptal bir seyi 50 milyon kisi de soylese, o hala aptal bir seydir."
Anatole France. dü?ündürücü sözler facebook
"Bazi insanlar vardir, eger birseyi zaten bilmiyorlarsa, onlara anlatamazsiniz."
Louis Armstrong
"Gozler sadece zihnin algilamaya hazir oldugu seyleri gorur."
Henry Bergson. dü?ündürücü sözler twitter
"Aptalca sorular sorun. Eger sormazsaniz, aptal kalmaya devam edersiniz."
Alvan R. Feinstein
"Gunumuzde, dunyadaki temel sorun, aptallarin kendilerinden son derece emin, akillilarin ise devamli suphe icinde olmalaridir." dü?ündürücü sözler resimli
Bertrand Russell
"Insan kolay inanan bir canlidir. Birseylere inanmak zorundadir. Inanmak icin iyi bir sebep bulamadiginda, elindeki kotu sebeplerle yetinir."
Bertrand Russell
"Insanlar dunyanin duz olduguna inandiklari zamanlarda haksizdilar. Dunyanin kure seklinde oldugunu dusunduklerinde de haksizdilar. Fakat eger dunyanin kure seklinde olduguna inanmanin, duz olduguna inanmak kadar yanlis oldugunu dusunuyorsaniz, sizin bakis aciniz, bu ikisinin toplamindan daha yanlistir."
Isaac Asimov
"Bilimde, bilim adamlarinin sikca 'Biliyor musunuz, bu iyi bir arguman; benim fikrim sanirim yanlis' dedigini duyarsiniz. Ve sonra fikirlerini degistirirler ve onlardan artik eski bakis acisini bir daha duymazsiniz. Bunu gercekten yaparlar. Olmasi gerektigi kadar sik yapmazlar, cunku bilim adamlari da insandir ve degisiklik cogu kez zordur. Fakat bilimde her gun olur bu tur birsey. Politika'da veya Din'de ise boyle birseyin en son ne zaman oldugunu hatirlamiyorum bile."
Carl Sagan
"Kesin bilgi ancak cok az bildigimiz zaman mumkundur. Bilgi miktarimiz arttiginda suphemiz de artar."
Goethe
"Tum gercekler uc asamadan gecer. Once alaya alinirlar; sonra kendilerine siddetle karsi cikilir; ve son olarak ise dogruluklarinin cok acik oldugu ilan edilir."
Arthur Schopenhauer
"Eger bir insan kesin bilgiden yola cikarsa, suphelere ulasir. Supheden baslamayi becerebildiginde ise, kesin bilgiye ulasir."
Sir Francis Bacon
"Inancli bir insanin supheci bir insandan daha mutlu olmasi, sarhos bir insanin ayik birinden daha mutlu olmasindan farkli degildir."
George Bernard Shaw
"Suphe ve belirsizlik icinde, bilgiden yoksun olarak yasayabilirim. Bence bu sekilde yasamak, yanlis olabilecek cevaplarla yasamaktan daha ilginctir."
Richard Feynman
"Toplum icin tehlikeli olan, inancsizlik degil, inanctir."
George Bernard Shaw
"Asiri suphe, asiri kolay inanmadan daha iyidir."
Robert G. Ingersoll
Beynim, ruhuma bir agac yada bir ev duyumsad?g?n? telkin ettiginde, yerini, boyutlar?n? ve baska ozelliklerini bildigim bir agac?n yada bir evin gercekten benim d?s?mda var oldugunu hic duraksamadan soylerim. Ayn? sekilde hicbir insan yada hayvan bu gercekligi sorgulamaz. Ornegin bu kusku bir koylunun akl?na duser ve kars?s?nda duran kahyas?n?n var olmad?g?n? soylerse, cok gecerli nedenlerle adama 'deli' derler; oysa bir felsefeci boyle duygular gelistirdiginde, s?radan insanlar?nkini kat kat geride b?rakan bilgisine ve engin kavray?s?na hayran olmam?z? bekler."
(Euler'in Bir Alman Prensesine Mektuplar?, Mektup 97, 1761)
"Bilim dunyasi disindakilerin, bilim hakkinda en fazla canlarini sikan sey, buyuk ihtimalle dogaotesi iddialarin bilim adamlari tarafindan dogmatik bir sekilde reddidir. Fakat bilimin reddettigi, o iddialar degil, o iddialari desteklemek uzere ileri surulmus kanitlardir. Bilimsel kanit, tanimi geregi, herkesin hemfikir olacagi kadar guclu olmalidir. Bilim adamlari, sihirbazlar gibi, gosterinin en onemli yerinde ellerini ortemezler. Bunu yaparlarsa seyirciler yuhalar ve domates atar... Bilim, bilim adaminin bir fikre nasil ulastigini umursamaz. Fakat fikrini desteklemek icin kullandigi delili umursar. Delil, iddiaya inanmayanlari dahi ikna edecek gucte olmalidir. Sadece inananlari degil."
Alan Cromer
"Bana oyle geliyor ki, ucan daire gozlemlerinin, dunyasal zekanin irrasyonel karakteristiklerinden kaynaklaniyor olmasi, dunya disi zekanin rasyonel karakterlerinden kaynaklaniyor olmasindan cok daha olasidir."
Richard Feynman
"Kotu bir argumani cevaplamanin en iyi yolu, devam ettirmektir."
Sydney Smith
"Pek cok insan, dusunmektense olmeyi tercih eder. Aslinda, olurler de."
Bertrand Russell
"Pek cok kisi, kafalarindaki onyargilari baska bir sekilde duzenlerken dusunduklerini zannetmektedir."
William James
"Eger insanlari, dusunduklerine inandirirsaniz, sizi severler. Gercekten dusundururseniz ise, sizden nefret ederler."
Don Marquis
"Zihin, kaldirabileceginden daha fazla bilgiyle karsi karsiya kalirsa, anlamli (ve genellikle onaylayici) fikirler arar. Sonuc olarak, beklentilerimizle uyusmayan delilleri minimize ederek, baskin dunya gorusunun kendi kendini onaylamasini saglamaya calisiriz."
Frank J. Sulloway
"Yanlis bir argumanin ilaci, daha iyi bir agrumandir. Fikirlerin bastirilmasi degil."
Carl Sagan
"Hayat, rastlantisal olarak degisen kopyalayicilarin, rastlantisal olmayan hayatta kalislarinin urunudur. Surasi cok aciktir ki, eger Darwinizm, zannedildigi gibi sadece sansa dayali bir teori olsaydi, ise yaramazdi."
Richard Dawkins
"Yaratiliscilik yanlistir. Tumuyle, acikca ve kesinlikle yanlistir. Daha da gidebilirim. Yanlisligin dereceleri vardir. Yaratiliscilar olcegin en dibindedir. Kendi pozisyonlarinin dogrulugunu iddia edebilmek icin, bilinen tum entrikalari kullanirlar. Hatta pek cok kez, acikca, durustlukten uzaklasirlar. Bilimsel yaratiliscilik sadece yanlis degildir, aptalca bir sekilde imkansizdir. Insan dusuncesinin grotesk bir parodisi, ve insan zekasinin acik bir yanlis kullanimidir. Kisacasi, inancli biri icin, yaratiliscilik teorisi Tanri'ya hakarettir."
Michael Ruse
?nsanlar?n yapt??? sahte paralar kadar, paralar?n yapt??? sahte insanlarda vard?r.
Bir mum di?er bir mumu tutu?turmakla ?????ndan bir ?ey kaybetmez.*
Kimi insan girdi?inde oday? ayd?nlat?r, kimide ç?kt???nda.*
Gelece?i sat?n alabilecek tek ?ey, bugündür.
Uçurtmalar rüzgar gücüyle de?il, o güce kar?? uçtuklar? için yükselirler.*
Dünyada hiçbir yol, kalp ile beyin aras?nda ki kadar uzun de?ildir.
Para her ?eyi yapar diyen adam, para için her ?eyi göze alan adamd?r.*
Ümit iyi bir kahvalt?; fakat kötü bir ak?am yeme?idir.
Dünya tuzlu su gibidir, içtikçe susat?r.
Ölümün bizi nerede bekledi?i belli de?il, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.*
Her istedi?ini söyleyen, istemedi?ini i?itir.
Herkes yanl?? yapar, ancak aptallar yanl??lar?nda direnirler.
Sava?ta dövü?enler den çok kaçanlar ölür.
Kabul edilen bir yanl??l?k, kazan?lm?? bir zaferdir.
En yükse?e eri?mek için, en a?a??dan ba?lay?n.
Hiçbir zafere çiçekli yollardan gidilmez.*
Mutluluk bizde olmadan ba?kas?na verebilece?imiz tek ?eydir.
Küçük ?eylere gere?inden fazla önem verenler, elinden büyük i? gelmeyenlerdir.*
Hedefsiz gemiye hiçbir rüzgar yard?m etmez.*
Zaferin büyüklü?ü, mücadelenin zorlu?u ile ölçülür.
?nsan?n yaln?z ekme?e de?il, ?erefede ihtiyac? vard?r.
Aptallarla tart??may?n. Görenler aran?zda ki fark? anlamayabilirler.*
Özü do?ru olan?n, sözü de do?ru olur.*
Geçmi?ler gelece?e, suyun suya benzemesinden daha çok benzer.
Herkes, insanl??? de?i?tirmeye çal???yor, kimse, kendini de?i?tirmeyi akl?ndan geçirmiyor.*
Basit bir insan zaman?n? nas?l öldürece?ini, de?erli bir insan da nas?l kazanaca??n? dü?ünür.
Kibir, bele ba?lanm?? ta? gibidir. Onunla ne yüzülür nede uçulur.
Sevmek, birbirine bakmak de?il, birlikte ayn? yöne bakmakt?r.
Bir fikrin acemi savunucusu, usta sald?r?c?s?ndan daha zararl?d?r.*
Topra?? alt üst etmeden bir ?ey ekilmez.*
Herkes aya benzer, çünkü; herkesin kimseye göstermedi?i bir karanl?k yüzü vard?r.*
Mükemmel bir kad?n buluncaya kadar evlenmeyen bir adam?n Allah yard?mc?s? olsun, e?er bulursa daha çok yard?mc?s? olsun.
Ta?? delen, suyun kuvveti de?il, dalgalar?n süreklili?idir.*
Saklad???n s?r, senin esirindir, aç??a vurursan, sen onun esiri olursun.
Hakl? olmak kral olmaktan daha iyidir.
E?rinin gölgesi de e?ridir.
Ak?ll? adam akl?n? kullan?r, daha ak?ll? adam ba?kalar?n?n akl?n? da kullan?r.*
Arad???n? bilmeyen buldu?unu anlamaz.
Elmas yontulmadan, insan yan?lmadan mükemmelle?emez.*
Olgun adam bilgisini saat gibi ta??r, ç?kar?p herkese göstermez, lüzumu olunca kullan?r.
Paray? köleniz yap?n, yoksa siz onun kölesi olursunuz.
?nsan dü?ece?i yere ç?kmamal?d?r.
Kusursuz dost arayan, dostsuz kal?r.
Payla??lan sevinç iki kat olur, payla??lan ac? yar?ya iner.
?htiyaçlar? yüzünden küçülmeyen insan büyüktür.
Zor i?, zaman?nda yapmam?z gerekip de, yapmad???m?z kolay ?eylerin birikmesiyle meydana gelir.*
Hakikat belki ya?an?r, fakat ölmez.
Dosttan beklenen, yanl?? davrand???m?zda yan?m?zda olmas?d?r. Do?ru iken, herkes yan?m?zda olur.*
Ülkeler k?l?çla al?n?r, fakat adaletle korunur.
Çözümde görev almayanlar, sorunun bir parças? olurlar
?steyin size verilecektir, aray?n bulacaks?n?z, kap?y? çal?n size aç?lacakt?r.
Uzak mesafelere ula?mak, yak?n mesafeleri a?makla mümkündür.
?çki kadehinde, denizde bo?ulanlardan çok daha fazla insan bo?ulmu?tur.*
Kad?nlar, erkekler kadar ba?ar?l? olamazlar. Çünkü onlar?n han?mlar? yoktur.*
"Para her ?eydir" diyen para için her ?eyi yapabilir.
Nas?l bir hayat ya??yorsan, öyle ölürsünüz. Nas?l öldüyseniz, öylede dirilirsiniz.*
Atalar?n?n dindarl??? ile kurtulaca??n? zannedenler; babalar?n?n yemesiyle kendi kar?nlar?n?n doyaca??n?, içmesiyle susuzluklar?n?n gidece?ini, okumas?yla bilgili olaca??n? sananlara benzerler.*
Borç köleli?in ba?lang?c?d?r.
Önce insanlar binalar? düzenler, sonra da binalar insanlar?.
Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz i?itmez.
Güçlü olan, zay?f yan?n? herkes den iyi bilendir; daha güçlü olan zay?f yan?na hükmedebilendir.
Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sad?k ol
Hayat?n her an? bir karar zaman?d?r.
Hakikate, yaln?z bir yoldan gidilir, fakat ondan uzakla?t?ran yol binlercedir.*
Tuhaf ?ey! Yabanc?lar girmesin diye evlerinin kap?lar?n? kilitliyorlar; sonra da... Televizyonlar?n? aç?yorlar.*
Bir neslin kaderini, bir evvel ki nesil tayin eder.
Tecrübe, herkesin hatalar?na verdi?i isimdir.
Büyük ac?lar kadar bizi olgunla?t?ran bir ?ey yoktur.
Gerçek arkada?l?k sa?l?k gibidir, de?eri ancak yok olduktan sonra anla??l?r.
Affetmek ve unutmak iyi insanlar?n intikam?d?r.
Ya oldu?un gibi görün, yada göründü?ün gibi ol.
?yi kanunlar, vicdanlar?n yaz?lm?? ?ekilleridir.
Sevgi her zaman kar??l?k görür, ki de.*
F?rt?nalar insan?n denizi sevmesine engel olamaz.
Yan?ad???nda çocuklar?ndan bekleyece?in ?ey, senin babana yapt???nd?r.
A?a??da olan, dü?mekten korkmaz.
Hiçbir ?eye gülmeyenle, her ?eye gülenden sak?n?n.
Dünyan?n en yoksul insan?, paradan ba?ka hiçbir ?eyi olmayand?r.*
Ne kadar ya?ad???m?z de?il, nas?l ya?ad???m?z önemlidir.*
Tek bir soru bin cevap dan daha güçlü olabilir.
Hekimlerin yapt??? en büyük hata, ruhu dü?ünmeden yaln?z bedeni tedaviye te?ebbüs etmeleridir.
Herkes dünyan?n nizama girmesini ister, fakat gayreti ba?kas?ndan bekler.*
?nsanlar önce para kazanmak için sa?l?klar?n?, sonra da sa?l?klar?n? kazanmak için paralar?n? verirler.
?nsan?n gözü karanl?kta da iyi görmez, fazla ???kta da.*
Bilginin az? tehlikelidir.*
Büyük ve Üstün insan daima memnun ve rahatt?r. Küçük insan ise daima üzüntü ve tela? içindedir.
Elinizde alet olarak sadece çekiç varsa bütün sorunlar gözünüze çivi gibi görünür.
Zalimler için ya?as?n cehennem
Ya?amak bir da?a t?rmanmak gibidir. T?rmand?kça yorgunlu?unuz artar, nefesiniz daral?r ama görü? aç?n?z geni?ler*
Tembellik dünyada en büyük israft?r: hayat?n israf?...*
Duygular?n?za sahip olun yoksa onlar sizlere sahip olurlar.
Okumas?n? biliyorsan, her insan?n bir kitap oldu?unu görebilirsin.
Yalan? söküp atmadan gerçe?i dikemezsin.
Bir ?ey feda edilmeden, hiçbir ?ey kazan?lmaz.
Büyük sahtekarlar küçük ayr?nt?larda do?rucudur.
Bildi?ini bilenin arkas?ndan gidiniz, bildi?ini bilmeyeni uyar?n?z, bilmedi?ini bilene ö?retiniz, bilmedi?ini bilmeyenden kaç?n?n?z.*
Para iyi bir hizmetkar, kötü bir efendidir.
Hikmetli sözler ta?a i?lenen nak??lar gibidir.
Birinin kalbine girmenin iki yolu vard?r. Kahkaha ve gözya??
Kuvvete dayanan adalet güçsüz, adalete dayanmayan kuvvet ac?mas?zd?r.
E?ri cetvel do?ru çizgi b?rakmaz.
Dü?man? affetmek, dostu affetmekten daha kolayd?r.
Hepimiz ayn? gök kubbenin alt?nda ya??yoruz, ama hepimiz ayn? ufka sahip de?iliz.
Mal cimrilerde, silah korkaklarda, kararda zay?flarda olursa i?ler bozulur.
Kendini yarg?lamak, ba?kalar?n? yarg?lamaktan daha zordur.*
Gecenin ne kadar uzun oldu?unu ancak hastalar bilir.*
Dinini düzelten ki?inin dünyas?n? da Allah düzeltir.
Bir ?ey için dik durmazsan?z her ?ey için e?rilirsiniz.
H?rs?zlar?n en kötüsü, ba?kas?n?n zaman?n? çaland?r.
?nsan ne için ya??yorsa onun büyüklü?ü ve önemi kadar yükselir.*
Fakire sadaka veren Allah'a borç vermi? olur.
Dostluk bir ruhun iki bedende ya?ayabilmesidir.
Ta? ve sopalar kemikleri, sözler kalpleri k?rar.
?nsan ne söyleyebildi?ini bilmeli, fakat her bildi?ini söylememelidir.
Yi?itlik intikam almakta de?il, tahammül göstermektedir.
En uzun yolculuklar bile, küçük bir ad?mla ba?lar.
Eri?mek istedikleri bir hedefi olmayanlar çal??maktan da zevk alamazlar.
Söz uçar yaz? kal?r.*
Karanl??a küfür edece?ine bir mumda sen yak*
?nsan d?? görünü?üne göre kar??lan?r, fikirlerine göre u?urlan?r.
En iyi nasihat iyi örnek olmakt?r.*
En iyi tebli?, tebli? edece?in ?eyi ya?amakt?r.*
Gözler kendilerine, Kulaklar ba?kalar?na inan?r.
Nereden ba?layaca??n?z? bilmiyorsan?z, ba?layamazs?n?z.
?ster mermi kullans?n ister oy pusulas?, insan iyi ni?an almal?, kuklay? de?il kuklac?y? vurmal?.*
S?n?r? bir kere a?an için art?k s?n?r yoktur.*
Kimse, kom?uya ihtiyaç duymadan ya?ayacak kadar zengin de?ildir.
Suyu hayal etmekle susuzlu?unu gideremez, ate?i dü?ünmekle ?s?namazs?n.
Her?ey ama her?ey bir hat?rlatma. Tabutlar... Bu kaç?nc? ça?r?, bu kaç?nc? uyar?. ?nsan duymuyor mu?
Duymayack m?? ko?un kurtulu?a diye a?layan ezanlar?...
Pusulan?n ibresi daima kuzeyi gösterdi?i gibi, Müslümanda içine dü?tü?ü her ortamda Allah'a yönelir.
Dünya yüzünde esenlik gözeten, dünya ötesini görebilmelidir.
Çözümde görev almayanlar problemin bir parças? olurlar.
Haddinden fazla öfke gayedeki hikmeti yok eder.
A?z?nda bal olan ar?n?n kuru?unda mutlaka i?nesi vard?r.
Çok iyi, iyinin dü?man?d?r.
Bir ?eyin tamam?n? elde edemiyorsan?z, tamam?ndanda vazgeçemezsiniz.
Hakikati bulan, ba?kalar? farkl? dü?ünüyor diye onu hayk?rmaktan çekiniyorsa budalad?r.
Bir adam?n, benden ba?ka herkes aldan?yor demesi güç ?üphesiz; ama sahiden herkes aldan?yorsa o ne yaps?n.
Ertelemek Müslümlar?n en kötü hastal???d?r.
Samimiyet olmad?kça Kuran kurtarmaz. Kuran'a uymad?kça samimiyet kurtarmaz.
Marifet iltifata tabiidir.
?slam'?n olmad??? yerde ahlâk aramak; deve dikenlerinin aras?nda pirinç tanesi aramak gibidir.
?nsan? iki ?ey öldürürmü?; birincisi sevmedi?i insan?n silah?ndan gelen mermi, ?kincisi sevdi?i insandan gelmeyen ilgi.
?nsanlar, gelmeleriyle yaln?zl?klar?n? da??tanlar?
severler, gitmeleriyle kendilerini yaln?z b?rakanlara
a??k olurlar.

#2434

 
© 2015
AŞK