Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Duvar Mesajlar?

* ?stedi?inizi söyleyin emniyettesiniz" dediler, söyledik, EMN?YET'teyiz...

* Ayakkab?n?n kalle?i aya?? arkadan vurur.

* Bekarl?k can?ma tak etti. Bende KIZ kulesini kaç?rd?m.

* Yeni yil iptal edildi. Çünkü eskisini buldular!..

* Maliyeden yeni bi vergi daha "duvar yazisi vergisi"

* ?u araba benim olsun. 5 milyar borcum olsun. SATINCA ÖDER?M.

* Vatanda? çok BONKÖR. Krizlerin faturas?n? o ödüyor çünkü..

* Art?k her çocuk ZAMane çocu?u.

* Ekonomi kilitlendi. RESET'leyelim lütfen.

* KER?Z? çok olan yerin, KR?Z? erken olur.

* Ülkemdeki ZAMLAR, ya?mur gibi DAMLAR.

* Eskiden zamPARA'yd?m. Kriz geldi zamSEF?L oldum.

* Eskiden ekmek aslan?n a?z?ndayd?. ?imdi aslanda aç.

* Çok endi?elendim. Bügün zam yap?lmad?. Acaba hükümetin ba??na bir?eymi geldi?

* TAT?LDEY?Z. imza: Cezaevindeki hortumcular.

* Oyunu do?ru partiye ver. Sonra oooy anam oy deme.

* Vatanda? öldü. Allah TAKS?TLER?N? affetsin.

* Dolar yine f?rlam??. O ne f?rlamd?r siz bilemezsiniz.

* Bütün umutlar?m suya dü?tü. Ama bo?ulmad?lar. Çünkü onlara yüzme ö?retmi?tim.

* COK YARDIMSEVERIMDIR BUTUN YARDIMLERI KABUL EDERIM .

* .... Ve Tanri kad?n? yaratti. O da kalkti kaynana oldu.

* A?K BiR MuZ KaBu?uDuR BaStIN M? AyA?In De?iL HaYaT?N KaYaR

* Dost kara günde KARANLI?A KARI?IR.

* Babam sevdi annemi ald?, Mecnun sevdi Leyla'y? ald?, ben sevdim babay? ald?m.

* DEL? gibi sevdim, MANYAK gibi evlendim.

* Gerçekler ac?d?r , baklava tatl?d?r, o zaman baklava gerçek de?ildir.

* Kim demi? k?rm?z? ???kta geçilmez diye? rahmetli geçerdi.

* Kafan? çevirip durma! Akl?ndan geçenleri okuyam?yorum.

* Araçlarda cep telefonunuzu kapat?n?z. TELEF olmay?n?z.

* SUDAN UCUZ cep telefonu al?p, ATE? PAHASI faturalar ödüyoruz.

* Bu tüp bebek hatal?, hep GAZ kaç?r?yor.

* Kim vurduya gittim, birazdan gelicem.

* Aile kabristan?d?r. Dams?z girilmez.

* Bilmemek ay?p de?il, yeterki çakt?rma.

* Büyük jetona para verme, küçükten al besle büyüt.

* Adam o kadar fakirmi? ki V?RAJI bile alamam??.

* Bizi çekemediler, halat koptu.

* ?yi ba?layan her?ey kötü biter, kötü ba?layan her?ey berbat biter.

* Hayata çift s?f?rdan ba?lay?n, tuvalet bekçli?i neden olmas?n.

* Sonsuz ucuzluk istiyorsan?z uzaya gidin.

* Tam ö?renmeye ba?lam??t?m ki okul bitti.

* Araçlarda arabesk müzik yasaklans?n, art?k BATMASIN BU DÜNYA.

* Cennet gibi bir ülkede ya??yoruz. ??S?ZLER CENNET? ama..

* Politikac?lar uyuyamay?nca VATANDA? say?yorlar.

* Yalan söyleyen yükseliyor. YALANCI D?L bilmeyene i? yok.

* Hayat pahal?l??? o kadar artt?ki, K?RALIK evler art?k KRALLIK.

* Art?k yalan söyleyeni dokuz köye muhtar yap?yorlar.

* Her politikac?n?n bir DARBE yiyi?i vard?r.

* ?nce ba??rsak S? , kal?n ba??rsak DO olur.

* Türkçeyi katlettiler. CÜMLEmizin ba?? sa?olsun.

* Bu ne bu hal ?öför bey !..SÜRATINDAN dü?en bin parça..

* Dengeli beslenme konusunu ancak ZAR?F olan anlar.

* ?nsanl?k öldü. Katili MENFAAT.

* Kad?nlar art?k estetik ameliyatlar?n? C?LD? C?LD? dü?ünüyorlar.

* Hac?VAT ?ark?c? oldu. O art?k megaVAT.

* K?zlar art?k beyazYATLI prenslerini bekliyorlar.

* Tam bir serseri gibiydi. Sonunda bir serseri kur?una kurban gitti.

* Ali baban?n bir Ç?FTli?i var. Veli baban?n bir TEKli?i.

#1448

 
© 2015
AŞK