Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Duvar Yaz?lar?, Komik Duvar Yaz?lar?, Güzel Duvar Yaz?lar?, ?lginç Duvar Yaz?lar?

– 8 zay?fl? bir karne bulan , insaniyet nam?na çöpe ats?n..

– Aids virüsü de, ebola virüsü de maymun patentli. Maymundan gelmedi?imiz kesinde, galiba maymundan gidece?iz..

– Anas?na bak, babas?ndan dayak ye...

– Baban?n fakir olmas? senin suçun de?il, ama kay?npederinin fakir olmas? senin suçun...

– Ba?ar?l? adam kar?s?n?n harcayabilece?inden fazla para kazanand?r. Ba?ar?l? kad?n ise böyle bir adam buland?r.

– Ba??na gelenlerin daha korkuncu da olabilirdi . Mesela benim ba??ma gelebilirdi.

– Bende ?eytan tüyü yok, epilasyonla ald?rd?m.

– Benzinlikte sigara içmeyiniz. Hayat?n?z ucuz olabilir ama benzin pahal?...

– Bildi?im tek ?a?maz kural bütün kurallar?n ?a?t???d?r!

– Bu tüp bebek hatal?; hep gaz kaç?r?yor...

– Bukalemunun ikiz yavrular? olmu?, isimlerini : ?ukalemun, Okalemun koymu?...

– Çevreci k?zlarla ç?kmay?n... Beklete beklete sizi a?aç ederler.

– Çok yarat?c?y?md?r... Acayip sorun yarat?r?m!

– Eskiden kibirliydim... ?imdi tamamen kusursuzum.

– Gül'ü seven abisine katlan?r.

– Hayvanlar? çok seviyorum, özellikle k?zarm?? tavu?u !

– Hiçbir önyarg?m yok, bütün insanlardan nefret ediyorum o kadar..

– ?çerken araba kullanmay?n. Bir yere çarparsan?z biran?z dökülür, ziyan olur...

– ??i olmayan giremez çünkü içerde yeterince i?siz var...

– ?thal kotlar kap?? kap??, ne jeans milletiz yahu.

– Karanl?kta mehtapta oturmak iyidir... Ama mehtapla karanl?kta oturmak daha iyi!

– K?z o kadar kekemeydi ki "ben senin bildi?in k?zlardan de?ilim" diyene kadar bildi?imiz k?zlardan oldu...

– Lütfen pisuara izmarit atmay?n! Biz sizin kül tablan?za i?iyoz mu..?

– Ö?renci a??k olursa dersleri balay?na ç?kar...

– Paraya para demezdi, çünkü "r" leri söyleyemezdi.

– Sabr?n sonu resettir..

– ?iddete kar?? sava? aç?n, ?iddet yanl?lar?n? kur?unlay?n.

– Size yap?lmas?n? istemedi?iniz bir ?eyi ba?kas?na yap?n. Çok zevkli oluyor...

– Türküm, do?ruyum, çal??kan?m, iyi gelirli bir bayanla evlenmek istiyorum...

– Yes abicim. Türkçe e?itime benden de okey!

– Bilmemek ay?p de?ildir, yeter ki bilmedi?ini çakt?rma..!

– Delikanl? Pokemon toptan ç?kmaz.

#258

 
© 2015
AŞK