Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Duyguland?ran Mesajlar

En Güzel Duyguland?ran Mesajlar Sayfas? -

?imdi daha iyi anl?yorum nefes de?ilmi? ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir?ey seni severken sensiz olmak... sevgiliyi duyguland?ran mesajlar

Ey kahverengi gözlerine tutuldu?um çocuk! E?er seni çok sevdi?imi kan?tlamam? istersen bulutsuz bir gecede y?ld?zlara bak. Görebildi?in o binlerce y?ld?zlardan her biri sana gönderilmi? öpücüklerimdir! duyguland?ran a?k mesajlar?

a?k bir e?kiyan?n hayata itiraz?d?r susarsa çat??ma konu?ursa sava? yazarsa destan severse devrim olur tutku ben bir e?kiyay?m ve sana a????m

Hep kalamlara gidenleri katt?m ! Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri katt?m yine bir tane sen edemediler!

Beni sana kavu?turacak tek ?eyin ölüm oldu?unu bilseydim, azraili beklemezdim!

hayaT? gösya$Lar?nLa de?erLendiReceine..kahqahaLaR?nLa cesaLand?R..

_Seni seioRum dieN diLLere deiL, seNin icHin aaL?an gözLere inan..!

_seN oLmasayd?n buRaLara geLemeSdim Ben..seWemesdim bu $ehRi..anLamaSd?m diLindeNn..

_Sewdim Ben oLma? seninLe sensisLiimde...

_yoksam ben, yoksam sende yaLn?zL??a yerini sormam hiç yoksam hiç oLmad?ysam a?Lamam, a?Lam?ycam!!!!!

_heR sefmeq biRas teRqediLmeqtiR..

_Bu sewday? kaLBime gömDüm we Sen öLdüN...

_a$hq öLe engin 1deniZdirqii..ne ba$Lang?c? war neDe Sonuu..!

_ceWaB?n? aLamad??m SoruLar waR hayaTtan..ama oLsun heR soruma cwP buLaBiLseedim hayaT?n 1taD? kaLmasd?qi..

_a$hq 1çi?qöfTe giBidiR..ac?S? oLmasSa tad?Da oLmas..!

_oLmad?mqii seNden bashqas?YLaa asLaa..

_ya$am geRie baqaRaq anLa$?L?R..iLeRie baqaRaq ya$an?R..!

_dünYa haLii Bu zamanLa dei$eBiLir inSan..

_ruhunMu ate$ yoqSa gösLerinmi Bni yaqan??

Yoku$u Ben C?kT?m YoL $eniN oL$un, ZehiRi Ben IctiM $u $enin oL$un Bi tAne BuLmu$$un Hay?RL? oL$un Bi tAne dE BenBuLdum HaBeRiN oLsun!!!

E?er bir gün hayat?m?n son nefesini verirde bu dünyan?n güzelliklerinden vazgeçecek olursam yan?mda ol ki sana sessizli?in ölüm demek oldu?unu göstereyim. ... !!!

Seni dünyada seven 10 ki?i varsa onlardan biri benim seni dünyada seven 5 ki?i varsa onlardan biri de benim seni dünyada seven 1 ki?i varsa o kesin benim seni dünyada seven hiç kimse yoksa bilki ben ölmü?üm....

Seni unutmay? dü?ündüm bu gece bir sigaran?n üzerine ad?n? yazd?m sigara bitti?inde unutacakt?m seni duman duman atacakt?m seni içimden rüzgâr savuracakt? küllerini fakat... seni unutmay? dü?ünürken nerden bilirdim ki seni her nefeste içime çekti?imi

yüRe?iMe göMDüm Seni söKüp aTmaK müMKün de?iL Yan?MDa oLaMasaNDa rüYaLaR?n yeTer baNa

Suskundu dilim aç?k yaralar?m azm??t?.. Kendimden ba?ka herkese benziyordum.. Ve kay?pt?m..

Ac?^n Ac?^m Oldu..

Hayat?n?n resmini yap dedi bana biri. Ve siyahtan ba?ka renk vermedi.

çek git yüre?imden Sende... ard?na bakmadan Sessizce...

Kendi dünyamda yazd???m hayaLLerLe süsLü bi masaLd? bu... her?ey bitti ama kaLbim unutam?yor "onu" !!

Döndüm kendime Sordum bin keRe Bu hayat neden böyLe ?!!

Bir gün sana doymadan .. göçüp gidersem e?er , Son nefeste ad?n dilimde...

Ya?ad?kLar?m bir masaLd? yine... KurdukLar?msa hayaL...

B?raK Bu pi?man?m ayakLar?n?.. Yoksa Pi?man oLcak AyarkLar?nda kaLm?cak..

bu Sefer Geriye Saramam Hiç bi?eyi.. ben o fiLmi Çoktan b?raKt?m..

Gitt.. Ama geLmemi BekLeme..

Dünde, bugünde, yar?nda? Yüre?in kadar yan?nday?m. Kendini yaln?z hissetti?inde elini kalbine koy; ben hep orday?m!

A?z?mdan ç?kacak söz olsan konu?mam, gözümden akacak ya? olsan a?lamam, kalbime hapsettim seni hiçbir yere b?rakmam!

Dün gece sen uyurken k?z?la boyad?m denizleri, uçurumdan att?m sessizli?i, haber sald?m rüzgarlara, f?s?ldas?nlar kula??na seni ne kadar çok özledi?imi...

Sana do?ru bir kelebek uçurdum, da?lar? denizleri a?t? seni buldu, yana??na ufac?k bir öpücük kondurdu. Hissettin mi?

Hani gözler vard?r sözleri anlat?r, hani sözler vard?r gözleri anlat?r, bir de a?k vard?r seni anlat?r...

Bir gül olmak isterdim! Neden mi? Beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için?

Bir ya?mur damlas? seni seviyorum anlam? ta??sayd? ve sen bana seni ne kadar sevdi?imi soracak olsayd?n, inan ki birtanem her gün ya?mur ya?ard?.

K?r?yorsa sözlerim susar?m bir daha konu?mam.rahats?z ediyorsa varl???m ölürüm kar??na ç?kmam.rahats?z eden sevgim ise;ÜZGÜNÜM ONA ENGEL OLAMAM...

GüLmek Için Mutlu Olmay? Bekleme, Belki Mutluluk GüLü?üNde Sakl?d?r, sak?n A?lay?m Deme Bilki Biryerlerde Senin Bir Tek GüLü?üN Için Ya??yan Vard?r....

Kendime Ka??TTaN Bir SeVda YapT?m.qeCeLerCe aVuTTum KenDimi.RehiN B?raKT?m Yüre?imi eLLeriNe Ne oLur qeRi Ver KaLBimi !!!:

Boynu bükük solmu? bir çiçek gibi, Mutsuz Renklerini kaybetmi?çesine, Umutsuz Hayal edemeyecek kadar, Yaln?z Sevilmeyen bir, Kimsesiz

senin gördü?ün, yana??mda süzülenler . . as?l içimde, içinde yüzdü?üm bir deniz var ! !

en iyisi hayaLimi Sana göndereyim ..!

an?Lar kar??d? dü?Lerime .. Gerçe?i hayaLe satmak iStedim oLmad?..

Kan revan içinde hep, kanamaz denen yerLerim !!

Kalbimin Ötesine Gitme, Kaybolursun..

Son gülen sen olacaksin, çünkü geç anliyorsun.

Dün seni çok bekledik gelseydin toplu resim çektirecektik. Sen gelmeyince topsuz çektirmek zorunda kald?k

Alm?? eline bir çiçel, "sevecek-sevmeyecek", uln e?ek çiçek nerden bilecek...

Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba

Unutmaki f?rt?nalar mart?lar?n denizi sevmesini engelleyemez. T?pk? engellerin seni sevmeme engel olamayaca?? gibi...

Yalan bak??lar?n, sahte gülü?lerin, tuzak bak??lar?n aras?nda buldum seni. Her?eyi kaybetmeye de?ecek kadar sevdim seni çünkü sen sahte de?ilsin!

Bal???n suya, çiçe?in güne?e, insan?n sewgiye ne kadar ihtiyac? warsa o kadar muhtac?m sana...

Kimi rüyalarda görülmeye de?erdir, kimi gerçeklerde ya?anmaya. Sen gördü?üm en tatl? rüya, ya?ad?kça bitmesin dedi?im en güzel gerçe?imsin!

Hepsi gidici sen kal?c?, hepsi anl?k sen ömür boyu, hepsi çocukca sen gerçekçe, hepsi öylesine sen ölesiye!

?imdi daha iyi anl?yorum nefes de?ilmi? ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir?ey seni severken sensiz olmak...

Ey kahverengi gözlerine tutuldu?um çocuk! E?er seni çok sevdi?imi kan?tlamam? istersen bulutsuz bir gecede y?ld?zlara bak. Görebildi?in o binlerce y?ld?zlardan her biri sana gönderilmi? öpücüklerimdir!

a?k bir e?kiyan?n hayata itiraz?d?r susarsa çat??ma konu?ursa sava? yazarsa destan severse devrim olur tutku ben bir e?kiyay?m ve sana a????m

Hep kalamlara gidenleri katt?m ! Bir gün yerine geçemediler. O kalanlara gidenleri katt?m yine bir tane sen edemediler!

Beni sana kavu?turacak tek ?eyin ölüm oldu?unu bilseydim, azraili beklemezdim!

Hayatta üc seyi sevdim: Seni; Kalbimi; Ümit etmeyi... Seni sevdim, sensin diye, Kalbimi sevdim, seni sevdi diye, Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye...

Bu gün bir meyhane ke?fettim mezarl???n tam kar??s?nda , E?er ki bir gün beni ararsan ya meyhanedeyimdir yada tam kar??s?nda...

BuGüNü ya??yorsam yar?n?n seni bana getirece?ine inand???m içindir....

BEN? SANA KAVU?TIRACAK TEK ?EY?N ÖLÜM OLDU?UNU B?LSEYD?M, AZRA?L?N GELMES?N? BEKLEMEZD?M

Bana okuLda 1 SaaTin 60 Dakika oLdu?unu ö?ReTTiLer, 1 DakikaN?N Da 60 Saniye oLdu?unu ö?ReTTiLer ama, SenSiz BiR Dakikan?n sonSuza Dek SüRDü?ünü ö?ReTmeDiLer

Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba

Biliyorum Sen Güne?Sin Etraf?nda Binlerce Gezegen Var, Ama Sende Biliyorsun Ki Ben Dünyay?m Ve Bir Tek Bende Hayat Var..

Sevmekmi? Hiç Tatmad?m? Ya Gülmek? Çoktan Unuttum? Ya?Amakm?? Bo?Ver! A?K Nemi? Büyük Bir Yalan! Mutsuzlukmu? I?Te O Benim Dünyam!

Yaln?zl?k gecelerin, umut bekleyenlerin, hayal çaresizlerin, ya?mur sokaklar?n, tebessüm dudaklar?n?n, sen ise yaln?z Benimsin!

Bin Ömrüm Daha Olsa! Kollar?nda Son Bulsa! Sana Kavu?mak Varsa!! Ölmek Bile Dü?ün Gelir Bana!!! Sensizlikten Çok Korkuyorum! ?nan Kendimi Bilmiyorum! Önce ALLAH Sonra Sen Benim ?çin! O Bilir Seni Nas?l Sevdim!!!!

?ki ki?i birbirini severse; sevgi olur. Biri kaçar, di?eri kovalarsa: a?k olur. ?kisi de sever lakin kavu?amazsa: efsane olur.

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen vur k?r kalbimi kalbimden akan kan yazacakt?r ismini o zaman anlars?n sana olan sevgimi..

Sonsuzluk koyuyorum ad?n? sensiz günlerin, senli günlerle takas ediyorum.Yoklu?un diye bir ?ey yok bende, ben seni sonsuzluk kadar çok ama çok seviyorum....

Büyüklük gecmi?te gizlidir..büyük tak?m mazisinden bellidir.......

Ali baban?n bir Ç?FTli?i var. Veli baban?n bir TEKli?i.

Kim demi? k?rm?z? ???kta geçilmez diye? rahmetli geçerdi.

Gerçekler ac?d?r , baklava tatl?d?r, o zaman baklava gerçek de?ildir.

Dünya delikanl? olsayd? yuvarlak olmazd?

Yaz?l?dan s?f?r ald?m ama önemli olan kat?lmakt?.

Duygulu Nickler 4

Son gülen sen olacaksin, çünkü geç anliyorsun.

Dün seni çok bekledik gelseydin toplu resim çektirecektik. Sen gelmeyince topsuz çektirmek zorunda kald?k

Alm?? eline bir çiçel, "sevecek-sevmeyecek", uln e?ek çiçek nerden bilecek...

Dü?ünüyorum da; dü?üncelerin en güzeli senin beni dü?ünüp dü?ünmedi?ini dü?ünürken, dü?ünüyor olman? dü?ünmek galiba

Unutmaki f?rt?nalar mart?lar?n denizi sevmesini engelleyemez. T?pk? engellerin seni sevmeme engel olamayaca?? gibi...

Yalan bak??lar?n, sahte gülü?lerin, tuzak bak??lar?n aras?nda buldum seni. Her?eyi kaybetmeye de?ecek kadar sevdim seni çünkü sen sahte de?ilsin!

Bal???n suya, çiçe?in güne?e, insan?n sewgiye ne kadar ihtiyac? warsa o kadar muhtac?m sana...

Kimi rüyalarda görülmeye de?erdir, kimi gerçeklerde ya?anmaya. Sen gördü?üm en tatl? rüya, ya?ad?kça bitmesin dedi?im en güzel gerçe?imsin!

Hepsi gidici sen kal?c?, hepsi anl?k sen ömür boyu, hepsi çocukca sen gerçekçe, hepsi öylesine sen ölesiye!

#2501

 
© 2015
AŞK