Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Duyguland?r?c? Sözler

En Güzel Duyguland?r?c? Sözler K?sa Sayfas? -
Camlar?n bu?usuna yüzünü çizdim, damla olup avucuma dü?tüler, onlar? defalarca öptüm ama Senin hasretini dindiremediler"
Bugün dünyay? istedi?in yere boyay?p, bu rengi insanlara tüm sevginle da??t. Kendini Sevginin bir rengi diye tan?t; çünkü senin varl???n Sevgiye en büyük kan?t !! duyguland?r?c? a?k sözleri
Gecenin güzel yüzü yüre?ine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler ba?ucunda olsun;Güne? öyle bir güne do?sun ki!!Umutsuzluklar dünde kals?n. duyguland?r?c? sözler facebook
Rüyalar?n en güzelini görürken tanr?n?n sana gönderdi?i meleklerin kanatlar? o kadar büyük olsun ki en masum an?nda bile sana kimse sana zarar veremesin
Küçük kelebe?in tül kanatlar?n?n p?r?lt?l? tozlar? parmak uçlar?ma kar??t? onlar oradan ne zaman uçarlar sen yüre?imden ne zaman?
Baz? a?klar okyanus gibidir görmesen de sonunun bir yerlerde bitti?ini bilirsin, ?imdi okyanuslar bile k?skan?r sana olan sevgimi Görmesem de sonunu biliyorum sonsuza kadar bitmeyecek
Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, kalbin içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni sonsuza kadar sevece?im
A??rd?r sevmelerim her yürek ta??yamaz büyüktür umutlar?m her omuz kald?ramaz, her ?ey olurda ?u kalbim bir tek a??k olamaz
Ömrüm seni beklemekle geçecekse ve ölüm seni beklerken gelecekse bil ki seni orda da bekleyece?im
Güzelsin, ?irinsin, ?ahanesin Çekti?im çileme tek bahanesin Melek mi, ?eytan m? bilmem ki nesin
uzaktan tuza?a atsan da olur ben seni seviyorum sen sevmesen de olur
Sen desem seni bilirmi?im Sen diye bir desen çize bilir misin Bir mesken bulamad?m kendime Büyük a?klar vard?r bilir misin
Eller bana kalpsizsin diyorlar, do?ru çünkü kalbimin sende oldu?unu bilmiyorlar!!!
Seni her özledi?imde kalbime bir y?ld?z çiziyorum Seni ne kadar m? özledim? Art?k kalbimde bir gökyüzüm var Çünkü seni seviyorum
Duyuyorum sana dokunman?n ezikli?ini ve dü?ünüyorum a??k olman?n rezilli?ini inan yan?ndayken çekiyorum en çok hasretini!!
Y?llard?r sevgimin öyle çok muhaf?z? ve öyle çok dü?man? oldu ki inan ben seninle onlar? a?t?m Ve inan ki seni seviyor olmak bile büyük bir nimet benim için
Nas?l doldurduysan hayat?m? varl???nla, Ben de yazmak isterim ad?m? defalarca Dudaklar?mla dudaklar?na
en güzel günlerim seninledir ve sana söylemek istedi?im en güzel söz daha söylenmemi? oland?r: Seni Seviyorum
Bir ilk gibi ya?ayaca??m içimde, kalan son sevgi parças?n? seninle, sak?n ayr?lmayal?m a?k?m ölsem bile ellerinde
Sen engin ac?larla kavrulan biçare yüre?imde, sevgi da??n?n doru?undaki eri?ilmez buzulu eriten KIZIL GÜNES
ASK GÜLÜ DIKENIYLE AVUÇLAMAYA BENZER! ELLERIN KAN IÇINDE KALIR AMA DIKENLERIN HESABINI GÜLDEN SORAMAZSIN
Bensiz Gitme Uzaklara ben Seni gecelerin Koynunda Unutmad?m Seni Severek Ya?ad?m Seni Bekliyorum Hayat?m.
Sen Benim A?k Oyunum De?il Hayat?mdaki En Büyük Oyunsun Bebe?im, Sen OLmazsan ben Olamam Bu hayat oyununda Sevgilim.
Sana Verece?im tek Emanet kalbim kald? ister Vur ister Parçala ister sakla ben Seni Seviyorum bunu unutma.
A?k Gözlerinde Cenneti Ya?amak A?k Sözlerinde hayata tutunmak ve A?k Ellerinde Kalbimin Bir Serçe Can? iLe ya?amas?.
_Seni seioRum dieN diLLere deiL, seNin icHin aaL?an gözLere inan..!
_seN oLmasayd?n buRaLara geLemeSdim Ben..seWemesdim bu $ehRi..anLamaSd?m diLindeNn..
_Sewdim Ben oLma? seninLe sensisLiimde...
_yoksam ben, yoksam sende yaLn?zL??a yerini sormam hiç yoksam hiç oLmad?ysam a?Lamam, a?Lam?ycam!!!!!
_heR sefmeq biRas teRqediLmeqtiR..
_Bu sewday? kaLBime gömDüm we Sen öLdüN...
_a$hq öLe engin 1deniZdirqii..ne ba$Lang?c? war neDe Sonuu..!
_ceWaB?n? aLamad??m SoruLar waR hayaTtan..ama oLsun heR soruma cwP buLaBiLseedim hayaT?n 1taD? kaLmasd?qi..
_a$hq 1çi?qöfTe giBidiR..ac?S? oLmasSa tad?Da oLmas..!
_oLmad?mqii seNden bashqas?YLaa asLaa..
_ya$am geRie baqaRaq anLa$?L?R..iLeRie baqaRaq ya$an?R..!
_dünYa haLii Bu zamanLa dei$eBiLir inSan..
_ruhunMu ate$ yoqSa gösLerinmi Bni yaqan??
Yoku$u Ben C?kT?m YoL $eniN oL$un, ZehiRi Ben IctiM $u $enin oL$un Bi tAne BuLmu$$un Hay?RL? oL$un Bi tAne dE BenBuLdum HaBeRiN oLsun!!!
E?er bir gün hayat?m?n son nefesini verirde bu dünyan?n güzelliklerinden vazgeçecek olursam yan?mda ol ki sana sessizli?in ölüm demek oldu?unu göstereyim. ... !!!
Seni dünyada seven 10 ki?i varsa onlardan biri benim seni dünyada seven 5 ki?i varsa onlardan biri de benim seni dünyada seven 1 ki?i varsa o kesin benim seni dünyada seven hiç kimse yoksa bilki ben ölmü?üm....
Seni unutmay? dü?ündüm bu gece bir sigaran?n üzerine ad?n? yazd?m sigara bitti?inde unutacakt?m seni duman duman atacakt?m seni içimden rüzgâr savuracakt? küllerini fakat... seni unutmay? dü?ünürken nerden bilirdim ki seni her nefeste içime çekti?imi
yüRe?iMe göMDüm Seni söKüp aTmaK müMKün de?iL Yan?MDa oLaMasaNDa rüYaLaR?n yeTer baNa
Hayat ya?and??? kadard?rÖtesi ya hat?ralarda bir iz, ya da hayallerde bir umuttur
Hüsran ise tek yerde kabul edilebilir:Ya?amaya olanak varken ya?ayamam?? olmak
B?R GÜL OLMAK ?STERD?M, DALIMDAN KOPTU?UM AN YALNIZ SEN?N ?Ç?N KOPAYIM VE YALNIZ SEN?N AVUÇLARINDA SOLAYIM D?YE B?R TANEM!
B?R DOST YÜZÜNE ?HT?YAÇ DUYDU?UNDA BASINI KALDIR VE GÖKYÜZÜNE BAKGÜNDÜZLER? BULUTLARIN GECELERE YILDIZLARIN ARKASINDAN GÜLÜMSÜYOR OLACA?IM
SEN? saçaklarda titreyen serçenin kanat ç?rpmas? kadar masum ve bir anne duas? kadar içten SEV?YORUM
Kim bilir hangi aksam güne?le beraber bende sönece?im kim bilir hangi ellerden son suyumu içece?im belki göremeden ölece?im fakat yinede seni 'EBED?YEN SEVECE??M'
Bilirim ki sen bir güne?sin, etraf?nda bir sürü gezegen varAma sende bilirsin ki ben dünyay?m, yaln?z bende hayat var "Bir insan?n idealleri olmal? sonsuzluk gibi, Bir insan?n özlemleri olmal? umutla açan çiçekler gibi, Bir insan?n dostu olmal? BENDEK? SEN gibi"
En derin mutluluklar? çiçek gözlerine, En içten sevgileri s?ms?cak yüre?ine b?rak?yorum E?er bir kum tanesi bir öpücükse, sana tüm kumsallar? arma?an ediyorum
Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen yere düsen her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??; tutabildiklerin senin sevgin tutamad?klar?nsa;benim sana olan sevgimdir
A?k günah olmayacak kadar masum, köle olmayacak kadar özgür, ula??lamayacak kadar derin, unutulmayacak kadar yak?n, Seninle ya?anacak kadar özeldir

#2499

 
© 2015
AŞK