Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Duygulu Mesajlar

En Güzel Yeni Duygulu Mesajlar K?sa Sayfas? -
Yildizlar gökyuzunde kayarken, melekler ise oynasirken, sen ise dalip beni dusunurken, seni daima kalbimin derinliklerinde izleyecegim
Bir umut kusu ciz yuregime beyaz olsun tuyleri kalbin kadar temiz olsun B?r kanad? sen?n icin diger kanad?da sevdigin icin c?rps?n
A?klar?n en soylusu birken birçok oland?r sevginin en güzeli payla??lan EMEKT?R A?klar?n en soylusu birken birçok oland?r ç?kars?z ve s?n?rs?z payla??lan YÜREKT?R
Deli bir yagmur olsam seni YAGDIGIM yerler kadar severdim. Deli bir rüzgar olsam seni EST?G?M yerler kadar severdim. Ama ben sadece DEL?Y?M ve seni ALDIGIM HER NEFES KADAR ÇOK SEV?YORUM !!!!
Güzelsin, ?irinsin, ?ahanesin. Çekti?im çileme tek bahanesin. Melek mi? ?eytan m?? bilmem ki nesin. Tuzaktan tuza?a atsan da olur ben seni seviyorum sen sevmesende olur.
Duyuyorum sana dokunman?n ezikli?ini ve dü?ünüyorum a??k olman?nrezilli?ini inan yan?ndayken çekiyorum en çok hasretini!!!
A?k?m var da?lar bilemez, sevgim var kimsenin akl? alamaz, birde sen vars?n ya bir tanem dünyada kimse böyle sevemez...
Bir ilk gibi ya?ayaca??m içimde, kalan son sevgi parças?n? seninle, sak?n ayr?lmayal?m a?k?m ölsem bile ellerinde
Ben seni dün sevmedim çünkü dün bitti ben seni bugün sevmedim çünkü bugün bitecek ben seni yar?n sevdim çünkü yar?nlar hiç bitmeyecek...
Bana seni seviyorum dedi?in zaman bu yalan bile olsa bu yalan? dunyan?n bütün gerceklerine de?i?meye haz?r?m(kuçu?ume)
A?k insan?n hem dostu hemde dü?man?d?r. ?nsan? onun gibi y?kan, onun gibi sevindiren bir?ey daha yoktur hayatta.
Dünde bugünde yar?nda yüreginde yüregin kadar yan?nday?m kendini yaln?z hissettiginde elini yüregine koy ben hep orday?m
Ay ?????n?n ayd?nlatt??? bir kumsala küçük bir dal parças?yla seni seviyorum yazmak isterdim ama sen h?rç?n bir dalga olup silersin diye yazmaktan korktum!!!
Mevsim a?l?yor bugün, özlüyor o ayd?nl?k günlerini, ayr?l?yor yapraklar a?açlardan bir hasret rüzgar?yla. Bana Eylül'ü ya?atma ey sevgili!!
Buruk bir duygu yuklenirse yuregine, gözlerin zaman zaman dalarsa uzaklara, kulaklarin zamansiz deli gibi cinlarsa, bilki bir yerlerde deli gibi özlenmissindir.
Görü?ememek, Konu?amamak Unutmak De?ildir.Maksat Uzaktan Sevmekse. Unutmak Kolay Olsayd?. Ne Tarih Kitaplar? Olurdu Nede Tarihe Mal Olmu? Muhte?em A?lar...
Bu a?k ?iiri yazarken seni sevdi?imi nas?l söylerim cesaret edemezken öyle a??k oldumki derdimi söyleyemezken sayfalarca yazar?m a?k ?iirini sen okumay?nca.
En ?ss?z çöllerde en yüce da?da.. ?ster gerçek olsun ister rüyada.. Bir tek ?ey ö?rendim bu sanaldan.. Seninle gülmek seninle ölmek can?m
Bu Dünyada Enbüyük Günah Seni Unutmak, En Ac? Eyvah senden Ayr?lmak, En Güzel Silah Gözlerinden Vurulmak ve En Tatl? Sabah Kollar?nda Uyanmak ^^Bitanem...^^
Seni ne zamana kadar sevece?imi söyleyemem çünkü ne zaman ölece?imi bilmiyorum a?k?m
Ne sen bir ba?kas?ndan böyle bir a?k göreceksin ne de bir ba?kas? benden. SEN? SEV?YORUM A?KISI
Seni ilk gördü?üm gün gözlerimden gönlüme akt???n o an dün gibi hat?r?mda.Yüre?im daima co?kulu ve kanatl?ysa, bilki, sana olan tutkumdan ve sevdamdand?r.
?u duvarlar h?çk?r???m? duysa belki beni anlard? beni unutana söyle beni unutan? ben unutmad?m gönlumde bir ???k kalbimde bir umut onu bekliyorum bekleyece?im elbet dönecek ya dönecek yada bu beden onsuz ölüp gidecek
Bana seni tarif etmemi isteseler inan anlatamam çünkü dünyan?n tüm dillerini bilsem bile buna gücüm yetmez
Bir yürek nelere yeterse, bir can bir can? nekadar severse, damardan nekadar çok kan geçerse, ya?am bir ölüme nas?l de?erse sende benim için okadar de?erlisin..
Sen benim kaderimsin benim can?ms?n Sen benim unutulmayan tek an?ms?n Her zaman kalbimdesin, kader ba??ms?n Aln?mdan silinmeyen al?n yaz?ms?n...
Ben a?larken sen gülüyorsan, bilki a?k?m?z bitmi? demektir.E?er sen a?larken ben gülüyorsam, bilki bir tanem ben ölmü?ümdür..
Bu mesaj? ald?ysan bana hayrans?n umrunda de?ilse beni seviyorsun cevap verirsen bensiz yapam?yorsun cevap vermessen bana a??ks?n B?RTANEM
Senin Sevgin Alt?n olsayd? , Onu eritip içimde kan diye dola?t?r?rd?m.
Çölün, suya özlemi, benim sana olan A?k?m?n yan?nda H?Ç KALIR
Olmasa mektubun..yazd?klar?n olmasa..kim inan?r senle ayr?ld???m?za...
sanma unutulur... kalp a?r?s? zamanla....her?eyi unutarak...ya?an?r sanma...
neydi bi arada tutan ?ey ikimizi...birle?tiren ?ey.. ellerimizi...
b?rak bana anlatma...imkans?z sevgimizi...sevmek bir?eyi...göze almakt?..
harcanm?? zamanlar yeniden ya?anmaski...geç kald?ktan sonra...arama bo?unaa....
merak ediyorum...ne yapacaks?n...benden sonraki o alayc? gözlerin..e?lenerek bakacak m? ba?kas?na akl?n bendeyken hala...
bu yüzün arkas?nda sakl?d?r ba?ka bir ben...derdini söylemeyen, kendini bo?mu? bir ben...
gitmessen sana dokunurum sahiplenirim seni..sana a?k? ya?at?r?m.daha küçük a?klara katlanamazs?n benle ölürsün..
elimi birden tutmaz oldu nas?l diye ç?rp?n?rken beni bi anda sevmez oldu..bi an bile ayr?lmasken..?imdi görmek hayal oldu...
b?rak?p gitti?in kalbinse elbet birgün geri döneceksin...
sadece onlar? sevmei sevdim..hepsini onlars?z ya?ad?m da..bir seni sensiz ya?ayam?orm..bu a?k? tek kalpte ta??yam?orum..sana yemin güzel gözlüm..bir tek seni sevdim..we seni severek ölücem..elweda birtanem

#2791

 
© 2015
AŞK