Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Duygusal Mesajlar

Utan?lacak bir ?ey de?ildir a?lamak, yürekten süzülüp geliyorsa gözya?? e?er.

Sözler dökmesede yürektekini, Gözler döker dökmek istediklerini.

E?er bir gün o, sevdi?in ya?mur insafs?zca seni ?slat?rsa, bilki ben sana a?l?yorum. E?er bir gün a?k?m?z?n ?ark?s? kulaklar?n? t?rmalarsa bilki ben o ?ark?y? sana söylüyorum. E?er bir gün elinde bir demet gül mezar?ma gelirsen bilki mutluyum mezar?mda uyuyorum..

UmuLmad?k bir gün oLabiLir bugün..Bir çay söyLe, ya?murLar?n kokusunda.

чüяe?iη vaяSa kaя??L?kS?z da SeveяSiη... bekLeηtiSiz... kσяkuη ηe σLabiLiя ki? kaчbetmek mi? hep чaLη?z de?iL miчdik zateη... Seviγσяum demek, öηce σηSuz σLmaч? kabuLLeηmektiя, vaяL??? aяma?aηSa чσkLu?u ceza de?iL vaяL???η?η de?eяiηi biLmektiя.

Gözya?? dökülmeden ya?mur ?slat?r kalbi..Korkma a?lam?yorum ben sadece a?k kaçt? gözlerime...

Gülmek için mutlu olmay? bekleme Belkide mutluluk gülü?ünde sakl?d?r Sak?n mutlu olmaktan vazgeçme Senin bir gülü?ün için ya?ayan VARDIR...

Sadece susmak istiyorum ; Yalan insanlar? kaale almadan..Sahte yüzleri görmeden..Hakl?yken haks?z gözüksem bile kendimi savunmadan..Huzur bulmak istiyorum ; Gözlerimi kapay?p kimseyi anmadan..Sessizli?i dinlemek istiyorum ; Yüzüme gülüp arkamdan konu?ulanlar? duymadan.

Bazen insan; "Ben iyiyim" dedi?inde gözlerinin içine bak?p "iyi de?ilsin biliyorum" diyecek birine çok ihtiyaç duyar"..

Geceleri Gözlerim Tavana Dald???nda, Akl?mdan Çizdi?im Resimlerini, Kalbimde Sakl?yorum...

Gönlümdeki Cennetime Tel örgüler çektiler Yüre?imde cehennemler kurdular gülleri yoldular Dikenleri ektiler A?layacak bir damla ya? kalmad?

Belki de konu?uyordur gözlerin ama ben gözce bilmiyorum ki; Sessizce biliyorum, Usulca biliyorum, Masumca biliyorum.

Bir Sabah Uyand???nda Arars?n Beni Yan?nda GözYa??n? Kim SiLecek GizLice A?Lad???nda.

?nsan bir kere birine geç kal?r Ve bir daha hiç kimse için acele etmez..

Geceye yüre?imi b?raksam Sonra geceyi size b?raksam Desem ki; "Geceye iyi bak?n, yüre?imi ona b?rak?n" Sonra desem ki; "Vasiyetimdir o yüre?ime sahip ç?kmazsa, gecenin ortas?nda yüre?imi yak?n"

Sesini duyabilme umuduyla ya?ad???m hayat yüzünü göremedi?im için çekilmez olsada sesini duyabildi?im için ya?amaya de?er.

Bazen umut, bazen yaLn?zL?k çaLd? kap?m?z?... Bazen a?k, bazen ayr?L?k yokLad? yüre?imizi... Ne umuda açabiLdik kap?y?, Ne a?k? tutabiLdik eLLerimizLe... Zamana suçu yükLeyip, 'yar' diye yaLn?zL??? aLd?k içeri..A?K diye, ayr?l??a sar?Ld?k sessizce..

Anne..Yorgunum, hiçbir ?ey bilmiyorum. Tek istedi?im, yüzümü kuca??na koymak, ba??m?n üzerinde dola?an elini hissetmek ve sonsuza dek öyle kalmak.

ÖyLe BiRini SeViYorum Ki Ne AnLat?Lmas? MümKün Ne De Ya?anmas? KaLp At??Lar?mDa SakL? Bazen BaKt???m YerLerDe BaZen De Tam ?çimDe hissEdIyOruM

Ölüm kadar so?uktur ayr?l?klar. Adam?n üstüne lapa lapa ya?ar... Ve ?airler her mevsim kar a?lar. Ü?ütmüyor beni d???mdaki kar, içimdeki yoklu?un kadar.

Benimle onun aras?nda kald?ysan, onu seç! Çünkü gerçekten sevseydin, beni seçenek yapmazd?n.

K?r?lmas?n diye üzerine titrerdim, O hep ü?üyorum san?rd?.

Bazen, Gözlerinin tan?mad???n?, Yüre?in tan?r. Histen köprüler kurars?n, Mesafeler utan?r.

Sensiz gecmez gunlerim Senle olmayi beklerim Sensiz sabahi zor ederim Hasretinle kendimi bitiririm..

Aç?k çay içerdi hep. Demli olunca barda??n di?er taraf?ndan beni göremezmi?, öyle derdi.

Her yürek sevebilseydi e?er ayr?l?k olmazd?. Her seven yürekli olsayd? a?k bu kadar basit olmazd?.

Seyahatta cam kenar? sanki yaln?zlar?n yeridir. Çünkü asl?nda oras?, Ba??n? koyacak omuz bulamayanlar içindir...

Mutlu olmayi biliyorsan, sevmeyi bileceksin Gerçekten seviyorsan, ömrünü vereceksin.

a?k dedi?in seni seviyorum deyip terketmekmi yoksa onu ölene kadar sevmekmi .

Sorsan ikimizde maviydik, ama o deniz ben ise gökyüzü...

s?k?ld?m bu hayattan. bitirmek, bitmek istiyorum... biliyorum bu hayat ancak bana ac? getirecek... art?k b?kt?m bu hayattan. s?k?ld?m bunald?m... isyanlara ba?lad?m art?k yeter be yeter!!! art?k ac?tamayacak kalbimi bu hayat... art?k izin vermeyece?im... sevdi?im her kezi elimden alamayacak... bak yine gö?süm a?r?yo... ac?s? içimi yak?yor alev alev yan?yor... yanarken hat?ralar?m? yak?yor, o yanan hat?ralar küle dönü?üyor, o küller yok olup gidiyor. ayn? ben gibi....

sevdim çünkü bir tek ona sar?l?nca yuva gibi kokuyordu içim

hani derlarya sana sevgim hepsi yaland?. bunu biliki benimki gercekti ama senin hatr?n için yalan oldu....

bazen hayattan korkuyorum sevdiklerimi al?r diye bazen senden korkuyorum b?rak?p gidersin diye

BIR HAYAL KADAR YAKIN BIR GERCEK KADAR UZAKKKK////

'H*AYAT bir . televizy&n. DUR Acars?n HAYAT ba?alar ?ZLERS?N a?lat?r KaPaT?RsIn ?? HaYaT BiTeR ?? '...............

T?pk? sevilmeyen bir ö?retmen gibiydi kalbim..Parmak kald?ranlara inat, hep dersten anlamayanlar? seçti..!

Bu Nas?I Bir Duygu biIemiyorum;Kimseye Ayr?Id?k Diyemiyorum, Ad?n? Kim Sorsa EziIiyorum, Ayr?I?p Gitti?i O Günden Beri....

Madem ya?amak güzeI ben niçin a?I?yorum seni sevmek suç ise cezam? çekiyorum.

hayat?na yeni sayfalar açman yetmez o defter yine ayn? defterdir...

Seni Hayallerimde De?il Kalbimde Bar?nd?r?yorum ve inan bana seni çok seviyorum.

Hatalar?yla kabul ettig?n ki?i hatalar?yla terkedecektir seni i?te bu daha da koyacak sana. Hatalar?n? bile senden çok benimsemi?tir çünkü

Ben seni kar??l?ks?z sevdim bir bebek kadar mahsun bir serçenin göz ya?? kadar özel sevdim ama sen beni bir kez olsun görmedin görmezden geldin ?imdi mutlu ol ba?kas?n?n kollar?n da ben hayalin le avunmak la yetinirim be zalim ...

Zor i? be sewmek ne siqortas? nede maa?? var bir ayr?l??? var bide gözya??

Kimse duymas?n diye nefesini tutarak a?lars?n ya, çok ac?d?r o.

Seni sevmekten yoruldugumda ayrilmayi degil ölmeyi tercih ederim...

Do?abilecek en güzel güne? sana do?sun, çalabilecek en güzel saz sana çals?n, aç?labilecek en güzel kap? sana aç?ls?n, bitecekse ömrüm kollar?nda bitsin...

KoLay KoLay SevmezdiM... GüLü?üNe DenK GeLdim...!

sen yoksan benim icin hayat diye bir?ey yoktur hayat sen varken bana güler

Hayat anilarla bazende sirlarla doludur, Ama oyle sirlar vardirki ?cinde saklayamadigin zaman aklina ilk gelen sey AGLAMAKT?R :'(

?çime sinmeyen bir ac? var..yaben fazlay?m bu koca ?ehirde yada birileri eksik sence..?

Kaderdi sevmek ama tek yaln?s vard? oda sevd?g?m?z? adam eedememek

O Kadar Bekledimki Gelmeni Bir Süre Sonra Bana Yazaca??n, Yazd???n Tek ?ki Kelime -Benimle Ç?karm?sn - Her Yerde Her Zaman EVET SEVG?L?M...

Bir gün, birisi ans?z?n hayat?na girer ve sen de tüm gidenlere te?ekkür edersin...

suçlu olmay? istemedimki ac?lar içinde gülemedimki bu nas?l bir sewda bilemedimki suçlu sewen kalbimdir...

Att???n tüm zarlar kaybettirdi bana. Hani sen benim dü?-e?imdin.

Bir bahane bul u?ra gönlüme... Ne bileyim birine bak?p ç?kacakt?m de... Kalbimin anahtar?n? unuttum, onu alabilir miyim de... Ya bahane de?il mi, gel i?te.

Ne zaman saç?ma ya?mur de?se, dü?lerim ?slanacak diye korkuyorum!

?K? PARMA?A TAKILAN HALKALAR G?B? SEVG? ARAMAK ÇOK MU?

#1586

 
© 2015
AŞK