Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Duyulmam?? Sözler

A?k yaras? iLe ac?ya Bedenime Merhem Olursun Diye Bekledim Seni Ac?ma Bast?ras?n diye Sevmedim Seni..

K?rg?n Olsada Bu gönüL 1 Seni Sevdi Bu gönüL...

Seviyorum Seni her?eyden çok özlüyorum seni Eski Günlerimden çok...

A?k Yoluna Seninle Ba?lad? Bu GönüL Sensiz Devam Etmem...

hadi gel Cesaretini topLa Ba?l?yaL?m Ebedi A?k?m?za.

ne Söz Kald? Nefesimde Ne A?k kald? Kalbimde Çek git Art?k üzme beni.

hadi gel yan?ma özledim seni bu günlerim sensiz çekilmez dertlerim sensiz bitmez..

Hayat?na hayat?m? Adad?m hayat?m? Alma Benden ben Sensiz Ne yapar?m!

zamana b?rakt?m sevgiyi art?k..akrep yelkovan kovalas?n benim yerime sevgiyi..

A?k yolunda yürürken beni takip et!ben önden gidip sana yol açaca??m...

Hep derler ya sensiz bir parçam? eksik hissediyorum diye...ben öyle hissedemiyorum;çünkü sen hissetmem için gerekli olan ?eyi yani kalbimide götürmü?sün!!!

A?k denen yolun sonu hep yaln?zl?klar ülkesine ç?kar!

Umutlar tükendi?inde, her yer karanl??a büründü?ünde;???k bekleme! Kendin ayd?nlat önünü.

?nsan ?l??? severken s?caktan korkar, serinlik isterken so?uktan donar; kalp ise sevgi isterken a?ktan kanar.

Haydi kalk!!! Önce gözlerini sonra kalbini aç sabah kalkarken;ve umut et ki o gün kar??na ç?kan biri önce gözlerine baks?n, kalbine girsin;i?te o zaman; bir dahaki sabaha kadar gözlerini de kalbini de kapatamazs?n!!!...

Kar??l?ks?z bir ?ey için bir kar??l?k beklersen, cevab?n kar??l?ks?z olacakt?r.

Y?llar sonra bir gün pi?man olursan, bak. E?er içinde bana kar?? birazc?k sevgi varsa beni orda bulacaks?n!!!

Kâh Ç?kar?m Gök Yüzüne Seyrederim Alemi Kâh inerim Yer Yüzüne Seyreder Alem beni...

Kimse Duramaz önümüzde, Delikanl?y?z Alemde Yalan OLmay?z..

Güzelim Senin Parmakla Sayd???n A?klar?na BedeL Benim tesbihimdeki a?k Ta?lar?..

Sen Süslü Kaldr?mlar?n Sosyetik K?z?s?n Biz Varo?lar?n Mekan?nda A?k Yazan Ç?lg?n gençleriz.

Kimse bizim gibi yürekten sevmez kimse bizim gibi de?er biLmez.

Yoluma Ç?kan? Ezerim Dikkat Et Senide Sollar?m...

Fazla Yapma tantana Sokar?m Sözlerimi Koca kafana!

Senin Bo? Sokaklarda Artislik yapt???n Sözleri Biz Evlatlar?m?za ö?retiyoruz.

Sen hayat? Yava? Yava? Ç?k Ben yürüyen merdiven kullan?r?m...

Rüzgar yapma Mekan?mda olursun kumbara..

Salla Dertleri E?lenceye Bak Bu gece bizim Haydi Kalk..

A?lama Kimseye A?layacaksanda Ba?lanma Böyle delice!

Di?lerinden tebih boncugu Saçlar?ndan Püskül yapar?m Ay?k Ol.

Gecenin 5'inde ba?lar hayat?m?z Siz Rüyalar içinde Prens Olursunuz Biz gerçek hayatta..

Hadi Bak Dalgana Laga luga yapma rüzgar yapma..

Sizin esitiginiz yerde bizim yagmurlar?m?z ya??yor

3-5-2 Kapt?n Sen bu i?i...

uyuz oldum sana yapma bana numara al?cam facan? altima..

can?ms?n sen benim sensiz yar?nlar?ma güne? do?maz bebe?im...

minik bir kalbin at?? sesiyle bak?yorum dünyaya...

üzüldü?ünde y?k?l?r?m güldügünde hayatla bar???r?m hep mutlu oL bebe?im...

Sen benim Kaderim Ya?anmam?? Sevinçlerimsin, Sen Benim Nefesim mutluluk veren Dertlerimsin Sen Benim Birtanemsin Ya?ama Sebebimsin hayat Direncimsin..

Gözlerin kal diyor dudaklar?n git, ,

Denizlerden ka??t yosunlardan kalem yapt?m her yere seni seviyorum yazdim ama sen aptalsin inand?n çünkü ben seni sevmedim sana tapt?m, ,

hayatta iki kör tan?yorum 1. 'si senden ba?kas?n? göremeyen ben 2. 'sibeni göremeyen sen, , , ,

bir gün cehennemde kar??la?abiliriz sen kalp h?rs?z? oldu?un için bense tanr?y? b?rak?p sana tapt???m için, , , , ,

sen gözlerimde bir ya? olsayd?n seni kaybetmemek için bir ömür boyu a?lamazd?m, , , ,

sen benim hayat?mda oldu?un sürece ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti çünkü sen daima benim için tektin, , , , , ,

bir delinin seni öpmesine izin ver ama bir öpücü?ün seni delirtmesine izin verme, , , , ,

a?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur, , , ,

dünya daki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana verememki, , , , ,

e?er bir gün sana kar?? olan sevgimi bilmek istersen gökyüzüne bak?p y?ld?zlar? sayman yeter li olacakt?r

Bir Gülün Dikeni Nas?l Ayr?lmaz iSe bende Senden Ayr?lamam A?k?m Sen Benim için Bir güLsün Ben iSe Senin için Seni Koruyan Bir Dikenim.

Kime Baksam Sendeki S?cakl??? S?cak Bak??lar? Bulam?yorum Seni Çok Seviyorum.

yar?nlar?ma Umut ektim Gel Art?k Sevgilim Birlikte Umutlar?m?z? Sevgiyle biçelim..

Sana Yazd???m Sözler Kar??ma Geldi?inde Anlams?z Kal?yor Seni Çok Seviyorum Bebe?im.

unutuLmaz Sevginin Tek Sahibi SenSin unutmad? b? kalbim seni unutamad? Sadece Seni...

Yaln?zl?k Kaderimde yer aL?yor Art?k Gittin ya Hayat?mdan Sensiz Kald???m gün öLdüm güLüm..

Senin için nice Sava?lara girdi Bu Yürek ?imdi Sensiz Kald?m Sava?lar?mla b?rakt?n beni..

güldü?ünde güne? aç?yor hava üzüldü?ünde ya?muyor ya??yor dünyama gel hadi iLk Bahar?m?z? Kural?m birlikte..

So?uk bedenime S?cakc?k Gülü?ünle Hayat Verdim A?k?m

Gülü?ün Y?ld?zlar Kadar parlak Sevgin iSe y?Ld?zlar Kadar Esrarengiz...

seni gördü?ümden beri uykudan kesildim sensiz gecelerimde yaLn?zl???m?n Sesiyle Sana ?ark? yapt?m..

Sen güne?sin, di?erleri y?ld?zlar...peki güne? varken y?ld?zlar niye yok???hiç dü?ündünmü...

Sevgi parçalan?yor yaln?zl???n kuca??nda, umutlar eziliyor hasretin ayaklar? alt?nda;bir yudum seni görüyorum bo? barda??mda...

Sevgi olaylar?n geli?mesi sonucu ortaya ç?kar, a?k ise alt?nda tesadüflerin imzas? bulunan muhte?em bir ba?yap?tt?r...

Sevgiye giden bir çok yol vard?r;sen dikkatlice birini seç ve umut etki bu yol en karma???? olsun;yani a?k olsun...

Seni a?ka götüren bir araç yoktur;bir gün tesadüfen hiç beklemedi?in bir anda biri gelir ve seni kalbinde ta??r götürür...

Hayat pürüzlerle ve çukurlarla dolu bir yoldur;sen pürüzlere tak?l?p dü?ersen çukurlara dü?me f?rsat?n? bulmazs?n...

Sen kendini bilmezsen ba?kalar?n?n tan?d??? sen, SEN de?ilsindir!!!

Bugünü ya?arken yar?n?da dü?ünürsen;bugünü istedi?in gibi ya?ayamazs?n...

Gidiyorum...Son yaprakta dü?tü az önce. Hayat?n bir a?ac?n ye?erip, yapraklar?n? dökmesi aras?ndaki zaman kadar k?sa oldu?unu nerden bilebilirdim???

A?k?n seni bulmas?n? beklemek, karanl?ktan ayd?nl??a ç?kmay? beklemek kadar ?st?rap vericidir.

Kalbime öyle bir kök sald?nki as?rl?k ç?narlar? bile y?kt? bu kök!!!

Gözlerindeki ???lt? sokak lambalar? gibi, karanl?ktaki yol göstericim önümü ayd?nlatan...

#111

 
© 2015
AŞK