Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ece Temelkuran Sözleri

Sak?n, dedi kendine, korkma. Bir hafta önceydi, anlam??t?. ?nsan çok yaln?zken, bir tane daha kendinden do?uruyordu içinde, Korkma, desin diye.

Ne yaparsan yap sadece bir hikaye kal?yor geriye. Anlat?l?nca yalan gibi, hiç olmam?? gibi gelen.

Herkes kendi günah?n? unutur, ama kimse alaca?? intikam? unutmaz.

?nsan, yaras? yaras?na denk geleni seviyor demek ki.

bir insan bir insanda ba?ka bir hayat?n kap?s?n? görünce a??k olur. Ne mutluluktur öte yandaki, ne de tad?yla merakland?ran bir ac?. A?k diye buna denir: bir insan bir insanda tekinsiz bir ev görür. insan, yaras? yaras?na denk geleni seviyor demek ki.

Sende ne çok fazla ?ey var ?imdi. O yüzden gidemiyorsun belki. T?kl?m t?kl?ms?n sen; ellerin ana baba günü. B?rak, s?k? s?k? tutmad???nda seni b?rakacak olan sesleri.

Hayatlar evler gibi olabilse ke?ke. Kap?s?na kilit vurup biraz d??ar? ç?kabilseniz. Selam veren tan?d?klara, 'kusura bakmay?n ben bir süreli?ine ben de?ilim, kendim de. Tatildeyim' diyebilseniz.

Biz, çok güldü?ümüzde daha gülerken a?layaca??m?z? dü?ünüp surat?n? asan insanlar?z.

Kad?nlar, dünya üzerinde ya?ayan, verilmi? sözlere inanan son canl? türüdür.

Bir insan bir insanda ba?ka bir hayat?n kap?s?n? görünce a??k olur..insan, yaras? yaras?na denk geleni seviyor demek ki.

Biz, çok güldü?ümüzde daha gülerken a?layaca??m?z? dü?ünüp surat?n? asan insanlar?z...

Hayatlar Evler Gibi Olabilse Ke?ke! Kap?s?na Kilit Vurup Biraz D??ar? Ç?kabilsek, Selam Veren Tan?d?klara 'Kusura Bakmay?n Ben Bir Süreli?ine Ben De?ilim, Kendimde Tatildeyim' Diyebilsek.

#342

 
© 2015
AŞK