Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Edip Cansever - ?çinden Do?ru Sevdim Seni

?çinden do?ru sevdim seni

Bak??lar?ndan do?ru sevdim de

A?z?ndaki ?slakl???n bu?usundan

Sesini yapan sözcüklerden sevdim bir de

Beni sevdi?in gibi sevdim seni

Kar b?rak?lm?? karanl???ndan.

Yerle?tir bu sevday? her yerine

Yüzünde ter olan su damlac?klar?n?n

Kayna??na yerle?tir

Her zaman saklamad???n, ac?s?zl???n son dura??na

Gül ta??yan çocu?una yerle?tir

Ve omuzlar?na darac?k omuzlar?na

Ü?ümü? gibisin de sanki az?c?k öne ta??rd???n

Tam oraya i?te, uçsuz bucaks?z bir düzlükten

Bir papatya tarlas?yla ayr?lm?? gö?üslerine yerle?tir

Ve esmerli?ine bir de, eski bir yang?n?n izlerinin renginde

Saçlar?n?n yana dü?ü?üne, onlar? bölen ikili?e

Aln?ndan ba?layan ve ayak bileklerinde duran

Yani senin olmayan, seni bir bo?luk gibi saran hüzne

Yerle?tir onu bir kentin parça parça akl?nda tuttu?un

Kar taneleri gibi uçu?an

Ve her gün biraz daha hafifleyen semtlerine

Yerle?tir bu sevday? her yerine.

Ekledim ben tatt???m her ?eyi denizlere

Bildi?im ne varsa onlar da hep denizlerden

Sen de bir deniz gibi yerle?tir onu istersen

Sevday?

Ve köpüklendir

Ve ya?land?r ki i?te kederi anlamas?n

Ama dur, her deniz ya?l?d?r zaten

Ö?renmez ama ö?retir mutlulu?u

Bizim sevdam?z da öyledir, iyi ?iirler gibi

Biraz da herkes içindir.

Ve gelinci?in ikinci tad?na benzemeli

Var eden kendini birincisinden

Yani bir sevday? sevgiye dönü?türen.

Ben ?imdi bir yabanc? gibi gülümseyen

Tan?mad???n bir ülke gibi

?çinde ya?amad???n bir zaman gibi

Tam kendisi gibi mutlulu?un

Beni bekliyorsun

Ve onu bekliyorsun beni beklerken.

#1819

 
© 2015
AŞK