Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Edmund Burke Sözleri

Hatalar miras de?ildir, savunmaya de?mez.

Kötülü?ün zaferi için gereken tek ?ey iyi ki?ilerin hiçbir ?ey yapmamas?d?r.

Tav?rlar kanunlardan önemlidir. Tav?rlar; daima, sürekli, içinde ya?ad???m?z hava gibi, fark edilmeksizin; k?zd?r?r ve sakinle?tirir, yozla?t?r?r ve safla?t?r?r, barbarla?t?r?r ve inceltir.

Bat?l inanç, zay?f ak?llar?n sahip oldu?u dindir.

Kimse az ?ey yapabildi?i için hiçbir ?ey yapmayan ki?iden daha büyük bir hata yapamaz.

Asla umutsuzlu?a dü?me, ama dü?ersen de çal??man? sürdür.

Sava?, buldu?u ülkeyi bir daha b?rakmaz.

Ho?görü ya hepimiz için iyidir, ya da hiçbirimiz için iyi de?ildir.

#366

 
© 2015
AŞK