Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Efkarl? Sözler Mesajlar

K?sa Efkarl? sözler 2014 efkarl? mesajlar sayfas? - Çe?itli sitelerde payla?abilmeniz için damar efkarl? sözler facebook twitter için haz?rland?.
Sen Olmay?nca Yan?mda Neler dü?ünüyorum bilmiyorum, Sen yokken yan?mda hayat Dar geliyor Bana daral?yorum.
Sana Hayat?m? Adad?m Sana gençli?imi dü?ünmeden verdim Ama Sen beni Sadece kulland?n Zaman?m? Bitirdin..
Hayata kar?? Duram?yorum Art?k Dik Ba??m e?ildi dü?ünme yetene?im kalmad? hayat beni bir kç?eye att?, Ad?mada A?k Ac?s? Yazd?..
uzak kald?m senden uzak, yakla?am?yorum yan?na heryer tuzak kalbine inanm?yorum art?k yalan gözlerine bakam?yorum eskisi gibi her?eyin bir tuzak olmu? hayat benim için oyun olmu? sayende bunuda ö?rendim..
Sevdi?im Sendin Kime Gidebilirdim? Bir Senin için Bu hayatta Kendimden Geçerim Ya ?imdi? Beni Dertlerimle Bir Odaya Mahkum Ettin bi haber ya??yorum hayat? Sessiz ve Sensiz...
Kimseye Güvenip Yola Ç?kmayacaks?n Sonun benim gibi A?lat?c? Ve ac?nd?r?c? olur, kimseye gönül ba?lamayacaks?n hayat?n benimki gibi zehir olur...
bitiyor benim için bu gece hayat son kez gözlerine bak?p a?lamak isterdim sevdi?im..
Ç?ld?rcakm?? gibiyim içimde y???nla dert kalbimde sana kar?? bir nefret efkarl?y?m bu gece beni benden ald? felek.
Ne ilktin.nede son..ya?ad?g?m hayat içinde küçücük bir oyundun..sevgiyle dogdun...nefretle yok oldun...üzgünüm can?m unutuldun .
kaLb?m k?R?k döKük yaRal? taM?raT neDen?YLe geLip gecici a?klara kapal?y?m...
Ortam?n Bittigi Yerde Bis Ba?lar?z Seklimiz ?çin Ölür Tarz?m?z ?çin Ya?ar?z
ben hayr?m ama ayn?m yok kayg?m var ama kayb?m yok sana sayg?m var ama tahammulum yok
a?k a kan dökmek diosan sana dünyan?n sah damar?n? keser?m illede senin kan?n diorsan muh?m deil seni toprakda da sever?m...
Bit olsam saclar?nda dollassam, yesem yesem doymasam.sonra ister du? al bogulay?m ister iki tirnag?n?n aras?nda citlat kurban?n olay?m...
ismini güne?e yazd?m her ?afak vakti do?sun diye yüre?ine yüre?imi yazd?m için yand???nda benimde yans?n diye, ad?n? can koydum sen öldügünde bende öleyim diye...
b?rak güne? dogsun birak dunya haine kals?n b?rak yalanc?n?n degirmen? dönsün amaa ya?amay? b?rakma sen ya?ak? dünya ?NSAN GÖRSÜN..!
göz göze geldik ofsayt dedii...yanina yakla?t?m faul dedi... göz kirpt?m cift vuru? dedi elini tuttum firikik dedi ans?z?m öptüm golll dedi .
Biliyorum bugün kulaklar?n bir ba?ka ç?nlayacak, anlayacaks?n seni yine nas?l and???m?, özledi?imi. Ellerin titreyecek, gözlerin yollarda kalacak, sende hissedeceksin yüre?imde neler hissetti?imi!
Sana ne demeliyim bilmiyorum,
Güne?im desem güne? bat?yor,
Hayat?m desem hayat k?sa,
Gülüm desem oda soluyor,
Sana can?m demeliyim.
Çünkü bu can seninle ya??yor..
Sen bir p?nars?n içilen ama kan?lmayan, Seveni yan?ltmayan, sevince yan?lmayan, varl?g?na doyulmayan, yoklu?una dayan?lmayan..
Rüzgar alabildi?ine h?rç?n, yagmur alabildi?ine inatç?, yüre?im ise onlara inat sanki bir liman, tipki gözlerindeki huzur gibi.
Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen bil ki o yaln?z senin için yanan kalbimdir.
O kadar güzelsin ki yüzüne bakam?yorum. Titriyor ellerim, ellerini tutam?yorum. Dolan?p saras?m geliyor saram?yorum. Öylesine ba?lanm???m ki sensiz duram?yorum.
Ne arad?ysam bilki sende bulmu?um.
Senden öncesi yoktu
Seninle var olmu?um.
Sende bütün özlemler.
Sende bütün gelecek.
Beni bende arama.
Ben artik sen olmu?um.
Rüzgar alabildi?ine h?rç?n, ya?mur alabildi?ine inatç?, yüre?im ise onlara inat sanki bir liman, t?pk? gözlerindeki huzur gibi.
Günesin buz tuttugu yerde bir alev görürsen bil ki o yalniz senin için yanan kalbimdir.
O kadar güzelsin ki yüzüne bakamyyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamyyorum. Dolanyp sarasym geliyor saramyyorum. Öylesine ba?anmy?ym ki sensiz duramyyorum.
Bir soluk kadar yakin, yildizlar kadar uzak derler sevgi için.Uzanirsin yetisemezsin, yetisirsin dokunamazsin, Dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama unutamazsin.
Ask, gülü dikeniyle avuçlamaya benzer. Ellerin kan içinde kalir ama dikenlerinden hesabini, gülden soramazsin.
Seni ne kadar sevdigimi ögrenmek istersen yere düsen her yagmur damlasini tutmaya çalis.Tutabildiklerin senin sevgin, tutamadiklarinsa, benim sana olan sevgimdir.
Sen Tanriya dilenen dilek, göklere uzanan ellerimsin. Sen gözümden süzülen yas, tek düsüncem, hasretimsin. Sen yasadigim ömür, en güzel günlerimsin.
Nezaman Sordun Derdimi Neler Çekti?imi? Efkarl? Sevdam Deli Sevdam Hayata Tutunmaya Çal???yorum Bir Yandan, B?rakma beni Deli Sevdam..
Efkarl?y?m Kalbim Dertler içinde Seninle unutmak isterdim bunlar? Sen yoksun yan?mda A?l?yorum yanl?zca bekliyorum Seni bebe?im Efkarl???m yaln?zl??a.
Yoluma Dizildi An?lar?m Nereye Baksam Senin Ad?n var, Geçirdi?imiz Güzel An?lar?m Hat?tlar?m üzülürüm Efkarlan?r?m...
Dizlerimin üstüne çöktüm yalvar?yorum ALLAH?ma Als?n bu Can?m? Bu Efkar Fazla Bana Dayanam?yorum ç?km?yorsun Akl?mdan..
Y?prand?m bittim kalmad? ya?amak için derman?m, gözlerine bak?p a?lad?m ama beni hiç anlamad?n..
bu sözlerim sevenden sevmeyene gelsin! ben Seni Severken gecenin Karanl???nda A?larken Sen S?cac?k Duygular?nla Benden Habersizce Ya?amay? Sevdin Sana olan Sevgimi hep görmemezlikten geLdin!
Sonunda Ayr?ld?k beni Dertler içinde B?rakt?n, istedi?in oldu sonunda beni efkarlar?mla ba?ba?a b?rak?p dertlerimle a?lamaya mahkum ettin tebrik ediyorum seni..
seni sevdi?im Kadar öLümü Sevmedim, Senden önce bir öLümü Severdim ?imdi öLümü Daha çok Sevmeye Ba?lad?m Senden Sonra!
Art?k Sava?acak gücük Kalmad? Dertli içim efkarl? kalbim, Art?k ya?ama Hevesim kalmad? Sana Bu Sözlerim Sana Sevgiden Anlamayan Zalim insana..
çok zalimsin çok, beni b?rakt?n dertlerimle elimde ?imdi koskoca bir bo? kalp ve yar?nlar? olmayan hayaller.
çok dü?ündüm seni silmeyi, çok dü?ündüm efkarl? gecelerimde senin ad?n? silmeyi ama olmuyor gülüm bu kalp senin için at?yor olmuyor....
Bit olsam saclar?nda dollassam, yesem yesem doymasam.sonra ister du? al bogulay?m ister iki tirnag?n?n aras?nda citlat kurban?n olay?m .
ismini güne?e yazd?m her safak vakt? dogsun die yüregine yüreg?m? yazd?m için yand?g?nda benimde yansin die, adini can koydum sen öldügünde bende öley?m die...
birak güne? dogsun birak dunya haine kals?n b?rak yalanc?n?n degirmen? dönsün amaa ya?amay? b?rakma sen ya?ak? dünya ?NSAN GÖRSÜN .
göz göze geldik ofsayt dedii...yanina yakla?t?m faul dedi... göz kirpt?m cift vuru? dedi elini tuttum firikik dedi ans?z?m öptüm golll dedi .
Ne ilktin.nede son..ya?ad?g?m hayat içinde küçücük bir oyundun..sevgiyle dogdun...nefretle yok oldun...üzgünüm can?m unutuldun
Nezaman Sordun Derdimi Neler Çekti?imi? Efkarl? Sevdam Deli Sevdam Hayata Tutunmaya Çal???yorum Bir Yandan, B?rakma beni Deli Sevdam..
Efkarl?y?m Kalbim Dertler içinde Seninle unutmak isterdim bunlar? Sen yoksun yan?mda A?l?yorum yanl?zca bekliyorum Seni bebe?im Efkarl???m yaln?zl??a.
Yoluma Dizildi An?lar?m Nereye Baksam Senin Ad?n var, Geçirdi?imiz Güzel An?lar?m Hat?tlar?m üzülürüm Efkarlan?r?m...
Dizlerimin üstüne çöktüm yalvar?yorum ALLAH?ma Als?n bu Can?m? Bu Efkar Fazla Bana Dayanam?yorum ç?km?yorsun Akl?mdan..
Y?prand?m bittim kalmad? ya?amak için derman?m, gözlerine bak?p a?lad?m ama beni hiç anlamad?n..
bu sözlerim sevenden sevmeyene gelsin! ben Seni Severken gecenin Karanl???nda A?larken Sen S?cac?k Duygular?nla Benden Habersizce Ya?amay? Sevdin Sana olan Sevgimi hep görmemezlikten geLdin!
Sonunda Ayr?ld?k beni Dertler içinde B?rakt?n, istedi?in oldu sonunda beni efkarlar?mla ba?ba?a b?rak?p dertlerimle a?lamaya mahkum ettin tebrik ediyorum seni..
seni sevdi?im Kadar öLümü Sevmedim, Senden önce bir öLümü Severdim ?imdi öLümü Daha çok Sevmeye Ba?lad?m Senden Sonra!
Art?k Sava?acak gücük Kalmad? Dertli içim efkarl? kalbim, Art?k ya?ama Hevesim kalmad? Sana Bu Sözlerim Sana Sevgiden Anlamayan Zalim insana..
çok zalimsin çok, beni b?rakt?n dertlerimle elimde ?imdi koskoca bir bo? kalp ve yar?nlar? olmayan hayaller.
çok dü?ündüm seni silmeyi, çok dü?ündüm efkarl? gecelerimde senin ad?n? silmeyi ama olmuyor gülüm bu kalp senin için at?yor olmuyor.
Sen Olmay?nca Yan?mda Neler dü?ünüyorum bilmiyorum, Sen yokken yan?mda hayat Dar geliyor Bana daral?yorum.
Sana Hayat?m? Adad?m Sana gençli?imi dü?ünmeden verdim Ama Sen beni Sadece kulland?n Zaman?m? Bitirdin..
Ne Sen Serserini Unutab?l?rs?n Nede ben güzel Gözlümü...Ömrümü Unutab?l?r?m Ya Sen Ya Karatoprak
Hayata kar?? Duram?yorum Art?k Dik Ba??m e?ildi dü?ünme yetene?im kalmad? hayat beni bir kç?eye att?, Ad?mada A?k Ac?s? Yazd?..
uzak kald?m senden uzak, yakla?am?yorum yan?na heryer tuzak kalbine inanm?yorum art?k yalan gözlerine bakam?yorum eskisi gibi bir tuzak olmu? hayat benim için oyun olmu? sayende bunuda ö?rendim..
Sevdi?im Sendin Kime Gidebilirdim? Bir Senin için Bu hayatta Kendimden Geçerim Ya ?imdi? Beni Dertlerimle Bir Odaya Mahkum Ettin bi haber ya??yorum hayat? Sessiz ve Sensiz...
Kimseye Güvenip Yola Ç?kmayacaks?n Sonun benim gibi A?lat?c? Ve ac?nd?r?c? olur, kimseye gönül ba?lamayacaks?n hayat?n benimki gibi zehir olur...
bitiyor benim için bu gece hayat son kez gözlerine bak?p a?lamak isterdim sevdi?im..
Ç?ld?rcakm?? gibiyim içimde y???nla dert kalbimde sana kar?? bir nefret efkarl?y?m bu gece beni benden ald? felek.
kaLbim k?R?k döKük yaRal? taM?raT neDen?YLe geLip gecici a?klara kapal?y?m...
Ortam?n Bittigi Yerde Bis Ba?lar?z Seklimiz ?çin Ölür Tarz?m?z ?çin Ya?ar?z
ben hayr?m ama ayn?m yok kayg?m var ama kayb?m yok sana sayg?m var ama tahammulum yok
a?k a kan dökmek diosan sana dünyan?n sah damar?n? keser?m illede senin kan?n diorsan muh?m deil seni toprakda da sever?m

#2706

 
© 2015
AŞK