Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Efkarl? Sözler

Nezaman Sordun Derdimi Neler Çekti?imi? Efkarl? Sevdam Deli Sevdam Hayata Tutunmaya Çal???yorum Bir Yandan, B?rakma beni Deli Sevdam..

Efkarl?y?m Kalbim Dertler içinde Seninle unutmak isterdim bunlar? Sen yoksun yan?mda A?l?yorum yanl?zca bekliyorum Seni bebe?im Efkarl???m yaln?zl??a.

Yoluma Dizildi An?lar?m Nereye Baksam Senin Ad?n var, Geçirdi?imiz Güzel An?lar?m Hat?tlar?m üzülürüm Efkarlan?r?m...

Dizlerimin üstüne çöktüm yalvar?yorum ALLAH?ma Als?n bu Can?m? Bu Efkar Fazla Bana Dayanam?yorum ç?km?yorsun Akl?mdan..

Y?prand?m bittim kalmad? ya?amak için derman?m, gözlerine bak?p a?lad?m ama beni hiç anlamad?n..

bu sözlerim sevenden sevmeyene gelsin! ben Seni Severken gecenin Karanl???nda A?larken Sen S?cac?k Duygular?nla Benden Habersizce Ya?amay? Sevdin Sana olan Sevgimi hep görmemezlikten geLdin!

Sonunda Ayr?ld?k beni Dertler içinde B?rakt?n, istedi?in oldu sonunda beni efkarlar?mla ba?ba?a b?rak?p dertlerimle a?lamaya mahkum ettin tebrik ediyorum seni..

seni sevdi?im Kadar öLümü Sevmedim, Senden önce bir öLümü Severdim ?imdi öLümü Daha çok Sevmeye Ba?lad?m Senden Sonra!

Art?k Sava?acak gücük Kalmad? Dertli içim efkarl? kalbim, Art?k ya?ama Hevesim kalmad? Sana Bu Sözlerim Sana Sevgiden Anlamayan Zalim insana..

çok zalimsin çok, beni b?rakt?n dertlerimle elimde ?imdi koskoca bir bo? kalp ve yar?nlar? olmayan hayaller.

çok dü?ündüm seni silmeyi, çok dü?ündüm efkarl? gecelerimde senin ad?n? silmeyi ama olmuyor gülüm bu kalp senin için at?yor olmuyor.

Sen Olmay?nca Yan?mda Neler dü?ünüyorum bilmiyorum, Sen yokken yan?mda hayat Dar geliyor Bana daral?yorum.

Sana Hayat?m? Adad?m Sana gençli?imi dü?ünmeden verdim Ama Sen beni Sadece kulland?n Zaman?m? Bitirdin..

Hayata kar?? Duram?yorum Art?k Dik Ba??m e?ildi dü?ünme yetene?im kalmad? hayat beni bir kç?eye att?, Ad?mada A?k Ac?s? Yazd?..

uzak kald?m senden uzak, yakla?am?yorum yan?na heryer tuzak kalbine inanm?yorum art?k yalan gözlerine bakam?yorum eskisi gibi her?eyin bir tuzak olmu? hayat benim için oyun olmu? sayende bunuda ö?rendim..

Sevdi?im Sendin Kime Gidebilirdim? Bir Senin için Bu hayatta Kendimden Geçerim Ya ?imdi? Beni Dertlerimle Bir Odaya Mahkum Ettin bi haber ya??yorum hayat? Sessiz ve Sensiz...

Kimseye Güvenip Yola Ç?kmayacaks?n Sonun benim gibi A?lat?c? Ve ac?nd?r?c? olur, kimseye gönül ba?lamayacaks?n hayat?n benimki gibi zehir olur...

bitiyor benim için bu gece hayat son kez gözlerine bak?p a?lamak isterdim sevdi?im..

Ç?ld?rcakm?? gibiyim içimde y???nla dert kalbimde sana kar?? bir nefret efkarl?y?m bu gece beni benden ald? felek...

#1220

 
© 2015
AŞK