Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

E?itimle ?lgili Özlü Sözler

Bir mermer parças? için heykeltra? ne ise, ruh içinde e?itim odur. Addison

E?itim a??r çal??an bir çarkt?r. 5 senede 10 senede sonucu al?rs?n?z. Prof. Esad Ço?an

E?itim, bir insan?n diktatör olmas?na de?il, önder olmas?na yarar. Lord Baraughav

E?itim görmü? bir halk? idare etmek kolay, kölele?tirmek imkans?zd?r. Lord Brougham

E?itim kafay? geli?tirmek demektir. Belle?i doldurmak de?il. Mark Twain

E?itimin kökleri ac?, meyveleri tatl?d?r. Aristo

Ekmekten sonra e?itim, bir milletin en büyük ihtiyac?. Paul Richer

En iyi e?itimli ki?i, ya?ad??? hayat? en iyi anlayand?r. Hellen Keller

?nsan e?itimle do?maz, ama e?itimle ya?ar. Cervantes

Plan?n?z bir y?l içinse pirinç ekin, on y?l içinse a?aç dikin, yüz y?l için ise insanlar? e?itin. Huang Che

Vatan müdafaas?n?n en emin ve ucuz yolu e?itimdir. Buchner

Yurdu savunman?n en ucuz yolu e?itimdir. Buckel

#1434

 
© 2015
AŞK