Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Ele?tiriyle ?lgili Özlü Ve Güzel Sözler

Bir kimsenin beni yüzüme kar?? övmeye hakk? olursa, yüzüme kar?? beni ele?tirmeye de hakk? olmas? laz?m. Bismark

Birisini tenkit etmek istersek en münasip yer aynam?z?n kar??s?d?r. Bernard Shaw

Ele?tiri ile ilgili Güzel ve özlü sözler

Bizi en sert ele?tiren kimdir. Ümitsizli?e u?ram?? bir merak. Goethe

Denetlendi?i vakit sevinen, ele?tirildi?i vakit gülen yarat??a büyük adam denir. Cemil Sena

Ele?tiricilerin sözlerine ald?rmay?n ?imdiye kadar hiç birinin heykeli dikilmemi?tir. Sibelius

Olgun bir adam? dost edinmek isterseniz, tenkid edin; basit bir adam? dost edinmek isterseniz methedin. ?irazi

#1430

 
© 2015
AŞK