Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Elveda ?iirleri

Elveda ?iirleri - Yazan: Admin, Kategori: ?iir, Konu özeti: Ünlü ve amatör ?airler taraf?ndan yaz?lm??, sevgiliye elveda, a?k?ma elveda gibi güzel ve anlaml? elveda ?iirleri bulabileceksiniz.
K?B?L?R HANG? AK?AM, GÜNE?LE BERABER BENDE SÖNECEG?M, K?MB?L?R HANG? ELLERDEN SON SUYUMU ?ÇECEG?M, BELK? SEN? GÖRECEG?M, BELK?DE GÖRMEDEN ÖLECEG?M, AMA A?KIM AMA A?KIM BEN SEN? ÖLDÜKTEN SONRADA SEVECE??M . UNUTULMAZLAR
————-
Elveda
Elveda dostlar?m
Elveda hepinize
Gidiyorum bu gece buradan
Uzaklara hem de çok
Unutabilecek miyim sizleri
Bilmiyorum ama
Ya?ayabilirim sizsiz
Ama ya sensiz
————-
ELVEDA SEVG?L?
Yüre?imin mataras?nda ta??d???m a?k besteleri,
Çizgi aras? kurdu?um köprülerde ?imdi.
K?r?l?r kirpiklerimde kalemin suya yans?mas?,
Ne yana baksam,
Gülü?üne destanla?an sözler yank?lan?r.
Ezgisinde sahil boyu gözlerin,
?ri iri masmavi...
Görkeminde bo?az manzaras?n? izler gibi..
ihti?am?nda eksik kalan sözlerim gibi..
Ah be sevgili.
Geç kalm???m senden kalanlara....
Hatr?na k?rd???m k?rm?z? mürekkepli kalem bile küskün ?imdi...
Sat?l??a ç?kt? na?melerim.
Ucuza giti ,
Lâl olmu? dillerde söylendi bestelerim.
Bedelin a??r.....
Güne?ini , emanet bulutlara tercih ettim.
Kuca??nda nemli iklimlerin/
Ve bir ak?am üstü,
Ya?murlar? iliklerime kadar nefesledim...
?ronla?t? dü?lerim.
Tuzun de?il ac?tan, hasretin senin.....
Ellerim gö?üslemiyor esaretini,
Saram?yorum art?k, aff?na s???n?p senli isteklerimi,
Kayal?klar? döven denize suskun hayk?r??lar?m.
O bile dinlemiyor sensizli?imi.!
?stemiyor beni...
Kendi iste?imle..
Maviyi karartt?m...
Laciverte çald? yaln?zl???m?n elleri.!
Pi?man?m....!
Tutmaya mecal k?r?kt? , topra?? bile yakt? ate?i..
Geriye "ne"mi kald??
K?y?s?nda tuzlabuz bir hikaye ?imdi
Sebebi ben..
Çaresi sen....
Ama art?k sana dön diyemem..
Elveda sevgili
————-
ELVEDA B?TANEM
senin sevgine sar?ld?m durdum
gün geçtikçe sarard?m soldum
en sonunda derbeder oldum
elveda bitanem sana elveda
sende anlayacaks?n nas?l yand?g?m?
umut veren sözlerine nas?l kand?g?m?
karanl?k günlerini ayd?nl?k sand?g?m?
elveda bitanem sana elveda
sitem etsen neye yararki
bu yaram? kim sararki
bu öyle bir yaraki
elveda bitanem sana elveda
gözlerini aç son defa seyret beni
?iirlerimi önüne ser oku kendini
suç kimde gör kabahatini
elveda bitanem sana elveda
————-
Elveda Derken
Elveda demeye dilim varm?yor
?smin dilimde hece hece gitmiyor
Gözlerin hayalimden gitmiyor
Ayr?l?k ölüm olsada çareler tükeniyor
Nas?l elveda derim bu kadar severken
sensiz yan?p kül olup biterken
Kaderde ayr?l?k varsa ne gelir elden
Ayr?l?k ölüm olacak sana elveda derken
Elveda diyorum gözlerim dolu
Bileklerim kesik ortalik kan yolu
Sensizlik Ölüm
Elveda Demek Yazmaz Kitab?mda
————-
Elveda Sevgilim
Hoyrat esti rüzgar bu gece
Lodos poyraz karayel esti gönlüme
Sibirya gibi so?uktu kalbim
Kan geçmiyordu damarlar?mdan
Tuna nehri gibi akmam diyordu
Ve Osman gazinin yay?ndan ç?kan bir ok gibi
Sapland? gönlüme o son sözlerin
Elveda sevgilim
Elveda
————-
ELVEDA ZAL?M ELVEDA
Geli çatt? ayr?l?k saati
Elveda gölümün sutan?
??te gidiyorum gönlüm senile
Elveda ruhumun aksemi
El veda
Seni rüyalar?mda göreceyim
Hem ok?ay?p hem seveceyim
Yine can?m yine son ümidim diyeceyim
El veda ruhumun meleyi
el veda
Uyand???mda sen olmuyacaks?n
Uykular?m kaçacak anaca??m
Ürpererek gözlerimi sileceyim
El veda do?an güne?im
El veda
Anaca??m defalarca hayal edip rüyam?
?yiue yoraca??m hep
Tatl? bir tebesümle kar??mda duracaks?n
O günün ak?am?na kadar
Ve yorgu bitkin uzanaca??m yata??ma
Sen olmuyacaks?n yan?mda
Ba? ba?a hayale kalaca??m
Seninle sensiz hiç gülmüyeceyim
Birdaha Zal?m gülmüyeceyim
————-
Elvedayi Zor Diyeceksin
Can?m çok s?kk?n ruhumsa darda
gözlerim ya? dolu gönlümse zorda
bu gurbe elinde gözlerim yolda
Yüre?im çok karard? akl?mda sende
Hayat?m senin ellerinde
ellerinde de?il Dilinde
Tek bir kelimen bile
Öldürür beni her ?ekilde
Gideceksin bir gün elbet gidecek
yüzün gülsede kalbin kan a?layacak
Göstermesende üzüleceksin en derinden
Elveday? zor diyeceksin a?layarak.
————-
Gidiyorsun
?imdi üstüme çarp?p kap?lar? son bulacaks?n
Ayr?l??a yol bulacaks?n hiç yoktan
Birgün anlars?n dedi?in s?rlar? açmadan
Kaybolacaks?n
Bekleme, kal demem
Tut ki seve seve bu ömrü tüketmedim seni ben
Tut ki o gece, mehtap ve deniz
O yakamozu bizim icin cizmedi
Tut ki hiç evet demedin sen
Her?ey bir elvedayla bitecek kadar basit öylemi
Ç?karken soka?a öyle çarp ki kap?y?
Bir daha aç?lmamak için kapans?n
Bo?una bakma öyle gözümüm içine
Bir delikanl? a?larken ya? dökmez
Sars?l?p sendelemez, ba?r?n?n sol taraf? ezilirken
Gidiyorsun ha
?imdi sana ilk ?iiri yazd???m ku?kanad? kalemi
Ve bir tutam saç?n? saklam??t?m
Yakmal?y?m
Ayr?l?k dedi?in öyle kokmal?
Ve sonra yarg?lay?p asmal?y?m
B?rakt???n soru i?aretlerine
Bütün dü?lerimizi
Ard?ndan a?lanacak rüya kalmamal?
————-
ELVEDA
HADI GEL YOKSA KAYBOLACAK KARANLIKTA,
BELKI BIR KIS GECESI,
BELKI BIR HÜZÜNLÜ SONBAHAR AKSAMI,
CESEDIMI BULACAKLAR CAMURLAR ARASINDA,
GELIP SANA HABER VERECEKLER,
INANMAYACAKSIN SASIRACAKSIN,
"bir elinde RESMIN"
"bir elinde SILAH"
VARDI DIYECEKLER........
INANMAYACAKSIN!!!
KALKIP GELECEKSIN SONRA BANA,
CESEDIMI GÖRÜNCE OZAMAN,
SENIN ICIN NE CEKTIYIMI,
BIR BIR ANLAYACAKSIN,
TUTUP ELIMDEN"AFFET DIYECEKSIN-AFFET BENI"
SENI COK'TAN AFFETIGIMI BILMEYECEKSIN,
EGILIP SARILACAKSIN SOGUK VICUDUMA,
ISTE O ANDA BIR FISILTI DUYACAKSIN DUDAKLARIMDA
ELVEDA
————-
Derin Bir Elveda Ak?am?
Dar gelmeye ba?layacak
Bu ya?ad???m?z yerler
?çimizi bir s?k?nt?d?r al?p gidecek
Bo?ulmaya ba?lad???n? dü?üneceksin
Bo?az?m?zda tak?l? kalacak sözcüklerimiz
Aç??a ç?karamayaca??z dü?üncelerimizi
Sonra oturup bir kö?eye
Ba??m?z avuçlar?m?z?n içinde
?çten içe kavrulaca??z
Ve derin bir nefes daha çekip hayat?m?zdan
Elveda diyece?iz birbirimize
————-
ELVEDA
BEN SEN? FIRTINALI GÜNLERDE TANIDIM;
BELK? GÖKTEK? B?R BULUTTA,
BELK? CAMDAN AKAN B?R DAMLADA,
BELK? DE DALINDAN SAVRULMU? YANLIZ B?R YAPRAKTA!
BEN SEN? SONSUZ GECELERDE TANIDIM,
BELK? GÖKTEK? YILDIZLARDA,
BELK? KADEH?MDEK? ?ARAPTA,
BELK? DE DOLA?TI?IM KARANLIK SOKAKLARDA!
BEN SEN?, NE YAZIK K? HAYATIMIN SONUNDA TANIDIM,
BELK? KIZGINIM SENDEN ÖNCEK? YILLARA,
BELK? MUTLUYUM EN SONUNDADA DA OLSA,
BELK? DE KORKUYORUM SANA DEMEYE ELVEDA!
————-
ELVEDA
Elveda demek çok zor insan sevdiklerine,
Bakars?n ve a?lars?n dostlar?n?n gözüne,
Zaman dolar gidceksin istemesin yinede,
Gönüllerde ya?amak, no çok geçer makbule.
A?lamak gereksede kat? kalbim ald?rmaz.
Çünkü annem söylerdi, o?lum erkek a?lamaz.
Kabulum, ayr?l??a bu yüre?im dayanmaz.
Gönüllerde ya?amak ne çok geçer makbule.
A?lamam gerçeklere kalbim üzülse bile.
Gidici olan biri mutlak dünyaya gele.
Derdime merhem olur yazarsan?z risale.
Gönüllerde ya?amak ne çok geçer makbule.
Veda iki türlüdür, büyük ve küçük veda.
Benim bu günkü vedam kücük ve s?k dünyada.
Büyü?ünde azrail bakmaz göz ya??nada.
Ard?mdan bir fatiha ne çok geçer makbule.
————-
ELVEDA
Gidiyorum sevgilim ba?ka bir ?ehire,
Güzel gözlerinin görmedi?i ba?ka bir yere
Gitti?ime üzülme sevgilim nolur,
Beni görmezsen unutmak kolay olur
Olmas?n o beni seven gözlerde ya?,
Hat?ralar?m?z art?k sana tek s?rda?
Yaln?z beni unutma hat?rla bazen,
Seni çok sevdi?imi hat?rla o an
?kimiz içinde en iyisi buydu, üzülme can?m
Tan??t???m?z gündü beni en güzel an?m
Bunu okuyupta gözlerin dolarsa,
Anlar?mki beni unutmam??s?n hala
Ayr?lsak bile kalbim hala sana kul, köle
De?i?tiremedi bunu hiçbir ?ey, yapt?klar?n bile
Seni sevsem bile art?k geri dönemem,
Yapt?klar?n beni öldürdü, tekrar ölemem
Merak ederim o güzel gözler kimleri tavlayacak,
Bana ya?att?klar?n? acaba kimlere ya?atacak?
En sevmedi?im alet art?k telefon,
?unu bilki sensin ilk ve son
Sak?n kimseyi sevme a?layarak,
ELVEDA SEVG?L?M.. gününü gün etmeye bak
————-
ELVEDA
ELVEDA gözya?lar?m?n sahibi
Senin yoklu?un öldürse de beni
H?çk?r?klar birikse de duyamayacaks?n sesimi
Sensizlikler içinde yazaca??m senli geçmi?lerimi
ELVEDA biriktirdi?im hayallerim
Sensizliklerde yaln?z kald? ellerim
Yine a?l?yor sessiz gözya?lar?m
Sen mutlu ol yeter ki ben hüzünlere gömülüp giderim
ELVEDA kanayan mutluluklar?m
Unutamam seni her zaman ya?ayaca??m
Dokunup yüzüne durmadan a?layaca??m
SEN? SEV?YORUM duymasanda içimde ba??raca??m
ELVEDA kanayan gözlerimin damlalar?
Sildim senli zamanlara gözya?lar?m?
Unutturamaz hiç kimse seninle ya?ad?klar?m?
Beni bekleme gelmem bu gidi?im ebedi.
————-
ELVEDA
Gidiyorum
elveda.
Unuttu?um bir ?ey varsa
sende kals?n.
Ben, unutamayacaklar?m?,
ister istemez
yan?mda götürüyorum.
5.Ya?mura yürüyorum
Evden ç?kt???mda ak?am oluyordu
?çimde bir yara hala kan?yordu
Gözüm dal?p dal?p o günlere gidiyordu
Elim kolum ba?l? her yan?m titriyordu
Tam bu ak?am böyle seni dü?ünürken
Çisil çisil bir ya?mur ba?lad?, ?aka gibi
A?lasam kimse anlamaz yüzüm gözüm s?r?ls?klam
Ruhumu söndürsün ya?mur, yan?yorum Allah?m
Ya?mura ya?mura yürüyorum
?nad?na inad?na
Ya?mura ya?mura yürüyorum
?nad?na inad?na
Alt Kategoriler:
Elveda sözleri

#2975

 
© 2015
AŞK