Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Elveda Sözleri

K?sa elveda sözleri 2015 sayfas? - Hayat?m?zda öyle ki?ilerden ayr?lmak zorunda kal?r?z ki isteyerek yada istemeden bunlar? sözlere dökmek zor olur. ??te bu sayfam?zda arkada?a sevgiliye elveda sözleri k?sa olanlar?n? sizler payla??yoruz. Sizlerde elveda sözleri facebook twitter duvarlar?n?zda resimli olarak kullanabilirsiniz.
Güzel Mektuplar yazmak vard? Sana içinde A?k kokan kelimeler yollamak vard? Sana Asl?nda kelime de?iL Kalbimi Yollamak iSterdim, Elvedalar Yollamak istemezdim Sen istedin istedi?ini Elde ettin elveda Sana.
Hayata dirensemde hatalar?m kabulsüz, hayat bana gülsede gülemiyorum hayata Hatalar?m engelliyor gülmemi elvedalar bekliyor yine sevemiyorum kimseyi..
ya?anacak bir ömrüm varm? bilmiyorum yar?n neler olucak kestiremiyorum sadece akl?mda bir sözün kald? a?l?yorum elvedalara yelken aç?yorum.
Yalanc? Maskelerin gerçek sand??? dünyada sana mutluluklar diliyorum elveda Sahte dünya elveda sahte maskelerin arkas?na saklanm?? aciz hayatlar.
Tamir etmeye kalkma Kalbimi ba?aramazs?n sözlerimin önüne geçme durduramazs?n ok yaydan ç?kt? bir kere pi?man olucaks?n elveda sana seninle olan an?lara umutlara..
Zay?f kal?yorum art?k ko?am?yorum gülerek ölüme gidiyorum istemeden hayata elveda diyorum kimseye söylemeden, Sessizce b?rak?yorum hayat? sizlere elveda diyorum hepinize.
Sensizli?e tahammülüm kalmad? art?k bu son sat?rlar?m iyi oku belki vicdan?nla birlikte gözlerinde a?lar! elveda sana ve senin hayat?na elveda diyorum ve ben gidiyorum.
K?rmak De?il Kazanmak isterdim, üzmek de?il güldürmek isterdim, gel Bana Benimle Ya?a Demek iSterdim Ama Elveda Demek istemezdim Sana Kusura bakma..
Can?m? Okudu Bu hayat Hep Noktalarla B?rakt? Beni SOnunu Hiç getirmedi ?imdi Benim Elimde f?rsat ben Yaz?cam Hayat okucak ve unutmayacak herkeze elveda öLüm geliyorum Sana.
Ya?amak Buysa Silerim! Sevmek Buysa Giderim, Bir elveda ile Senide Silerim kendimide Silerim!
Hiç A?k Sözü Yazmad?m Sana Sen ise Hep bana Elveda Sözleri Yazd?n hayat?mda, öLüme gidiyorum Sanki ya?amad?m yan?nda
Elveda Diyorum Hayata Elveda Diyorum Sebepsiz Ya?amaya Bir Sebebim Sen Vard?n Sen bana Elveda Dedin bende Hayata Elveda Diyorum öLüme Merhaba Diyorum..
K?? Güne?i Ya??yorum Hayat?mda Yalanc? Bir güne? Senin gibi So?ukta içimi ?stt?n gidi?lerinle hayat?m? Karartt?n So?uk K?? geceleri Gibi Elveda Sana..
ne güne? b?rakt?n dünyamda ne y?ld?z kald? s?cak ak?amlar?mda sadece bir sözünle durdu dünya elveda dedin ya i?te bittim ben o anda!
Sipari? A?klar?n Bir menüsü Olmu?um Bu hayatta Kim istediyse ald? gönlümü sahte gülücüklerle sonra kuru bir elvedayla kald?m hayata ölümLe ba? ba?a.
Bir Söz Yazmak istiyorum Sana içinde Ayr?l?klar?n ve elvedalar?n Bol Oldu?u Sadece Seni Yazmak istiyorum Sana Sen Elvedayd?n benim Hayat?mda.
farks?z gecelerin farks?z bir hayat?n farks?z duygular?n? ya?am???m seninle elveda desemde bi?i de?i?micek hayat?mda ozaman sana elveda diyorum farks?z hayat?nda.
oyuncak gibi hayat?m sanki yap boz gibi kald? bedenim ortada biri gelip kalbimi k?r?yor di?eri yap?yor sonra yine k?r?yor neler çekiyorum bilmiyorum her sonda elvedayla yüzle?iyorum ve ölüme gidiyorum ne kadar devam edicek bilmiyorum.
Seninle gelecek kurdum ben seninle ya?ad?m hayat? seninle buldum yeni bir dünyay? ?imdi yeniden eski hayat?ma gidiyorum yeniden banel hayat?ma dönüdyorum dünyam? de?i?iyorum elvedalarla gidip öLümle yüzle?iyorum.
içimde bir sanc? var nedenini biliyorum... seni çok özledim...
içimde bi sanc? var, ancak sen gelip beni sard???nda atabilirim...
içimde bi sanc? var, a?lamak tek yapabildi?im.
Sipari? A?klar?n Bir menüsü Olmu?um Bu hayatta Kim istediyse ald? gönlümü sahte gülücüklerle sonra kuru bir elvedayla kald?m hayata ölümLe ba? ba?a.
Bir Söz Yazmak istiyorum Sana içinde Ayr?l?klar?n ve elvedalar?n Bol Oldu?u Sadece Seni Yazmak istiyorum Sana Sen Elvedayd?n benim Hayat?mda.
farks?z gecelerin farks?z bir hayat?n farks?z duygular?n? ya?am???m seninle elveda desemde bi?i de?i?micek hayat?mda ozaman sana elveda diyorum farks?z hayat?nda.
oyuncak gibi hayat?m sanki yap boz gibi kald? bedenim ortada biri gelip kalbimi k?r?yor di?eri yap?yor sonra yine k?r?yor neler çekiyorum bilmiyorum her sonda elvedayla yüzle?iyorum ve ölüme gidiyorum ne kadar devam edicek bilmiyorum.
Seninle gelecek kurdum ben seninle ya?ad?m hayat? seninle buldum yeni bir dünyay? ?imdi yeniden eski hayat?ma gidiyorum yeniden banel hayat?ma dönüdyorum dünyam? de?i?iyorum elvedalarla gidip öLümle yüzle?iyorum.
Güzel Mektuplar yazmak vard? Sana içinde A?k kokan kelimeler yollamak vard? Sana Asl?nda kelime de?iL Kalbimi Yollamak iSterdim, Elvedalar Yollamak istemezdim Sen iStedin istedi?ini Elde ettin elveda Sana.
Hayata dirensemde hatalar?m kabulsüz, hayat bana gülsede gülemiyorum hayata Hatalar?m engelliyor gülmemi elvedalar bekliyor yine sevemiyorum kimseyi..
ya?anacak bir ömrüm varm? bilmiyorum yar?n neler olucak kestiremiyorum sadece akl?mda bir sözün kald? a?l?yorum elvedalara yelken aç?yorum.
Yalanc? Maskelerin gerçek sand??? dünyada sana mutluluklar diliyorum elveda Sahte dünya elveda sahte maskelerin arkas?na saklanm?? aciz hayatlar.
Tamir etmeye kalkma Kalbimi ba?aramazs?n sözlerimin önüne geçme durduramazs?n ok yaydan ç?kt? bir kere pi?man olucaks?n elveda sana seninle olan an?lara umutlara..
Zay?f kal?yorum art?k ko?am?yorum gülerek ölüme gidiyorum istemeden hayata elveda diyorum kimseye söylemeden, Sessizce b?rak?yorum hayat? sizlere elveda diyorum hepinize.
Sensizli?e tahammülüm kalmad? art?k bu son sat?rlar?m iyi oku belki vicdan?nla birlikte gözlerinde a?lar! elveda sana ve senin hayat?na elveda diyorum ve ben gidiyorum.
K?rmak De?il Kazanmak isterdim, üzmek de?il güldürmek isterdim, gel Bana Benimle Ya?a Demek iSterdim Ama Elveda Demek istemezdim Sana Kusura bakma..
Can?m? Okudu Bu hayat Hep Noktalarla B?rakt? Beni SOnunu Hiç getirmedi ?imdi Benim Elimde f?rsat ben Yaz?cam Hayat okucak ve unutmayacak herkeze elveda öLüm geliyorum Sana.
uykusuz kald???m geceleri a?lad???m saatleri kalbimi ç?kar?p atmak istedi?im günleri yazd?m an?lar?ma ?imdi ise gidiyorum elveda.
Tamam Dedim Art?k hayata Gidiyorum öLüm Kumar?na B?rakt?m hayat? Sana Mutlu oL Elveda.
Bu Sözlerimi gecenin So?uk Saatlerinde Yaz?yorum Sana Ceptelefonumda Ad?n A?k?m Olarak Kay?tl? Kal?cak, Kalbimdeki Gibi Kimse yerini de?i?tiremicek Sen inansanda inanmasanda bu kalp hep senin olarak kal?cak ?imdi elveda diyorum gerçek dünyada görü?mek üzere seni seviyorum.
Rastlant? de?il asl?nda bunlar hepsi yaz?lm?? bir senaryo hayat?m?zda ya tutar bu hayat fiLmi Yada Kopar Bir Anda ?uan Oldu?u Gibi Koptu hayat?m izlenecek bir rolüm kalmad? elveda hayata elveda yalanlara.
de?i?meyen bir ?ey var oda ölüm nas?l yalanlar bir gün biterse hayata öyle biticek ve ölüm gelecek i?te tek gerçek ve as?l gerçek hayata elveda demek için erkenmi bilmiyorum ama ölüme merhaba demek için ko?uyorum..
Kalbim A?r?yor Art?k çekemiyorum Derdi kederi yalanlar?, Ya?amak haram Art?k gülemiyorum sevemiyorum istemiyorum, Karamsar bir dünyaday?m ayd?nlatam?yorum ba?aram?yorum korkuyorum, elveda demek istiyorum gidiyorum bitiriyorum ve hayata güLüyorum!
ben hayata Elveda Demek için gelmi?im Ölüme Merhaba Diyerek gidece?im...
24 Saat içinde neler ya?ad?k fiLm gibi neleri kazand?k neleri kaybettik, a?k?m derken birden nefret ettik severken birden kalplerimize küsüp gittik, ?imdi Elvedalar için sebepler ço?ald? ayr?l?klar için sebeplerimiz elimizde ya sen bana elveda de yada ben Sessizce Snzsizli?e gideyim!
?imdi Daha iyi Anl?yorum ölümün Sessizli?ini, Sessizlik Sarm?? Zaten bedenimi Sadece Eksik Olan öLüm gerisi yalan! Elveda Diyorum Sahte renkLi hayat?ma Elveda Diyorum Ve Bu hayat? ya?anmam?? Say?yorum Gidiyorum..
Elveda Gidiyorum i?te Hayat?ndan ?imdi Mutluluklar? Sana veriyorum Ben ise elvedalarla Gidiyorum Güle Güle..
Ya?amak Buysa Silerim! Sevmek Buysa Giderim, Bir elveda ile Senide Silerim kendimide Silerim!
Hiç A?k Sözü Yazmad?m Sana Sen ise Hep bana Elveda Sözleri Yazd?n hayat?mda, öLüme gidiyorum Sanki ya?amad?m yan?nda!
Elveda Diyorum Hayata Elveda Diyorum Sebepsiz Ya?amaya Bir Sebebim Sen Vard?n Sen bana Elveda Dedin bende Hayata Elveda Diyorum öLüme Merhaba Diyorum..
K?? Güne?i Ya??yorum Hayat?mda Yalanc? Bir güne? Senin gibi So?ukta içimi ?stt?n gidi?lerinle hayat?m? Karartt?n So?uk K?? geceleri Gibi Elveda Sana..
ne güne? b?rakt?n dünyamda ne y?ld?z kald? s?cak ak?amlar?mda sadece bir sözünle durdu dünya elveda dedin ya i?te bittim ben o anda!

#2343

 
© 2015
AŞK