Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Emile Zola Sözleri

Bir ki?iye kar?? yap?lm?? haks?zl?k, bütün insanl??a kar?? yap?lm?? haks?zl?k demektir.

Nefsine hakim olamayan, hiçbir ?eye hakim olamaz.

Hiçbir süs ve makyaj bir kad?n?, anal?k sevgisi kadar güzelle?tiremez.

Gerçe?i yerin alt?na gömseniz bile, o bir gün büyüyerek patlayacak ve her ?eyi yok edecektir.

Sayg? olmayan yerde a?k da olmaz.

?nsanlar?n dünyan?n sonuna kadar, kurtlar gibi birbirlerini yiyip bitirmelerini seyretmek istiyorsan, kollar?n? ba?lay?p sakinlik içinde durmak en bulunmaz çaredir. Ama bu olamaz. Buna kar?? koymal?. Aksi hâlde devaml? bir adaletsizlik hâkim olacak ve zenginler her zaman fakirleri sömürerek ya?ayacaklar.

Bu dünyaya ne yapmaya geldi?imi sorarsan?z..Cevab?m ?u olacak; Hayat?m? yüksek sesle ya?amak için buraday?m.

Yetenek yoksa sanatç? olmaz, ama çal??mad?kça yetenek hiç bir i?e yaramaz.

Adalet ancak gerçekten, saadet ancak adaletten do?abilir.

Dünyada biricik ac?, sevildi?ini sanmamakt?r...

Her ?ey sadece bir rüya.

Erke?i erkek yapan kad?nd?r.

#337

 
© 2015
AŞK