Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Emo Sözleri

K?sa Emo Sözleri ?ekilli 2014 sayfas? -

YanL?zL?q yabanc?L?q ve Haqs?zL?qq.. en qüseL çirqin bnmm varm? uLen..!!ya?am?? oLmaq içn ya??orm qim qar??abiLirqiii

SevgiLiLeR günü qeLme Bizi qeRmeee...!

KaLbmm SsöZz VveRdii quRuRLuu oLuCcaK HaKetmeyenin q*Tünü KaLd?Rm?caKk.. sussKyy K?rd?q?n KaLp uyanMas?nn ..

Son keLimem oLsun ayd?nL?k son nefesimde karanL?k. Sor kendine: 'Hani nerde DEL?KANLILIK?'... Yapt???n apaç?k yaLakaL?kk...!!!]

Sahte sevgililer terketti?inde benim yoklu?umu anlayacaks?n beni ba?kas?yla her görü?ünde kaybettiklerine a?layacaks?n..
pek çok serseri geldi geçti ?imdi hiçbiri yok esti bitti ama gör bak ben gene buraday?m

A?lad?m seninle ilk defa Elimde parçalanm?? bir hayat var asl?nda Hap soldum söyledi?im yalanlara Ç?k??lar hep kapanm?? ruhum dar sokaklarda

seVmiOrum keNdimi! seVmem öLe herKesin seVdiqi $eyLeri

Ard?ndan Hep Aqlan?r m? Derler, , Oysa Senin Ard?ndan Kalan O Güsel Sözler..

= bütün Bildiklerini S?L karanL?k Senin olsun =

Iy?l?qe Dair Her?ei Satt?m ?eyta'na ++

Ya??yorm LayLayLom .. Hayat Gelsin vay vay hom.. xD

Tamam Tamam sustum .. ! Ac?mas?z Ac?n?z? aLd?m !

T?rmaL?yal?mm?? , KeseLimmi Heryeri

$eytanLa Dans Eddim =*

SeSSizLik ?stiyorum .. SadeCe SeninLe oLmak (x)

GiT GideBiLdiiin Kdr.. Ne YaPpsaM Dei$meSSin Bnm GiBy SewerSn aMa Snn Kdr SewiLmeSsinn

Benim OLan Benimdir. Ba$kas?nda Gördüsen Vasqechmi$imdir. Geri Dönü$ü BensisLiktir..! x)

Senden Adam OLmas Ama Sensis De OLmas.

aLay?na qiDmein qenDinise qeLin !

Arada Bi kemeri s?kta dü$mesn o sahte ki$iLiin(=

qördüqünü diiL hisseddikLeriny annad Bana ve hissedemedikLerini..

kaLd?r ayaq?n? dünyamdan yüreqimi ciqnedin cnm yan?yor!!..

var mI Hiç kuLLan?Lmam?$ s?F?r bi yüreK

KöPeQLeR icin üzüLmeye de?mes...

Bis eski sevqiLiYis...heя an Baя?saBiLiяis...«3

evetLerim yaLan...!

Git DemioRum saDece geLme...!

ALLah'ma YaLvaR?oRum Beny Yan?na aL die...!

BuNdaN Böle senin giBilere KarN?m Tok ! HayaT SeNiN Romeo ama aRt?k Juliet'in YOk.."

Hade anLatsana beni kac haRf sewdin???

..SöyLenmemi$ sözLeRim vaR

Ho?sunus ama bo?sunus...!

...oyuncakLaR?m?n hepsi k?sa haf?zal?...bir türlü üzemiyorum onlar?...Elinde sonunda mutlu oluyorlar..bir türlü bana benzemiyorlar...

BirBirimzden Ba$ka Bir cewap BuLamad?k...(L)

Ben uyanmadan gidersenis Beny memnun edersinss...!

1 cümLeLiq yan?mdayd?n zaTen...!

heR?eye hyR de ama paRa'ya aSLa

yüRüoRum sanqi Senin yaN?nDa...

Kalem b?kt? seni yazmaktan, ka??t sustu..

hesapm? vericem bundan sonra

Bu kadar koLaym? Bitecekti Büyükk AsK?m?zzz çok üzüldüm.. A?lamaktan Gözya?lar?m Kurudu...

SiLmeye caL?st?kca Dha cokk akL?mdas?nn!...

Snmio icimie Bu Zmns?z Ayr?L?q...

Ya Yeniden Sweymm yada defterden siLeyimm!...

Senin icin öLür[d]üm....

Yasad?qm en büyük mutLuLuq cektigim en büyük ac?s?nn...

Sigara kadr zrarL?s?n cektikce yakt?nn....

Smdi eLimi tutsayd?n sar?Lsayd?nn eskisi Gbiii

?smin Gectigi anda Kfn kars?p GzLerin doLdumu silerkn agLadgm roL kestigm roman Bu!..

Herkse yaLn söyLe kendine skn söyLeme swiosun yinedee

Oynanan Son Perdeydi Hersey Sona erdi SiL unut Bni Kapatt?m o Perdeyii

GüLmq uzun Zmnd?r yapt?gm RoL

Swiorum yaLn yok UmtLanma Ask Bitti!..

UmtLrm Btti Derim iciMe Gömerm Snii....

BeBeim Sensis Gecms oLdu GnLerr

B?rkma bni birdaha öLüm oLsa sonundaa

imDi Y?k?Nt?LaR?n aRas?NdaN Ç?k?P qeLdiiM $ehRe qeRi döNme zAmaN?...

BeNi KimiN NeReYe tAkt?q? öNemLi DiiL..BeNiM KiMi NeReMe tAkt?q?M öNemLi

BütüN deRdiM keLimeLerLe Bnm...

heR?ei BiLmeNe qeRenK yOq HaddiNi BiL YtR..!!

RepLiqim aqLama SesiYdi Bu roL BaNa qöremiYdi..!?

Chester 0Lp qyb0Lmq istiy0rm...kmseninde bLMas?n? 'isT3miy0rmm!!

ÇoK YoRgUnUm..E?IlIpTe tOpLaYaM?YoRuM YeRdEn kAlBiMiN K?R?NtIlArInI..
?ekilli msn sözleri
biR güN oLacaqh biR güN kaLacaqh i?te o qüN güNe? bNm içiN do?ucaqh!..

Art?k eminim her $ey icimde fiLizLenip istersem Büyüyor.. Bakmazsam cürüyor...

Hayat Ne Garip öküzLer FaLan...

Hepte defoLuLar BuLuoR BeN! Yan SaNay! De!L Orj!NaL B!r a?k Ar?OruM BeN..!!

BuNNaR?nqi düNyaySa BnDe UzayL??mmm

isteme Beni ; YasakLarLa Bogu$urSun, EngeLLerLe DoLuyum...

yoqK oLmay? qözZe aLd?mm ! teKRar senDe doqmaK içhinn !

O $mdi çk uZkLaRda... yk hYt?mda.. rüYaLrmDa..

koLay yoL yoq oLmaya giden, a??r a??r yoLa dönüLür eLBet..

Anonim oldu hayk?r??lar?m
" ... Bu kALBiM UyKuLu ... "

...:::ღ Kötüler sevilmezz .. Ve bende sevilmedim ღ:::...
...:::ღ Adam?na göre olamad???m için midir ? ღ:::...
...:::ღ Yalakal??? benimseyenler sevilsinღ :::...
...:::ღ Ben buyum kimseye ihtiyac?m da Y-o-K !ღ :::...

aL??dmm? snsizLie? unuddmmu s0r ? **hr LaFn s0nu yine snN haB3rn ! x((

Depresif bu alemin içinde akli dengemi yitirip suikast notlar? tuttum kendime ..

"Hep ?çiNe ataN hç bi?ei kafas?Na taKm?yo Gibi görüNen MutLuLuk roLü oyNayaN k?z artK roLüNü ?yi oynayaM?yoR"

RayrAyrAy..neDen böYle oLdu...LaylayLay

1 DiLek Tut 1 $iir Yas Bana. Hayat?m? Yas. Yas Ky 1 Oyun Bozan OLmad?q?my Oyunun Bozuk OLduqu Anna$?Ls?n

Bana 1 qeL desen o yoLLary hic qeciLmemi$ sayard?m

Hic1$e SöLeme Hic1$e Yapma. Neden Mi? Cünkü Ben ÖLe Yap?orum..!

Ne ?sTanBuL 1 Deniz Ne Sen 1 qemi Bu kaFayLa qideRsen cOk s*kerLeR seNi

Toz PemBe hayaLLerin karanL?k qöLqesiyim...!

$iit... SessizLik. A$?k M? OLuorum N..?
[ . . . DeLi GömLe?i GiydirdiLer Dü$Lerime . . ! ]

öyunun ên güzêL yêr?ndê z?L ¢al?nca ûzûlûrdûk ya óylêy?m

hayat bir s?navsa ad?m? yaz?p ç?kar?m

s?yahlara bürünmÜ? sadece geceleri ortaya çikan bir yarasaim

hedefin Bensem her at?$?n karawana ..!!

hayat "35" ile "4" aras?ndad?r; ya hep "35" atars?n;yada o hayat? "44'lük" ya?ars?n...!

## kes çigliklarini yüregim!!!

seviyorum ツseni anlasana! bunu göstermem için elini mi tutmam laz?m!

| varm? hic kullan?lmam?$ s?f?r Bir yürek (!) |

_-*[m$n kµrdµ]*-_

// - that'ss my prerogative - //

kussam kâc întîhâr cikâr îcîmdên? kêssêm kâc ayrîlîk akâr Bîlêklêrîmdên?

Ben sevmeyi Beceremedim Belki de sevilmeyi..Benim sevmeye engel evcil ac?lar?m vard?.."

Tedavisi mümKün qörüLmeyen $izoFren biR a?kt? bizimKisi..
hanqi doktora qittiySek ayr?L?k yazd? reçetemiSe ve ekLedi heRqün düzenLi oLarak öLüneceK...buqünde öLdüm yaR?n? ipLe çekioRum:

$heytan?n teqk suçuu meleqe tecavüzz etmesiymi?$$ !

senin marqka olduqunn yerde etiketi ben koyarr?mmm !

[[==>..bho$wer hep ayn? masal 'hayat we Ben' i$te o kadar..

birr ç?ql?qk bulsamm ! hiç ssusmayann yada bir cümle beni? anlatann !

bir lodos laz?m ?imdi banabir kürek bir de kay?k..söverim gelmi?ine geçmi?ine ay?psa ay?p!!

...::enÇokayr?l?klarya$ad?moyüzdenBiti$ikyazd?m her$eyi:::...

[ctrl+alt+delete] [b?le yaram?or art?k] [kalbime][alt+f4] le kapand? tüm [umutlar?m ba?ard?n] [güzelim kutlar?m].

coca colay?m hayat?n tad?y?m.roccoyum choq $ekerim.albeniyim Bahanem cook.çikolatal? qofretim arkada?lar beni sewmeyen warm?..?

[sen benim hayatim p?yonsun seni kaybedersem puanim gider ama ben sen?n hayat?nda ?ah'?m ben? kaybedersen oyun b?ter]

/////^^^^^___raporsuz deli___^^^^^/////

..::::son nefesi çektim çukuru kaz::::..

FaRKL? OLMa ÇaBaS? ?ç?NDe OLMaD?G?MDaN ÖtüRü FaRKL?Y?M

yoluma cok ask c?kar bnm daha birdaha akl?makoyduktan soraa banane sn kendi derdine yan acaba bulur muusn bi benn daha?..

sen kaybeddn sen yenildn zor gulecek zor göslern..

sahip olma hic ruhuma ama kaybol benle ilk öpus gibi..

heryer karrad? korkma sar?l bana dunya yalan ama bsver elimi tut.

sar ben? ben sana kendimi feda edm?s?m..

aglamq yok söz verdim tanr?ya beni cok utand?rd? göslerm..

sana usaqtan bak?or artq göslerm..

asq bizi terketti ne gel?r elden..

herseyde birass shen vars?n..

sorma sorma nas?l gecti sensiz y?llar bir ask rüsgar?yd? esip gecti ard?ndan boynu bükük hat?ralar..

bana oyle yak?nd?nki hep benmsn zannderdmm..

b?rak?p gittin ben? yanar?m için için yaral? kuslar gibi sensiz ben bir hicim

dünümü bugunumu gelecegimi cald?n baq yinede k?zam?yorum can?n saolsun

ne verdin aska ne verdinki sen ?slanan bir mendilden basqaa?

sevdam?z? yagmura yasdm bir serce ü?ürken gör beni..

ösledmmm donn...

bana ayr?l?qtan sak?n söz etmee..

ne baslayabildiq nede bitirebildiqq..

gitme yoksa içerim bütün uyku haplar?n? sonra kar?st?r?rs?n ruh kitaplar?n?..

gitmee yoksa atlar?m en yak?n köprüden

hayran?m kas?na gösüne MASALLAHH

zorun ne benle asqq..

herkess kö?esini kapm?s peqi ben nas?l büyük adam olujamm

sen? sevmqq yaland?
gel baq su ömrümden neler cald?n neler kald??..

iki cocoqum olsa akl?m sal?ncakta sallan?r büyümeq istem?yorum annem babam yhaslan?r..

yenildim vazgectm ben? sevmenden kalp k?r?p yoruldum gitmelerinden..

GiT GideBiLdiiin Kdr.. Ne YaPpsaM Dei$meSSin Bnm GiBy SewerSn aMa Snn Kdr SewiLmeSsinn

...AynalaR Sensizli?iN Lanetin? VuruP DuruyoR YüzümE...

aC?m?cakS?n aC?ncak haLe duSerSin

Daa Boyun BiR Kar?$ BeyFendi oLmaya ÇaL?$ .. Pe$imde DoLA$ma oTur DersiNe çaL???

senin sahte sevginle doldurdum kalbimi bugün 2. el sevgine birinci s?n?f de?er verdim. satt?n beni kendi de?erinle.

" delikanl?s?n Sevd?m Sayd?m TEpeMe c?kT?n 1.sinde uyard?m 2.sinde uyard?m Bu Laf? SAna soyLeMek zorunda KaLd?m SeVd?K K?c?n KaLkT?

hîc tanîmadîgîm bîrînî bana têrcîh êttîn
SeN HaYaLLeRiMiN CeLLaDi
kardan adamLarIn SaLtanatI Güne$ görünCeye kadardIr !

A?k???MMM sn HyWanM?snn??

SusuN ..!
DöN! Nas?L KimLE NerdeyseN.. DöN! Ben? BiraZ SevdiyseN ../ —

Satt?m a$k? Sende kaLs?n

De?erli Misafirimiz, Bu konuya ait di?er resimleri görebilmek için ÜYE OLUNUZ
yÜrE??m IsLaKtIr BeNiM//kUyTuLaRdA a?lAmAkTaN//vE hAf?f UçUkTuR rEnGi//KuRuSuN d?yE kAç KeZ//gÜnE?E aS?LmAkTaN

SANA KAR?I B? TEK SEVG? DUYAB?L?R?M O DA HAYVAN SEVG?S?

Geçici HeVes De?iL.. Hak eDeNe NeFes oLurum...

Y.O.K Art?k Sana Ait TeK Zerre Bünyemde..Sen koca Bir H?Ç oldun Ben'de etti?in TeK cümle ile..!

Simdi daha ?yi anL?yörum Ki NefeS aLmak deqiLmiS yàSámak ÃtesLerde yanmáK Gibi Bir Sey Seni SENS?Z yaSamaK

! Sadece Sen sev Beni !

Sadece Senin qözLeяin ???K tutSun qözLeяime..
" saDece senin aD?n içimi üяpeяtmeLi "
ve Sadece senin eLLeяini HissetmeLiyim
. . ad?n a?K oLmaL? . . .
__ya da a?K?n ad? sen oLmaL?__

Yak!..

Y?k!..

Estir duman?n?!..
Gözlerimden feri de çek!..

Öyle git!..

Nas?l olsa gidi?ine ba?lam??t?m ipimi..
Mezar ta??ma da ad?n? çiz, öyle git!

SeninLe yeniden do?dum kayBoLan Bi Beni yeniden BuLdum..

siyaH beyaZ fiLm gibiYdin herkeS uyuRKen izLedi?im

*=/ Dilediini söLe, dLediiini yap, diLediin kadar nefreT et bnden.inan sna bk?p sadece gülüyoRum..!

Bugün senin için bir Kurban Kestim HaLa ak?yor ve ac?yor BiLekLerim.!!

emoLaaR a?quNaaa!

SeN BeNdE BeN ÖlÜrSeM ÖlÜrSüN... SeN ÖlÜrSeN BeN zATeN ÖlÜrüM

qeCen qüNün Beni Neden ']['anImAD?...???

eLiN K0lUn BeNI NeDen SARaMadI...???
"0" BenDE Ki CanI HEnÜz Y0RaMAdI...!!!

MotifLerini i$Ledim
yüRek ad?nLa
e$ deqer ki
biLdiqim tek $iiRsin
anLam?n deRin
akL?mda kaL

Daha Dün qeLlmi$tin köyDen
ç?Kmaz oLdun diskoteKkten
uzaK duR k?Z çoK yemeKten
uqra$?rs?n seLüLitLen
fazLa kaÇm?? s?Rt dekoLten
tuhaF oLmu$ miNi etekLen

söyLe BaBan tarLa satS?n
kaSet yap Da miLyon saTs?n
patRonu seV ki kLip yapS?n
heLe BiR de Rapçi oynaTs?n
unutuLdun dü$tün diLden
ne qeLir ki buqün eLden

Sözlerinle k?rbaçlama beni bir kezde olsa...

odam bi hayli da??n?k ayn? kafam gibi
belki sözlerimde cok basit hayat gibi
bu an? ka??da dökmek istedim bir resim gibi
bir gün gelir ilerde okur a?lar?m cocuk gibi

Ben bir mülteciyim
Yüre?ime s???nd?m
Burda sava? ç?ksa bile ölen yok

Tüm hayallerin sonsuzlu?a
Ve sona erebildi?i yerdeyim
Tüm niyetlerin bedenleri varm??cas?na
Görülebildi?i bir yerdeyim..

meLeqLerde aqLarmis quNun Birinda YapayaLnis kaLipta oTurupTa bir BasiNa !! aqLarMisss!!

Tam karSia qeCerKen BiraqTiin o eL bnM ! /// Dayan YaLnisLiimm !!

qiTme n'Olr qiTme iTrZlar eLmde De?l YaLNzm Yalnz YanLIzkLAr eLmde Deil

P?SMANIMMM 'Herkesi ?nsan San?pta SacmaLad?m'

Askm? Dedin Bana SacmaLad?n Seni Sewiyorum Diyene ?nanma YoLwer
Beni En Son B?rak?p Gidende Beni Herseyden Cok Sewerdi BosWerrr

Y?rtt?m Resmini Art?k Eskidin
Kimsewdi Seni Benim Kadar ?stemem SLm'?n? Art?k YanL?z?m ALd?m YoLumu AnLad?nm? ÜzüLmeye De?mes Bi Kahpeymissin Bunu Gec AnLad?m GözLerim DoLdu Yeni Bi Ufka YeLken Act?m

SeN YaLaNlArLa a?k SAtAnLaR?N TeK AdRes?..!bEn eN SoN SAttI?In A?K?N Ta KeNd?s?....


/!oRdUr ZoR olAn? ?sTeMeK AmA nErDE seNde O YüREk..!/!

S3N S3NS!ZL!?! B!L3M3ZS!N S3N H!Ç S3NS!Z K4LM4D!N K!.

Ben seversem kimse durduramaz

_Bi®tek_ $en_wa®$?n_Benim_i©in..!!

InSan? En KoLay A?Latan SevgiLidir.En KoLay ALdatan doStLar?d?r.Hayatta HiÇbir ?eye Güvenme Beyaz GüLün biLe GöLgeSi Siyaht?r...!

avriL'nda dedii qiBi ; don't teLL me !

||AsLa KayBettikLeRim OLmaD? wazqeçtikLerim oLdu..!!! ||

BaNa haVa at?Jam d?ee kend?n? kasma damaR?ndaq?? kanIn biLe baNa hasDaaa xD

A?K BaS?tT?r OlUrSa NAS?pTR OlMaSsA ....hassddiR xD

?imDi sende yoksuN hiiç farkTmeS BeN yne ayn? beN ac?Nn ?ekLi farkL? hiç farketmes beN yne kaybedeeN xS

"s@hipSiz kaL?nCa tutu$ur etekLer s@hibine döner tüm köpekLer" ;D

A$k?n çaLar saaTi..

e?eR BeNy KaYBeDeRSeN B!R DaHa BuLaMaZS?N
hiç bir operatör beni ba?layamaz ki
|rahaT?m - rahaT oLun - rahaTs?z oLMaM !..|

umudumda kaL umRumda oL !..

yaqLa?abiLece?ini saNd?q?N kdR uzaq?Mdas?N hass*qtiR..saNam? kaLd?m ?

Bis Bu a?kLa qöKLere duyuLmam?? dü?LEre kirLenmemi? hayaLLEre uÇacakTq

Hiçkmse üstüne aL?nmasn birasda kendime ya?ayacaq?m (:

YanLIsl?g?mm ve bhen mudluyuss..

h??? susss mutluluqumusu bosjqlar..

koydum sevicLerimi önüme baqtm hepsi sensnn..

rüsgar üstüme seni vurdu yüsüme yüsüme...

hani zaman herseye ilaçya yalanm?s
shenden usaqtaa hebp bi?eler eqsiqq

içimde bi?ey ac?orr sen qel?nce aql?ma..herseiim!

giden kaybedendir giddn kaybeddn..

#2565

 
© 2015
AŞK