Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Ac?mas?z Sözler

En ac?mas?z sözler 2014 k?sa sayfas? - Bu sayfam?zda sizlere sevdi?inize söyleyebilice?iniz ac?mas?z sözler facebook twitter için haz?rland?. Buyrun ac?mas?z mesajlar :
Serseriyim sokaklar evim, serseriyim adam gibi severim, bana bir ad?m gelene ben on ad?m giderim.Dinle cici k?z dinle zannedersinki serseri a?lamaz,
Efkarl?y?m bu gün yine gurbet elde ak?am oldu içip küstüm kaderime ayr?l?k oldu.
Anam yokki derdimi bilsin bac?m yokki gözya??m? silsin hasta dü?tüm gurbet elde yanl?z?m ?imdi
serseri bi kayboldumu onu kimse bulamaz, ?imdi anl?yorsunya, ?ehirlerin asi k?z? hiç kimse serseri gibi sevipte a??k olamaz
Dünya kadar derdim olsun senin gibi yarim olsun. kavu?maya zaman yoksa öbür dünya bizim olsun.para ?öhret elin olsun
tatl? dilin benim olsun.sensiz geçen yüzy?l de?il.seninle gecen bir gün benim olsun a?k?m.
Biz kimleriz diye sorma, biz hayata bosvermislerdeniz. Bize hayat nedir diye sorma, biz hayat deryasinda yüzenlerdeniz.
Bizi arama lüks meyhanelerde , biz dost sarab? icenlerdeniz.Bize dost, arkadas nedir diye sorma, biz onlar için ölüme gidenlerdeniz.
SEVG?ME ?HANET EDEN SEVG?L?Y? KUR?UNA D?ZERKEN T?TRERSE EL?M O T?TREYEN ELLER?M? KESMESSEM NAMERD?M!!!
Bir gün sen de beni arars?n.Bir hasret seni yakar, deli bir özlem sarar a?lars?n: Geri dönmek istersin, eski bir ?ark? yakar birden,
gözlerin dolar a?lars?n elimde de?il unutmak seni, kaçsamda kovalar an?lar beni bo? hayallere sar?l?r gibi kolaym? unutmak biranda seni.
Ben bir çocu?um a?ka kand?r?lm??.
Ve sarho? bir kafay?m ?araba band?r?lm??.
Ben bir geceyim gündüzlerden çal?nm??.
Ve ben mecnunum elinden leylas? al?nm??..
Biz ince bel, ela göz, sütun bacak için sevmedik güzelim
Gümbür gümbür bir yürek diledik kavgam?zda...
Ate?in yan?nda barut, barutun yan?nda ate? olas?n diye! ..
Rak? sofralar?nda söylenip, ac? tütün çi?nercesine sevdik
ANLAYAMADILAR...
BEN?M ACIYA VERECEK B?R ?EY?M KALMADI,
MUTLULUKTAN ALACA?IM VAR BEN?M
f?rt?nan?n ?iddeti ne olursa olsun mart? sevdi?i denizden asla vazgeçmezz.
kalemimi k?rsalar seni sevdi?imi kan?mla yazar?m
Bazen çoban olup koyun güderim Kafam Bozulur Esrar Çekerim
Bunal?ma Girer Jilet Atar?m Ferdiciyim arkada? çok görme bana!!!
Secde Ettim a?ka taparcas?na u?runda Tanr?n?n Yolundan oldum
Sebep sensin bütün günahlar?ma sevdikçe sayende günahkar oldum!
ben sensiz cennette ya?amaktansa seninle cehennemde yanmak isterim
Bu a?k?n biletini istedi?in gibi kes Nas?lsa gidiyorsun, biliyorum git Ama ard?nda a?layan bir çift göz
Paramparça bir yürek Ve y?k?lm?? bir da? görmek istemiyorsan Çek silah? daya s?rt?ma Titrersem namerdim Sen vurdun da ben ölmedim
?çti?im ?arap OLsun Çekti?im Esrar Olsun Sevdi?im K?z Müslümcüyse Can?m Feda oLsun..
SERSERILER NE AGLAMAYI NEDE SEVMEYI BILIRMIS,
OLAKI SEVDI BIR KEZ SEVERLERMIS VE OLAKI AGLADI GOZYASININ DUSTUGU YERDE OLURLERMIS.
Sen Benim Ad?m? Bile Anamazs?n...B?rak Dost Kalmay? Sen Benim Dü?man?m Bile Olamazs?n!!!
Bir Gün O Güzel Gözlerine Ya?lar Dolar, Kalbin S?zlar, ?çin Yanarsa Deme Bana Sen Yakt?n..SEN ?STEYEREK YANDIN!!!
A?lamak cocuklara affetmek ALLAH a mahsustur, Bir gün beni aldat?rsan a?lamam cocuk de?ilim affetmem ALLAH de?ilim...
sevdigimizi elimizden alanlara kolumuza jilet att?ranlara
kadeh ?i?esini elimize tutu?turanlara isyan?m allah a de?il TÜM ALLAHSIZLARA
Gözlerine bakt?kça a?lasada gözlerim A?lamak içinde olsa gözlerini özledim
ECELE SÖZLÜ , ÖLÜME N??ANLIYIZ , TESADÜFEN GELD?K , MECBUR? YA?IYORUZ
Efkarl?y?m bu gün yine gurbet elde ak?am oldu içip küstüm kaderime ayr?l?k oldu.
Anam yokki derdimi bilsin bac?m yokki gözya??m? silsin hasta dü?tüm gurbet elde yanl?z?m ?imdi
seninle ba?lad???na inand???m bir hayat?, sen olmadan nas?l ya?ar?mmm...
Bir kar tanesi kadar beyaz ol ama ; onun kadar so?uk olma bitanem...
DENIZ YA KUDURMALI YA DURULMALI, HANCER YA SONUNA KADAR SAPLANMALI YA KININDA DURMALI.
SEVECEKSE INSAN YA OLUMUNE SEVMELI, YADA HIC.
Bugün senin için bir Kurban Kestim HaLa ak?yor ve ac?yor BiLekLerim.!!
Ya?mur, mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsun ald?rm?yorum. Niyetin beni ?slatmaksa ben zaten a?l?yorum..
GULLER ARASINDA BIR DIKEN KIRIK MASADA ICKI ICEN AZAB OLMUS GÖNLÜ ESRAR CEKEN
NEREDE BIR MUSLUMCU GÖRÜRSEN BENI HATIRLA!.
Kim Demi?ki Sarho?Luk Kötü ?ey Oysa Ben Her?eyimi Ay?ken Kaybettim..
DUNYA BIR EFSANE HAYAT BIR DRAM YASAM BIR HUZUN SEVMEK BIR HATA...
Duman?mda o vard?, sigaray? b?rakt?m; kadehimde o vard?, içkiyi b?rakt?m;
rüyalar?mda o vard? uyumay? b?rakt?m; bakt?m ki onsuz olmuyor, ya?amay? b?rakt?m!
Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r:geçip giden zaman.
aldanma hayat?n c?lveler?ne hersey bahane , görünüsüm serseri ama gönlüm sahane
sil at akl?ndan yaz?p c?zd?g?n eser? herkezden üstundür su gördügün serseri
Gitti?in gün kendin gibi her?eyimi al?p gittin.Sen gittin ben bittim.
Kader deyip çekip gittin.Sen suçlu de?ilsinde, kader mi suçlu ey zalim.
Bîzde SâBâH oLmâz, Bîzde Güne? Do?mâz, Bîz ¡§¥aNKaR'?Z K?z?m BîzLe DoSt oLmâk Sîze YaK??maz...
TopLumdâ Hep îtîLîrîz SanmaKî Bunâ îSteKLiyiz, Bîz SadeCe SêvdiKLêrimizin eSeriyiz..!!
Madem ayr?l??a hüküm giymi? bu yürek ; O zaman ölmek için ya?amak gerek !!!
Tek tesellim kadehler ba?ka bir?ey istemez ssaho? etsin yeter ki rak? ?arap fark etmez...
Hayatta hiç kimse için a?Lamaya de?mez, a?Lamaya de?enLer zaten a?Latmaz...
E?er bir gün a?Laman gerekirse ba??n? dik tut ki:Gözya?Lar?n seni a?Latan ki?i kadar aLçaLmas?n...
Bu masaLar bo$ kaLmaz gidenin yeri doLar. Bu vazoLara bir$ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar.
Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar. Ta$in kaLbi yoktur ama onu biLe yosun sarar...!

#2681

 
© 2015
AŞK