Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Baba Sözler

En baba sözler 2015 k?sa sayfas? - Böyle di?erlerinden de?i?ik farkl? ve yeni baba sözler k?sa olanlar?ndan ar?yorsan?z tam yerindesiniz demektir. Ayr?ca buradaki yay?nlanm?? olan baba sözler facebook ve twitter sayfalar?n?zda da kullanabilirsiniz.

Bir ?eyleri göklere ç?kart?p mutluyum san?yorsun..Kendine göre ?ansl?, bana göreyse zavall?s?n!Bir ?eyleri göklere ç?kart?p mutluyum san?yorsun..Kendine göre ?ansl?, bana göreyse zavall?s?n!

Maksat bir sevgili u?runa ölmek de?il u?runda ölünecek bir sevgili bulmakt?r... delikanl? baba sözler

biz her ne kadar lo? ???k alt?nda mini etekli k?zlarla dans etmeyi bilmesekte mahalle kö?elerinde ya?mur alt?nda delikanl?nca sewmesini herkesten daha iyi B?L?R?Z. baba sözler damar

Ne yazilmali ki silinip gitmesin....
ne söylenmeli ki unutulup bitmesin.

SEVME SEVS?NLER DE?ER VERS?NLER.A?LAMA A?LAT K? DE?ER?N? B?LS?NLER.

her gülen yüzü sanma bahtiyar, , ,
her kahkahan?n ard?nda binlerce gözya?? varr, , ,

Gidemem senden uzaklara, bakamam senden ba?ka sevdalara, bir seni sevdim bugünümden yar?nlar?ma, senden ba?kas? asla olmaz son sözüm a?kt?r sana...

Dünü bugünden fazla seviyorum dünleri seninle bitirdim bugünleride seninle ya??yorum...

Garip gönlümün mutlulu?u sensin, ac?lar?n içinde beni tek mutlu eden gözlerin, sözlerinde bulurum hayat? kendimden geçerim, bir sen vars?n benim için sensin benim tek gerçe?im...

takatim kalmad? sensizli?e, sensizlik yedi içimi tükeniyorum tut ellerimi, bir sözün yeter kald?r?r?m yorgun bedenimi, seni bekliyorum hadi duy sesimi!!!

Paranoyak oldu kalbim sana, sen olmasanda kalbimde at?yor sen varm??cas?na, dilim tutulur söyleyemem seni sevdi?imi kar??nda, hay?k?r?yorum sessizli?imle sana seviyorum seni teksin kalbimin gerçe?i...

Platonik bir a?k benimkisi, ben sevsemde sen bi habersin duymazs?n sesimi, ne kadar ç?rp?nsamda bo?una sevda sözleri, senin kalbin dolu almaz benim a?k?m? kapal? kap?larda heyecan benimkisi..

Onursuz ya?amaktansa, sava??r?m onursuzlarla, biticekse bedenim a?k yolunda can?m feda olsun do?ru insanlara!

hayallerim gibisin saf ve temiz, sözlerim gibisin her hecede ayr? bir anlam ta??yor gözlerin, sen sadece benimsin sana bakt?kça mutluyum ben sevdi?im...

Sensiz hayat? ya?amak gereksiz, sensiz beni dü?ünmek saçma olur sebepsiz, sensin benim hayat?mdaki anlam kalbimdeki mana, sensin benim can?mda can kan?mda damar sevgilim..

Seni üzüyorsam seni sevmedi?imden de?il sadece seni kaybetmekten korktu?um için sevgilim, ne olur inan bana tek dünya sensin benim için her?eyim...

Durmaz benim içimdeki bu sessiz ç??l?klar her ç??l?kta ad?n? say?klar?m gözlerimde ve her ç??l???n delirtici sesinde senin ad?n var a?k?nla bu yürek yanar..

Bedenimi vur yerlere anlam? yok sensiz, gözlerimi kör et sen yoksa görmeyede gerek yok, ama kalbime sak?n elleme, sana söylemeyedi?im sözler o kalbin içinde..

Bilmesekte Zengin çocuklar? gibi parlak ta?lar?n üzerinde dans etmeyi elbette biliriz Allah'?na Kadar Delikanl? Gibi Sevmeyi!!

Ya?mur, mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsun ald?rm?yorum... Niyetin beni ?slatmaksa ben zaten a?l?yorum

Eskiden olsa arkandan bakar a?Lard?m, ?imdi arkama biLe bakmam.
Eskiden u?runa dünyaLar? yakard?m, ?imdi bir K!BR!T bile çakmam

GeCeLeRi GeLMe JiLeT aTaR?M uZaTMa KoLuNu SaNa Da aTaR?M BeN HeRGeCe aGLaY?P KeNDMi DoGRaRm DeDiM Ya SaNa GüLüM BêN PisKoPaT?m.

Fark?m?z Tarz?m?z Bizim Delikanl? OLmam?z, Ya Kan KuStururuz yada Tam SuStururuz. Bu HuSuSta N£ KuraL N£d£ KraL tan?r?z.!

Ke?ke sen ben olsan ve doyas?ya sevmenin ne kadar zor oldu?unu anlasan, ke?ke ben sen olsam ve böylesine sevilmenin tad?n? ç?karsam.

NE ORHAN NE FERDI KIMSE BILMEZ BENDEKI DERDI SEN SÖYLE MÜSLÜM BABA ""NEREDEN SEVDIM O ZALIMI!"

KIM DEMISKI SARHOSLUK KÖTÜ SEYDIR .. OYSA BEN HERSEYIMI AYIKKEN YITIRDIM

Rüzgara hakim olam?yorsan yelkenlerini ona göre ayarla ve unutma ki hayat kar??la?t???n güçlüklerle de?il gemiyi limana getirip getiremedi?inle ilgilenir

A?lamak istiyorsan?z asla yapmay?n.Çünkü, bir yerlerde sadece sizin bir gülü?ünüz için ya?ayan birileri mutlaka vard?r

A?k dudaktan ç?kan bir kelimde de?il gözlerden akan ya?t?r.Maksat bir sevgili u?runa ölmek de?il u?runda ölünecek bir sevgili bulmakt?r...

biz her ne kadar lo? ???k alt?nda mini etekli k?zlarla dans etmeyi bilmesekte mahalle kö?elerinde ya?mur alt?nda delikanl?nca sewmesini herkesten daha iyi biliriz...

Bu masaLar bo? kaLmaz gidenin yeri doLar. Bu vazoLara bir?ey oLmaz yaLniz cicekLer soLar. Gönül kimsesiz yapamaz sevebiLece?i bir dost arar. Ta?in kaLbi yoktur ama onu biLe yoksun sarar...!

hayat buysa üstü kals?nnn...

HER NE KADAR SOSYETEN?N MERMER TA?LARINDA DANS ETMES?N? B?LMESEKTE HER NE KADAR SON MODEL BMW ?LE SOSYETE MEKANLARINI GEZMESEKTE KALDIRIM TA?LARINA OTURUP ESRAR ÇEKMES?N? SEVD?KLER?M?Z U?RUNA ADAM KESMES?N? B?LENLERDEN?Z

konu$acaksan öyLe Bir Konu$ki Inanayim a?LatacakSan öyLe Bir a?Latti Susmayayim GidecekSen öyLe 0Bir Gitki öLümü Unutayim Ama SevecekSen öyLe Bir Sevki Konu$sanda GitSende A?Latsanda Seni ¬Yüre?imde Ya?atayim

KiMSe WaZGeÇiLMeZ De?iLDiR.kIr kALb?m? GöNLüN oLsUn.aL HeR?eYi gÖzÜn dOysUN.?iMDi bA?Ka MaNiTaLaRLaY?M aL bUdA SaNa KaPaK oLsuN..!!!

sevdigimizi elimizden alanlara kolumuza jilet att?ranlara kadeh ?i?esini elimize tutu?turanlara isyan?m allah a de?il TÜM ALLAHSIZLARA

Üç kuru?luk insana be? kuru?luk de?er verirsen aradaki iki kuru?a seni satar

SIGARA VE ALKOL INSANI YAVAS YAVAS OLDURUYORMU? ULAN ZATEN KIMIN ACELESI VARKI

SOKAKTA GEZIYOR BIR DELIKANLI ESRAR CEKIYOR GOZLERI KANLI OYLE BIR SEVDIGI VARKI ALLAHINA KADAR SEVDALI

BENIM ADIM EZANLA BASLADI SELAYLA BITER ISTEYENE DEGIL ALYINA GIDER

Gönlüm yaral? sensiz derdime derman yok sorma güzelim sensiz, sen benim cna?ms?n sen benim içimde cans?n de?erim yok sensiz..

Seviyorum seni unutma beni, unutma seninle ya?ad???m?z güzel günleri, bir sen vars?n içimde ebedi, kimse alamaz bendeki seni...

Yar?nlar? heycanla bekliyorum umutlar?mla, seni yazd?m umutlar?ma her yol ç?kar sadece sana...

ben gülü dikeniyle sevdim, o gülü her koklad???mda dikeninin ac?s?n? hissettim, ama ben böylede mutluyum çünki sadece seni sevdim..

Güne?im ol yar?nlar?ma ?s?t beni, nefesim ol dünyamda ya?at beni, bir sen ol hayat?mda ister at ister sev beni..

Sensiz ya?amak ölüm gibi gelir bana, sensizli?e kap?lmak i?kencedir kanayan yarama, bir sen vars?n umutlar?mda ad?n? kalbime kaz?d?m asla bunu unutma...

can?mdan geçerim senden geçemem, sözlerimi unuturum güzel yüzünü asla silemem, kendimi yakar?m sana sadece senin için atan kalbimi b?rak?r?m bebe?im..

Ya?anacak bir dünya varsa oda seninle güzel, seninle ya?anan bir dünya bir ömre bedel, sen hayat?mda kal bu bana yeter, bir sen ol benim için dünyaya de?er...

Kalmad? gözlerimde dünyan?n tad?, bo? ver güzelim sen unutma ya?ananlar?, bir gün seversen anars?n ad?m?, i?te ozaman anlars?n bendeki sana olan hayat?...

Beyaz? seninle sevdim gelinim olursun diye, k?rm?z?y? seninle sevdim bu can sana feda diye, hayat? seninle sevdim mutlu bir dünya kurar?z diye..

Zaman kendini hissetirmeden ak?p gider, saatlere bak?nca ya?ananlar geride kal?r birer birer, seninde yalan sevgin elbet biter, ozaman gelirsin aya??ma duygular?nla birlikte teker teker...

Kurnazl?k eden yol alamaz sevgiden, yalan söyleyen kendini aldat?r haybeden, gerçek ol can?m feda olsun sana azrailim olsun a?k?n al beni benden...

Tutamad?m zaman? seninleyken, seni özledim hep yan?mdayken, ben seni delice sevdim gözlerime bakarken, kimse alamaz seni benden ben hayattayken...

Yalanlar?n son buldu?u yerde ad?n yaz?l? her yalan? sildim hayat?mdan sadece sen kald?n benim tek gerçe?im biricik sevgilim.

Maksat bir sevgili u?runa ölmek de?il u?runda ölünecek bir sevgili bulmakt?r...

biz her ne kadar lo? ???k alt?nda mini etekli k?zlarla dans etmeyi bilmesekte mahalle kö?elerinde ya?mur alt?nda delikanl?nca sewmesini herkesten daha iyi B?L?R?Z.

Ne yazilmali ki silinip gitmesin....
ne söylenmeli ki unutulup bitmesin.

SEVME SEVS?NLER DE?ER VERS?NLER.A?LAMA A?LAT K? DE?ER?N? B?LS?NLER.

her gülen yüzü sanma bahtiyar, , ,
her kahkahan?n ard?nda binlerce gözya?? varr, , ,

Seni kimsenin incitmesine izin vermeyece?im." derken, "Bu i?i kendim yapaca??m." demek istedi?i, hiç akl?ma gelmemi?ti.

Bize Bu Alemde baba Derler, Çeketimiz Omuzumuzda Gezeriz Alemde, Büyü?ümüze Sayg?m?z Küçü?ümüze Sevgimiz Vard?r, Seviyorsakda Bir Sebebi vard?r..

Küçükken Dü?tüm Sokaklara Bilmezdim Sevgiyi Alemi Babalar Büyüttü Beni ?imdi Oldum Alemin Efendisi..

Baba derler bana bu alemde alemde ismimiz var belli, seviyorsan birde güzeli, kaliten vard?r seviyeli..

Alemin Yönetmeni benim Ben yazar?m Sen Yazd?klar?m? Oynars?n...

Karakollar? evim belledim, beylik silah?m? ?erefime yazd?m, sevgimi kalbimde ta??d?m, ?efersizlerle hep ben sava?t?m...

Kahvelerde Dostlar?m?z, Alemdedir A?k?m?z, Güzelim Biz Delikanl?y?z Yoktur Yalan?m?z...

Biz Dinimizi Bilir iman?m?z?n gücüyle Hareket ederiz, Güzelim Biz Sevdikmi Dular?m?zla Ya?ar?z Sevenlerimizle ölürüz...

mezara gidiyor yine bir genç belli a?k?n kurban? olmu? bu genç sevmi? bir insafs?z? kara sevda bu yoktur derman?...

Eceli beklerim geceleri Sevdam B?rakmaz Beni, Senin Gibi Güzelim Sevdim Koyarm? öLüm Sebn Senin için ya??yorum Gülüm..

öLümle Sevgi Aras?nda Kald?m A?k?m, Bu Alemde Ben Hep Tek ba??mayd?m, Yar???yorum Azraille ölüyorum Hayaline...

1 paket sigara daha bitti gecenin 2"²sinde sen tatl? rüyarlar?n içindeyken, ben ölümün e?i?inde buldum kendimi prensesim...

Alemin Kral?y?z Sözleri Biz yazar?z Sevgimizi Sak?z Yapmay?z, Seviyorsak Yanl??lara bakmay?z...

geceleri olurum Serseri b?rak beni Takma gerisini, Seviyorum Seni OLmaz bizde yanl?? kelime tercihi...

Biz Sosyetik yerlerden geLmedik Kar??na Güzelim, Biz Harbi Sokaklar?n Delikanl? Adamlar?y?z Cebimizde Çay param?z Gönlümüzde A?k yaram?z Vard?r..

Harbi Adam Olmak Zordur, Dost Seçmek elma seçmek gibidir, Yalan Olup Tatl? Oluca??na, Harbi Olucaks?n Ac?n?n Tad?na Var?caks?n..

Asaletimiz Baba Sözlerimiz, Baba Sözlerimiz Asaletimizdir..

Kur?un Yedim Bu Alemde Say?s?zca öLmedim, 2 bak???n yakt? beni ceylan Gözlüm...

Beyaz Mele?im Oldun Seni tan?d???mdan Beri cenneti Gözlerimde Gördüm A?k?ndan Oldum Deli, Bu Alemde Sevemez Seni kimSe benim Gibi, Bulamazs?n Bu Alemde Benim Gibi Delikanl? Sevgili.

konu$acaksan öyLe Bir Konu$ki Inanayim a?LatacakSan öyLe Bir a?Latti Susmayayim GidecekSen öyLe 0Bir Gitki öLümü Unutayim Ama SevecekSen öyLe Bir Sevki Konu$sanda GitSende A?Latsanda Seni ¬Yüre?imde Ya?atayim

KiMSe WaZGeÇiLMeZ De?iLDiR.kIr kALb?m? GöNLüN oLsUn.aL HeR?eYi gÖzÜn dOysUN.?iMDi bA?Ka MaNiTaLaRLaY?M aL bUdA SaNa KaPaK oLsuN..!!!

sevdigimizi elimizden alanlara kolumuza jilet att?ranlara kadeh ?i?esini elimize tutu?turanlara isyan?m allah a de?il TÜM ALLAHSIZLARA

Üç kuru?luk insana be? kuru?luk de?er verirsen aradaki iki kuru?a seni satar

SIGARA VE ALKOL INSANI YAVAS YAVAS OLDURUYORMU? ULAN ZATEN KIMIN ACELESI VARKI

SOKAKTA GEZIYOR BIR DELIKANLI ESRAR CEKIYOR GOZLERI KANLI OYLE BIR SEVDIGI VARKI ALLAHINA KADAR SEVDALI

BENIM ADIM EZANLA BASLADI SELAYLA BITER ISTEYENE DEGIL ALYINA GIDER

Bilmesekte Zengin çocuklar? gibi parlak ta?lar?n üzerinde dans etmeyi elbette biliriz Allah'?na Kadar Delikanl? Gibi Sevmeyi!!

****Ya?mur, mutlulu?uma gölge dü?ürmek için ya??yorsun ald?rm?yorum**** ****Niyetin beni ?slatmaksa ben zaten a?l?yorum****

Eskiden olsa arkandan bakar a?Lard?m, ?imdi arkama biLe bakmam.
Eskiden u?runa dünyaLar? yakard?m, ?imdi bir K!BR!T bile çakmam..

BIRI VARDI KI CAN VERMEYE DEGER TABII KI ANLARSA EGER.

CEZAEV? B?Z?M YUVAMIZ,
?DAM ?P? KRAVATIMIZ,
KELEPÇE KOL SAAT?M?Z OLSUN

Biz sevgimiz hak edene veririz etmeyene ise ç?k?? yolunu gösteririz.

delikanl?l?k tesbih sallay?p silah çekmek de?il,
Delikanl?l?k tesbihi çekip silah? saklamakt?r.

derdi olan?n derman?, dert ç?karan?n belas? oluruz..

GeCeLeRi GeLMe JiLeT aTaR?M uZaTMa KoLuNu SaNa Da aTaR?M BeN HeRGeCe aGLaY?P KeNDMi DoGRaRm DeDiM Ya SaNa GüLüM BêN PisKoPaT?m.

Fark?m?z Tarz?m?z Bizim Delikanl? OLmam?z, Ya Kan KuStururuz yada Tam SuStururuz. Bu HuSuSta N£ KuraL N£d£ KraL tan?r?z.!

Ke?ke sen ben olsan ve doyas?ya sevmenin ne kadar zor oldu?unu anlasan, ke?ke ben sen olsam ve böylesine sevilmenin tad?n? ç?karsam.

NE ORHAN NE FERDI KIMSE BILMEZ BENDEKI DERDI SEN SÖYLE MÜSLÜM BABA ""NEREDEN SEVDIM O ZALIMI!"

KIM DEMISKI SARHOSLUK KÖTÜ SEYDIR .. OYSA BEN HERSEYIMI AYIKKEN YITIRDIM

SENI BIRAKIYORUM BIR ELVEDA BILE DIYEMEDEN, SENI SEVIYORUM, SENI BILE GOREMEDEN..
CÜMLE ALEM SANATÇI OLMU? SOKAKLAR SAHNE,
B?R KIZ SEVD?M O DA OLMU? KAHPE.

ALEMIN DERDI BEN OLMUSUM DEMEKKI ZAMANINDA COK KOYMUSUM

ELALEM CUZDANINI KOYAR BEN YUREGIMI KOYDUM

BEN BU ALEMDE KRALDA KURALDA TANIMAM

Bize Bu Alemde baba Derler, Çeketimiz Omuzumuzda Gezeriz Alemde, Büyü?ümüze Sayg?m?z Küçü?ümüze Sevgimiz Vard?r, Seviyorsakda Bir Sebebi vard?r..

Küçükken Dü?tüm Sokaklara Bilmezdim Sevgiyi Alemi Babalar Büyüttü Beni ?imdi Oldum Alemin Efendisi..

Baba derler bana bu alemde alemde ismimiz var belli, seviyorsan birde güzeli, kaliten vard?r seviyeli..

Alemin Yönetmeni benim Ben yazar?m Sen Yazd?klar?m? Oynars?n...

Karakollar? evim belledim, beylik silah?m? ?erefime yazd?m, sevgimi kalbimde ta??d?m, ?efersizlerle hep ben sava?t?m...

Kahvelerde Dostlar?m?z, Alemdedir A?k?m?z, Güzelim Biz Delikanl?y?z Yoktur Yalan?m?z...

Biz Dinimizi Bilir iman?m?z?n gücüyle Hareket ederiz, Güzelim Biz Sevdikmi Dular?m?zla Ya?ar?z Sevenlerimizle ölürüz...

mezara gidiyor yine bir genç belli a?k?n kurban? olmu? bu genç sevmi? bir insafs?z? kara sevda bu yoktur derman?...

Eceli beklerim geceleri Sevdam B?rakmaz Beni, Senin Gibi Güzelim Sevdim Koyarm? öLüm Sebn Senin için ya??yorum Gülüm..

öLümle Sevgi Aras?nda Kald?m A?k?m, Bu Alemde Ben Hep Tek ba??mayd?m, Yar???yorum Azraille ölüyorum Hayaline...

1 paket sigara daha bitti gecenin 2'sinde sen tatl? rüyarlar?n içindeyken, ben ölümün e?i?inde buldum kendimi prensesim...

Alemin Kral?y?z Sözleri Biz yazar?z Sevgimizi Sak?z Yapmay?z, Seviyorsak Yanl??lara bakmay?z...

geceleri olurum Serseri b?rak beni Takma gerisini, Seviyorum Seni OLmaz bizde yanl?? kelime tercihi...

Biz Sosyetik yerlerden geLmedik Kar??na Güzelim, Biz Harbi Sokaklar?n Delikanl? Adamlar?y?z Cebimizde Çay param?z Gönlümüzde A?k yaram?z Vard?r..

Harbi Adam Olmak Zordur, Dost Seçmek elma seçmek gibidir, Yalan Olup Tatl? Oluca??na, Harbi Olucaks?n Ac?n?n Tad?na Var?caks?n..

Asaletimiz Baba Sözlerimiz, Baba Sözlerimiz Asaletimizdir..

Kur?un Yedim Bu Alemde Say?s?zca öLmedim, 2 bak???n yakt? beni ceylan Gözlüm...

Beyaz Mele?im Oldun Seni tan?d???mdan Beri cenneti Gözlerimde Gördüm A?k?ndan Oldum Deli, Bu Alemde Sevemez Seni kimSe benim Gibi, Bulamazs?n Bu Alemde Benim Gibi Delikanl? Sevgili.

konu$acaksan öyLe Bir Konu$ki Inanayim a?LatacakSan öyLe Bir a?Latti Susmayayim GidecekSen öyLe 0Bir Gitki öLümü Unutayim Ama SevecekSen öyLe Bir Sevki Konu$sanda GitSende A?Latsanda Seni ¬Yüre?imde Ya?atayim

KiMSe WaZGeÇiLMeZ De?iLDiR.kIr kALb?m? GöNLüN oLsUn.aL HeR?eYi gÖzÜn dOysUN.?iMDi bA?Ka MaNiTaLaRLaY?M aL bUdA SaNa KaPaK oLsuN..!!!

sevdigimizi elimizden alanlara kolumuza jilet att?ranlara kadeh ?i?esini elimize tutu?turanlara isyan?m allah a de?il TÜM ALLAHSIZLARA

Üç kuru?luk insana be? kuru?luk de?er verirsen aradaki iki kuru?a seni satar

SIGARA VE ALKOL INSANI YAVAS YAVAS OLDURUYORMU? ULAN ZATEN KIMIN ACELESI VARKI

SOKAKTA GEZIYOR BIR DELIKANLI ESRAR CEKIYOR GOZLERI KANLI OYLE BIR SEVDIGI VARKI ALLAHINA KADAR SEVDALI

BENIM ADIM EZANLA BASLADI SELAYLA BITER ISTEYENE DEGIL ALYINA GIDER

ALEM BUYSA KRAL B?Z?Z

Gidersen Öyle Bir Gitmelisin ki;
Ayr?l?klar Bile Seninle Gurur Duymal?..

Bir gün titreyerek uyanirsan bil ki resmini optügüm gündür. Ama bir gün sebebsiz yere gozyaslarin akarsa, bil ki oldügüm gündür.

ENTEL DEGILIZKI MANITAMIZ OLSUN
CADDELI DEGILIZKI ARABAMIZ OLSUN
BIZ KARADEN?ZL?Y?Z BIRAKINDA FARKIMIZ OLSUN

SeNi SeVeRim, SeNi SeVeNide SeVeRim, SeNi BeNiM KaDaR SeVeNiDe KuRsUnA DiZeRim

E?er birisi seni aldatm??sa bu onun suçudur. E?er o ki?i seni pek çok kere aldatm??sa bu senin suçundur.

SEVG?ME ?HANET EDEN SEVG?L?Y? KUR?UNA D?ZERKEN T?TRERSE EL?M O T?TREYEN ELLER?M? KESMESSEM NAMERD?M!!!

Gözlerine bakt?kça a?lasada gözlerim A?lamak içinde olsa gözlerini özledim

Bir kar tanesi kadar beyaz ol ama ; onun kadar so?uk olma bitanem...

ne day?l?kta gözüm var
ne de a?al?kta..yaln?z
dal?m? k?ran olursa
a?ac?n? kökünden sökerim.

F?rt?nan?n ?iddeti ne olursa olsun mart? sevdi?i denizden asla...!!!vazgeçmez unutma...!!!

#2354

 
© 2015
AŞK