Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel A?k Mesajlar?

En Güzel A?k Sözleri

Biliyordum, seni seviyorum derken yeni bir alfabe ke?fetti?imi, kimsenin okuma yazma bilmedi?i bir kentte..

Bir soluk kadar yak?n, y?ld?zlar kadar uzak derler sevgi için. Uzan?rs?n yeti?emezsin, yeti?irsin dokunamazs?n, dokunursun vazgeçemezsin, vazgeçersin ama unutamazs?n.

Sen, sen ol kelimelere fazla tak?lma. A?k diyar?nda dil zaten hükmünü yitirir. A??k dilsiz olur.

Kuyruklu y?ld?zlar vard?r, dünyaya yetmi? y?lda bir gelirler ?nsanlar onu hayat? boyunca belki bir kez görürler Ben o y?ld?z? gördüm, o da sensin birtanem?

Seni seviyorum kelimesini benden ba?ka, sana kimse söylemesin, yaln?z bana sakla dudaklar?n?, seni benden ba?ka kimse öpmesin.

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m

Güne?in buz tuttu?u yerde bir alev görürsen, bil ki o yaln?z senin için yanan kalbimdir.

Kirpiklerindeki bir damla ya? süzülürse yanaklar?ndan dudaklar?na ve sen o serinli?i biriyle payla?mak istersen, yüzünü rüzgara çevir, ben o rüzgarda olaca??m.

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...

Bir muammad?r A?K. Kiminin vicdan?na at?lan ta?, kiminin fakir gönlüne kat?lan a?, kiminin de gözünden ak?t?lan ya?t?r, A?K.

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...

Kal benimle sonuna kadar ya?a bu dü?leri, dü?ler biterse yarat?r?z. Kal benimle, ufuklar?ma sar?l, güne?lerime, ?????n biterse payla??r?z.

#842

 
© 2015
AŞK