Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel A?k Sözleri

Kalbimdeki a?ka, dυdaklar?mdaki gülü?e, akan gözуa?lar?ma, уaln?zca ѕen laуikѕin; Çünkü benim için çok özelѕin a?k?m

Bir ѕ?rr?m νar kimѕeуe ѕöуleуemedi?im bir Αllah bilir birde ben biri daha bilѕin iѕtiуorυm oda ѕen bilmem ѕaklaуabilir miѕin ?…EN? ?…EΝD???M? ѕöуleѕem

Kardenleni bilirmiѕin güzelim beуaz karlar?n içinde açan bir çicektir ѕende benim güzelim ѕeνdalar?m?n içinde açan bir çicekѕin ѕen benim kardelenimѕin

Bυ gece gözlerini kapatma, gökуüzüne bak Raѕtlaуcakѕ?n bana! ?…eνgimi уerуüzünde anlatamad?m, belki göklerde anlat?r?m ѕana

?…eνgi hak edenin, υmυt ѕabredenin, zafer inanan?n, mυtlυlυk bekleуenin bυnlar?n tümü ѕenin Olsun

Birbiri ardina geliyosa mutsuzluklar, keskin bir biçak gibi saplaniyorsa acilar ve köse baslarini tutmussa umutsuzluklar AYRILIK GÜZELDIR..en kalabalik yerde büyüyorsa kimsesizligin, binlerce kahkahaya karisiyorsa göz yaslarin, son çiviyi çakiyorsan yorgun ve bitkin sabrina dilinin ucundaysa en çilgin küfürler iste o zaman YALNIZLIK GÜZELDIR..

Sen gökyüzünden bana hediyesin. Önce gözüme sonra gönlüme düstün. Ve ilmik ilmik isledin bu yüregime söylesene sen nasil bir ÇIGTANESISIN.

Varl???nla ba?laуan bir günün уoklυ?υnla bitmeѕine al??amad?m, akl?mda oldυ?υnυn уar?ѕ? kadar уan?mda olѕaуd?n Hiç ?…enѕiz Kalmazd?m !

?…eni her ѕabah ilk görenin güne? olmaѕ? ne ac?: Oуѕaki ѕeni her an görmeуe can atan kalbimin oldυ?υnυ bilѕe birdaha aѕla do?mazd?

Tutulmu?um Bir Esmerin Yak?c? Gözlerine Neden Sonra Anlad?m Bütün Hep Hayalmi? Ta? Bast?rd?m Gö?süme Sevgili Yerine...

Bir Çocuk Gülü?ünde , Rüzgar?n En Çapk?n Öpü?ünde Ya?murun Her Saç?na Dü?üsünde Beni Hat?rla.....

Ba?kalar?na Oldugundan Fazla de?er Verme Ya Onu Kaybedersin Ya Kendini Mahvedersin...

?ki ki?i birbirini ѕeνerѕe; ѕeνgi olυr: Biri kaçar, di?eri koνalarѕa: a?k olυr : ?kiѕi de ѕeνer lakin kaνυ?amazѕa: efѕane olυr.

Korkma!?…ak?n ѕeνmekten korkma: Kυr?υn ѕeѕi kadar h?zl? geçer уa?amak ama öуleѕine zor ki kυr?υnυ haνada ѕeνdaу? ѕ?cac?k уürekte tυtmak

?…il ba?tan уa?ama ?anѕ?m olѕaуd? e?er; kυѕυrѕυz olmaуa çal??maz rahat b?rak?rd?m уüre?imi korkmazd?m çok riѕke girip ѕana a??k olmaktan

E?er Hayattan B?k?p Ölüme Do?ru Sessizce Yürümek ?stersen Yan?ma Gelki Sana Sensizli?in Ölüm Oldu?unu Göstereyim.

Belimi Büküyor Böyle Ayr?l?k Verdi?in Ac?lar Hasret Tan?d?k Görmedimki Birgün Senden Yak?nl?k ...Dönmesende Geri Farketmez Art?k ...

Beni unutsun demissin ama söylermisin sen HATIRLANMAYA DEGERMISIN!!!...

hayat gördügün gibi güzel olsaydi dünyada dert denen birsey olmazdi sevenler sevilip mutlu olsaydi meyhaneler böyle dolu olmazdi

Bir insan sevdigini: Önce allahtan, Sonra kendisinden, Sonra annesinden, ve enson babasindan istemelidir.

Sen rüyalarimin kizi. Saçlarimi islatan yaz yagmuru, rüzgarin alip götürdügü dönüssüz kuru yaprak gibisin. Hayatta bir çok ask yasarsin. Fakat bir aski hiç unutmazsin. Yillar geçse tekrar beni sevse dedigin bir ask. ISTE O SENSIN

Bu kaçinci yalnizlik. Bu kaçinci haykiris. Yinemi ayrilik var. Özlemekmis kaderim. Içimde çaresizlik, gözümde ÇIGTANESI, yatagimda sensizlik, elimde resmin kaldi. Rüzgarin çigliklari ortak oldu sesime. Ne gelen var ne giden. Üsüyorum soguk gecem.

Bir çiçegin açmak için sebebler buldugu gibi yasamaya dair sebebler bulmak için yasiyorum bir gün gelir yasamak için bir sebeb bulamazsam ölmek için mutlaka bir sebebim vardir...

Bir yürek nelere yeterse, bir can bir can? ne kadar severse bir damardan ne kadar çok kan geçerse, ya?am ölüme ne kadar de?erse, sen de benim için o kadar de?erlisin.

Seni y?ld?zlara benzetiyorum onlar kadar etkileyici, çekici ve güzelsin ama aran?zda tek fark var onlar milyonlarca sen bir tanesin...

Bugün mavi bulutlar? avucunuza mutlulu?u ba? ucunuza sevgimi de usulca kalbinize koyuyorum. Güne? yaln?zca sizin için do?sun sizi seviyorum! Sevgililer gününüz kutlu olsun.

Sabah seni izlemesi için bir melek yollad?m pe?inden ama dü?ündü?ümden de erken döndü. Ne oldu dedim? "Bir melek asla ba?ka bir mele?i izleyemez" dedi Can?m...

Seni ne kadar sevdi?imi ö?renmek istersen yere dü?en her ya?mur damlas?n? tutmaya çal??;tutabildiklerin senin sevgin, tutamad?klar?nsa; benim sana olan sevgimdir.

Gözlerinde mutluluk, a?k, sevgiyi gördüm A?k?m

Hayatta iki kör tan?yorum ; 1. 'si senden ba?kas?n? görmeyen ben, 2. 'si beni göremeyen sen...

Bir Gün Cehennemde Kars?la?abiliriz. Sen Kalp H?rs?z? Oldu?un için , Bense Tanr?y? B?rak?p Sana Tapt???m için

GÜNE??N BUZ TUTTU?U YERDE B?R ALEV GÖRÜRSEN O B?L K? YALNIZ VE YALNIZ SEN?N ?Ç?N YANAN KALB?MD?R.

Dünyadaki en güzel ?eyi sana vermek isterdim ama seni sana veremem ki ?

insanlar k?rm?z? güllerin pe?inde ko?arken ayaklar? alt?nda ezilen papatyalar?n fark?na bile varmazlar

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur.

En sürekli a?k kar??l??? olmayan a?kt?r.

Bir delinin seni öpmesine izin ver , ama bir öpücü?ün seni delirtmesine izin verme

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar

Nice insanlar gördüm kalpleri bombo? ama mutlu, çok az insanlar gördüm kalpleri sevgiyle dolu ama a?k ate?iyle yan?p kavrulan, hüzünlü ve mutsuz!

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m

Gökyüzündeki bütün y?ld?zlar? toplasan bir tek sen etmez, fakat bir tek sen hepsine bedelsin.

A?k Çoraba Benzer ; Çifttir ve birbirine uymal?d?r

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin

E?er geceler seni dü?ündü?üm kadar uzun olsayd? asla sabah olmazd?...

Sen gözlerimde bir damla yas olsayd?n seni kaybetmemek için ömür boyu a?lamazd?m!!!

A?k?m?z?n suya dü?ece?ini bilseydim , bal?k olurdum

Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, Kalbimi, Ümit Etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye.

Seni Sevdi?im kadar ibadet etseydim ; cennette kö?küm olurdu...

Rüzgar?n kemanini çald??? ve damlalar?n pencerene vurdu?u bir gecede yata??na uzan?p hayalini kurdu?un ve ke?ke dedi?in tüm güzellikler senin olsun...

Tek ba??ma de?ilim ben ve ümitsiz a?k?m var

GECEYE ?NAT GÜN A?ARMAKTA, A?ACA ?NAT DAL ÇO?ALMAKTA, ÖLÜME ?NAT ?NSANLAR ÇO?ALMAKTA, BENSE SANA ?NAT SEN? SEVMEKTEY?M ?NAT BU YA HEPTE SEVECE??M...

RÜZGAR ALAB?LD???NE HIRÇIN, YA?MUR ALAB?LD???NE ?NATÇI , YÜRE??N ?SE ONLARA ?NAT SANK? B?R L?MAN... TIPKI GÖZLER?NDEK? HUZUR G?B?...

Böyle basit bir dünyada sen benim için çok özelsin

A?K:GÜLÜ D?KEN?YLE AVUÇLAMAYA BENZER. ELLER?N KAN ?Ç?NDE KALIR AMA D?KENLER?N HESABINI GÜLDEN SORAMAZSIN.....

E?er a?kta güzel bir an varsa oda ba?kalar?n? ba?tan ç?kartan o yüre?in benim için kan a?lad??? zamand?r.

Ne insanlar tan?d?m y?ld?zlar gibiydiler. hepsi göklerdeydi parl?yordu. ama ben seni güne?i seçtim. bir güne? için bin y?ld?zdan vazgeçtim...

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta oldu?un için tutkunum sana! hani en güzel a?klar imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum sana

A?k bir su damlas? olsayd? okyanuslar?, bir yaprak olsayd? bütün ormanlar?, bir y?ld?z olsayd? tüm kainat? sana vermek isterdim. Ama, sadece seni seven kalbimi verebiliyorum...

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k koyard?m...

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi. her ?eyi ö?rendim de yaln?z seni unutmay? ö?renemedim . !

Bir gül olmak isterdim neden mi? beni kopar?p koklad???nda vücudunun derinliklerine girip bir daha oradan ç?kmamak için

Hayata niye geldim diye dü?ünmeye ba?lam??t?m 19umdan sonra seninle tan???nca anlad?m dünyaya geli? sebebimi..

BEN SEN?NLE SONSUZDAN GELEN ?K? I?IN OLUP ?NCE KENARLI MERCE??N ODAK NOKTASINDAN KES??EB?LME ?HT?MAL?N? SEVD?M

SES?NE MEVS?MLER?N E??LD???, GÖZLER?NE BAHARIN A?LADI?I, A?LAR G?B? GÜLMEN?, DOKUNU?LAR GÜLECEK G?B? DURAN YÜZÜNÜ ÖZLED?M..

ACI VE HÜZÜN B?R YILDIZ KADAR UZAK, MUTLULUK GÖZBEBE??N KADAR YAKIN OLSUN. UMUTLARIN GERÇEK, GERÇEKLER?N MUTLULUK, MUTLULUKLARIN SONSUZ OLSUN..

DÜNDE, BUGÜNDE, YARINDA, YÜRE??N KADAR YANINDAYIM. KEND?N? YALNIZ H?SSETT???NDE EL?N? KALB?NE KOY; BEN HEP ORDAYIM

Sen sahra çöllerinde bir gül olsan seni kurutmamak için göz ya?lar?mla sulard?m seni

A?K B?TT?KTEN SONRA ARKADA? KALALIM DED?LER..GÜLE BA?KA ?S?M VERSEN DE????K KOKAR MI ???

VE TANRI ?NSANLARA SEVMEY? Ö?RETT? ?NSANLARDA B?RB?RLER?NE ACI ÇEKT?RMEY?

AY I?I?ININ AYDINLATTI?I B?R KUMSALA KÜÇÜK B?R DAL PARÇASIYLA SEN? SEV?YORUM YAZMAK ?STERD?M AMA SEN HIRÇIN B?R DALGA OLUP S?LERS?N D?YE YAZMAKTAN KORKTUM

ALIP KIRSALAR KALEM?M? KANIMLA YAZARIM SEN? SEVD???M?

En büyük okyanusta bir su damlas? olmak, uçsuz bucaks?z sahilde bir kum tanesi olmak ama en önemlisi milyonlarca insan?n içinden senin sevgilin olmak...

Her ya?mur damlas? seni seviyorum demek olsayd? her yeri sel götürürdü...

KÜL OLMU? ATE? YANAR MI? BUZ TUTMU? SU AKAR MI? BU GÖZLER SEN? SEVD? BA?KASINA BAKAR MI

Bir yudum mutluluk, Pe?inden ko?uyorum, ne olacak halim bilmiyorum, Sevmi?im seni bir kere, Doyamadan gidiyorum ...

#1541

 
© 2015
AŞK