Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel A?k Ve Sevgi Sözleri

Ne kadar Mutlu Olsamda Sonunda üzülece?im biliyorum hayat?n Sonu gelince Yeniden Mutlu oluca??m Seni Görüce?im biLiyorum..

Mutluluklar seninle güzel seninle mutluluklar? sevdim ben sen mutlu Ol Hep oLMasanda Severim Seni hep..

EN Güzel Mutluluklar? Diliyorum Sana En Güzel Sevgilerimi Yolluyorum Sana SeninLe Mutluyum Bunu Anla..

Mutlu Olmak için Bekleme hayat K?sa Mutlu Olmak için Hayata Pozitif Bak yeterLi.

Mutluluk Gülücüklerinde De?il, Söyledi?in Sözlerle Mutlu Etsin beni Gülü?lerin Zaten Heycanland?r?yor beni birtanem..

Ne s?radan bir sevgiyi ya?ayacak kadar basit biriyim. Ne de seni s?radan bir sevgiye malzeme yapacak kadar herhangi biri.

A?k?n ilk solu?u mant???n son solu?udur. Çok sevilmeye de?il, hep sevilmeye ihtiyac?m var.

En sürekli a?k kar??l??? olmayan a?kt?r. Sevmek zor i?, ne maa?? var ne sigortas?, Bir ayr?I??? var bir de gözya??...

Bir delinin seni öpmesine izin ver , ama bir öpücü?ün seni delirtmesine izin verme. Her yüre?in harc? de?iIdir dokunmadan sevmek.

?nsanlar hep birilerinin pe?inden ko?arlar, ama dönüpte kendi pe?lerinden ko?anlara hiç bakmazlar.

MutIu oImak kimin umrunda, sen yan?mda ol yeter.

Ben seni unutmak için sevseydim sana olan tutkunlu?umu kalbime de?il günesin ç?kt??? zaman kaybolan bu?ulu camlara yazard?m.

Mutluluklar?n Mutlusu Sevgilerin Sevgisi A??klar?n A?k? heycanlar?n heycan? Ve Güzelliklerin Güzelli?iyLe GeLiyorum Sana Aç koLLar?n? bana.

O kadar güzel bak?yorsunki bana mutlu oluyorum seninle o anda okadar güzel gülüyorsunki bana mutluluklar? ya?at?yorsun o anda..

Saf Duygular?m? Kalbine Güzel Sözlerimi Beynine Sana A??k Olan Bu Bedeni Ellerine B?rak?yorum Birici?im..

Gökyüzündeki bütün y?ld?zlar? toplasan bir tek sen etmez, fakat bir tek sen hepsine bedelsin.

Sen benim hayat?mda oldu?un sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakipti..Çünkü sen benim için daima tektin

Hayatta üç ?eyi sevdim. Seni, Kalbimi, Ümit Etmeyi. Seni sevdim, sensin diye. Kalbimi sevdim, seni sevdi diye. Ümit etmeyi sevdim, belki seversin diye.

Merhaba sevdi?im; ben o sevmedi?in. Bugünde mi geçmedim akl?n?n k?y?lar?ndan?Ümit Ya?ar O?uzcan

Seni Sevdi?im kadar ibadet etseydim ; cennette kö?küm olurdu...

Saf Duygular?m? Kalbine Güzel Sözlerimi Beynine Sana A??k Olan Bu Bedeni Ellerine B?rak?yorum Birici?im..

Gözlerimi Sende Açt?m Hayat? SevginLe Mutlu Olmu?um Sonunda Sevdi?imi bULmu?um...

Senin için bir ?ark? yazd?m Mutluluklar?m? Anlatt?m Her Mutlulu?un içinde Ad?n ve Sevgin Vard? Bu ?ark?y? Sadece Sana yazd?m..

Kalbimde Bir Ac? Mutluluk Sanki Yüre?imde Bir Sanc? Sensiz Alams?z Mutluluklar Bana Ac? veriyor o An! Hadi geL Mutluluklar?ma Anlam Kat Can?m.

Seninle mutlu oldu bedenim seninle hayat buldu so?uk ellerim bir seni sevdim bebe?im mutluluk ikimizin her?eyim..

Mutluluk Sadece Seni Sevmekle De?il! Mutluluk Senin HayaLinle Yar?nlar?ma, Güzel Gözlerinle gelece?ime, isminle Hayat?ma giren en güzel Duygular? Kalbime Kaz?d???m bir A?k Güftesi.

Bir Gülü?ünle Bir Laf?nla Mutlu OLmas?n? ö?rendim Bu bendeki ben De?il Bendeki Sen Oldu Art?k Seninle Mutluyum. .

#1616

 
© 2015
AŞK