Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel Do?um Günü Sözleri

Can?m arkada??m iyi ki do?dun. Sa?l?k, ba?ar?, a?k, mutluluk k?sacas? hak etti?in her ?ey yeni ya??nda seninle olsun!

Arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklar?n? ve seni dü?ündüklerini bilirsin. Do?um günün kutlu olsun...

Sesim güzel olmad??? için sana bir do?um günü ?ark?s? söyleyemiyorum. Bu yüzdendir ki böyle k?sa bir mesaj çekiyorum. Yeni ya??nda da hep oldu?un gibi sevgi dolu ve ne?eli kal. Sana koskocaman mutlu bir y?l dilerim! Gönlünden ne geçiyorsa hepsinin gerçekle?mesi dile?iyle... Mutlu y?llar!

Bugün belki de çok ki?iden do?um günü mesaj? alacaks?n, ancak ?u an okudu?un en farkl?s? çünkü tümüyle sevgiyle yaz?lm?? bir mesaj. ?yi ki vars?n...

Dikkat! Bu mesaj sevgi, ne?e ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için ya?am?n ve seni dü?ünen birinin oldu?unun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutlulu?un her zaman sürsün. ?yi ki do?dun. Nice mutlu ya?lara.

Gelemedik ama unutmad?k da; do?um günün kutlu olsun, tüm güzellikler seni bulsun! NiCE YILLARA...

Sa?l?k ba?ar?, mutluluk, a?k seninle olsun, sende hep benimle ol! MUTLU YILLAR...

Saatlerdir parlak bir fikir ar?yorum sana ho? bir mesaj yollayabilmek, p?r?l p?r?l bir ya?am dileyebilmek için. Do?um günün KUTLU OLSUN!

Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini rahatl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Sevgi dolu kalman ve mutlu olman dile?iyle... Do?um günün kutlu olsun!

Yeni ya??n?n sana sa?l?k, mutluluk ve huzur vermesi dile?iyle. Do?um günün kutlu olsun.

Yeni ya??n diledi?in tüm güzellikleri, beklemedi?in sürprizlerle getirsin. MUTLU YILLAR!

Bir y?l daha bitti, ama sakin üzülme zaman çabuk geçiyor diye..Unutma ki herkes ayni ?eyi ya??yor. Bu y?l?n sonunda geriye bakt???nda umar?m harika bir y?ld? dersin..Tüm dileklerinin gerçekle?mesi dile?imle..Nice y?llara...

Tonton bir Nine oldu?unda bahçendeki sandalyene oturup eski günlerine dald???nda hat?rlamak istedi?in kadar güzel günler seninle olsun. Do?um günün kutlu olsun.

Bugün geride kalan bir ya??n? daha doldurman?n mutlulu?unu ya?arken gelece?in sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Do?um günün kutlu olsun.

Do?du?un o muhte?em gün bulutlar? a?arak, adeta bir güne? gibi etraf?na ayd?nl?k saçarak girdin hayat?m?za. Hep sevgiyle ya?a! Nice mutlu y?llara...

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk göz bebe?in kadar yak?n, umutlar?n gerçek, mutluluklar?n sonsuz do?um günün kutlu olsun.

Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, ba?ar? merdivenlerini kolayl?kla t?rman?rs?n ve dilerim yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. E?er yan?nda olsayd?m sana s?ms?k? sar?l?r, her yeni ya??nda gözlerindeki ???lt?n?n devam etmesini diler yana??na kocaman bir öpücük kondururdum. Do?um günün kutlu olsun.

Do?man?n bedeli ölüm, gençli?in bedeli ya?l?l?k, sevginin bedeli fedakârl?k, dostlu?un bedeli payla?maksa; bugünün bedeli hat?rlanmakt?r. Do?um günün kutlu olsun.

Bugün diledi?in tüm dileklerinin gerçek, gelece?ini olu?turacak her yeni gün, bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olsun! Mutlu y?llar...

Gelece?ini olu?turarak ya?am?n? belirleyen her yeni günün bir öncekinden daha güzel, arzular?na uygun ve mutluluk getirecek ?ekilde olmas?n? dilerim... Nice güzel do?um günlerine...

Uyar?! Bu mesaj a??r? sevgi, ne?e ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için seni dü?ünen biri oldu?unu bil ve sevincini hisset! Bu mutlulu?un her zaman sürsün. ?yi ki do?dun. Nice mutlu senelere...

Do?um günün kutlu olsun mutlu ol senelerce, sana boncuktan ku? yapt?m konacak pencerene, karakollar beni al?r sorgular gecelerce, hiç bekleme belki gelmem gelemem senelerce... ?u hayatta e?siz bir güzellik varsa o da kalbindedir! Ya?am?n bundan sonras? kalbinin güzelli?i gibi geçsin. ?yi ki vars?n, do?um günün kutlu olsun...

Yeni bir y?la ba?larken, sa?l?k ve mutluluk diliyorum. Ac?lar?n, felaketlerin, geçip giden koca bir y?l gibi geride kalmas? umuduyla... Nice y?llara...

Nice mutlu y?llara, do?um günün hat?r?na, unutmak zor olsa da, arama bundan sonra! ??te bir y?l daha bitti, lütfen üzülme zaman çabuk geçiyor diye... Unutma ki her canl? ayn? ?eyi ya??yor. Bu senenin sonunda arkana bakt???nda umar?m "harika bir y?ld?" dersin... Ya? günün kutlu olsun.

Güne? kadar s?cak, kar tanesi kadar berrak, ya?mur kadar saf ve temiz bir ya?am dile?iyle... Do?um günün kutlu olsun!

Dünya'da birçok insan vard?r, kimi mutlu, kimi mutsuz, kimi gülüyor, kimi a?l?yor, ama tüm güzelliklere lay?k biri var! O da ? anda bu mesaj? okuyor... Nice y?llara...

Biraz ?ans, biraz sevgi ve sab?r, birer parça zaman, özgüven ve ba?ar?y? da eklersek malzemelere, hepsini kar??t?r?p tüm dileklerinin gerçekle?ti?i bir "hayat pastas?" yapabiliriz san?r?m. Mutlu y?llar dile?iyle...

Dünya'da e?siz bir güzellik varsa; o da kalbindedir. Hayat?n?n geri kalan? yüre?inin güzelli?i gibi sevgi dolu geçsin. Hep mutlu olman dile?iyle... Do?um günün kutlu olsun!

Sevgi sevilen ki?iye bir arma?and?r. Kabul edilip edilmemesi önemli de?ildir. Önemli olan duygular?n ifade edilmesidir. Do?um günün kutlu olsun.

Bütün hayallerin umutlar?nla birlik olsun, dileklerin, dualar?n kabul ve do?um günün kutlu olsun. Sana yüz binlerce öpücük ve kucak dolusu sevgi yolluyorum... Bil ki unutulmad?n. Aram?zda mesafeler olsa da her zaman kalbimdesin... Do?um günün kutlu olsun.

Y?llar?n sormad???, yollar?n yormad???, arkada?lar?n unutmad??? bir ömür için bu do?um günün yeni bir ba?lang?ç olmas?n? dileriz... Do?um günün kutlu olsun...

Kalbin, hangi güzel ?ey için çarp?yorsa, her do?an güne? sana onu getirsin. Do?um günün kutlu olsun.

Dilerim yeni ya??nda mutluluklar?n en iyisini en güzelini ya?ar, hayat?n boyunca ba?ar? merdivenlerini kolayca t?rman?rs?n. ?n?allah yüzün hep güler, ne?eni hiç yitirmezsin. Nice mutlu y?llara...

Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her ?eyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varl???n bin insana bedeldir. ?yi ki do?dun.

O büyük gün daha dün gibi; Resimler sarard? ama do?um günü pastam?z?n tad? hala dama??mda! Bu sene böyle olsun, yak?nda görü?mek üzere nice y?llara...

Hayatta en güzel y?llar çabuk geçenlerdir. Gelece?ini olu?turacak her yeni günün bir önceki gününden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek ?ekilde olmas?n? dilerim. Nice y?llara...

Sa?l?k, ba?ar?, mutluluk, a?k seninle olsun, sende hep benimle ol! Mutlu y?llar hayat?m...

Yeni ya??nda kalbinin alabildi?i kadar sevmen ve her zamankinden daha çok sevilmen dile?iyle... Yeni ya??n mutlu, do?um günün kutlu olsun.

Kelebe?in kanad? kadar hafif olsun kederlerin, do?um gününde bu pasta tam sana göre bebe?im... Nice y?llara sevgilim, Do?um günün kutlu olsun.

Sevgi bestesinin t?n?lar?n? yüre?inde hissedece?in, ümitlerin mutlulukla peki?ece?i, gülücüklerin hiç bitmeyece?i, sevgi, sa?l?k ve huzur dolu bir y?l olmas? dile?iyle...

Yüzünde her zaman bir gülümseme olsun çünkü sana çok yak???yor. Do?um günün kutlu olsun.

Su sesi gibi ho? geliyorsun kula?a, ate? gibi yak?yorsun içimi, ister yak, ister serinlet, seni seviyorum a?k?m. Do?um günün kutlu olsun...

Rüyalar?n en güzelini görürken Allah'?n sana gönderdi?i meleklerin kanatlar? o kadar büyük olsun ki, en masum an?nda bile sana kimse zarar veremesin. ?yi ki do?dun.

Üzgünüm, belki yan?nda de?ilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle beraber kutluyorum. Yak?nda görü?mek üzere, Nice ya?lara...

Önce kard?n, eridin ça?layan oldun. Goncayd?n, açt?n gül oldun. Gözümde ya?t?n, bittin gülücük oldun. Bir ya? daha büyüdün, iyi ki do?dun.

Pastan?n etraf?nda sevdiklerin, kalbinin etraf?nda sevgilerin, senin etraf?nda hayallerin olsun, do?um günün kutlu olsun.

Her do?um günün de bir ad?m daha ya?lan?yor olsak da, bu günü ya?ama inat çocukça ya?ayal?m birlikte, do?um günün kutlu olsun birici?im.

?n?allah yeni ya??nda mutluluklar?n en güzelini ya?ar, sevgilerin en güzelini tadar, ba?ar? merdivenlerini bir bir t?rman?rs?n. Hak etti?in güler yüzünü ve ne?eni hiç yitirmezsin. Do?um gününü tebrik ederim.

#843

 
© 2015
AŞK