Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel K?sa Sözler

*Herzaman gül, hayata gülücük ?aç, gülmeyi benimse, Çünkü senin bir gülü?ün için, Koca dünyada ya?ayan biri mutlaka biri vard?r.

*Güne?in do?du?u yerde parlayan bir ???k görürsen. Bilki senin için yanan kalbimdir.

*Bazen sana gayesiz, raslant?sal bakard?m... Sense kaç?r?rd?n gözlerini benden. Oysa , sana bakarken gözlerinde kalbini görürdüm.

*Gözlerin olmadan da kalbini görece?imden habersizdin. Ve hatta sana bakmadan seni hissetti?imi bilmezdin

*Titrer durur ellerim yan?nda. Vücudum ürpermeyle dolar. Ü?üyorum ben yan?nda. Çünkü varl???n içime serinlik veriyor

*?çim o kadar senle doldu ki... ?nsanlar seni gözbebeklerimde görürler diye bakmaya korkar oldum

*Öyle güzeldin ki! Ama bir gün anlad?m yüzündeki güzelli?in ruhundan geldi?ini. Öyle güzeldin ki! Anlad?m seni güzel gören benim gözlerimdi. Sevgimin güzelli?iydi seni güzelle?tiren.

*Ufukta bir gemi görsem seni ta??yan, Mavi denize dalard?m geriye bakmadan . Uçsuz bucaks?z mavilikte arard?m beni . Taa ki beni sende bulana kadar.

*Ay y?ld?za mutluluk f?s?ldarken. Gökyüzü sevincini yeryüzü ile payla??rken. Ben sana bir parça mutluluk yolluyorum. içindeki umut çiçekleri hiç solmas?n diye

*Hani gözler varya sözleri anlat?r, Hani sözler varya gözleri aglat?r, Hani anlar varya de?eri geç anla??l?r, Bir de a?k varya seni bana anlat?r..

*Ba??n? gö?süme yaslad???nda tek bir dü?man?m vard?r: O da geçip giden zaman...

*Seni dü?ünür , seni özlerim , Sevgilerin özlemlerin derinli?inde . Ne olur k?r ?eytan?n baca??n? birkez beni hat?rla , Bir sonbahar serinli?inde..

*Kalbimi k?rmak suya yaz? yazmak kadar zordur. Kalbimi düzeltmek ise gece do?an güne?e dokunmaya benzer. Sen o suya yaz? yazd?n. ?imdi güne?in do?mas?n? bekle.

*?imdi daha iyi anl?yorum ki, Nefes almak de?ilmi?, ya?amak. Ate?lerde yanmak gibi bir ?ey, Seni severken, sensiz olmak...

*Gökyüzü y?ld?zlarla doluydu, ben hep seni dü?ünürken. Hüzün y?ld?zlar? koydum adlar?n?, seni hat?rlat?yor diye. Ayn? onlar gibi sende benden çok uzaklardayd?n.

göz k?rpard?n uzaklardan sessizce. Bense hep seni bekledim, k?r?k kalbim, ya?l? gözlerimle.

*Aynaya bak?nca kendimi de?il kocaman bir yürek . Ve o yürekte ondan da büyük bir sen gördüm.

*Ya?mur vuruyorsa pencerene, Anla ki o zaman ben a?l?yorum. Ya?mur pencerene vururken , Benim gözya?lar?m da kalbime vuruyor; T?pk? ya?mur gibi..

*Bana kalsa gökyüzündeki tüm y?ld?zlar yerine bütün insanlara . Senin gözlerinde ??l?dayan bir çift y?ld?z? gönderirdim.

*Ya durgun olmal? deniz ; ya durmal? ya da kudurmal?, Sonuna kadar saplanamayacksa hançer k?n?da durmal? , Seven ölene dek sevilmeyecekse ba?tan unutulmal?.

#1213

 
© 2015
AŞK