Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel Ramazan Bayram? Sözleri

En Güzel Ramazan Bayram? Sözleri

Adaletin terazisi, Varl???n Yarat?c?s?, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hay?rl? Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualar?n? Kabul Eder, Bu hay?rl? bayramda Dualar?m?z Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayram?n?z Hay?rlara Vesile Olur in?allah.

Güzel Dü?ünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Bulu?an Dualar?m?z?n NurLanmas? ümidiyle Bayram?n?z? Kutlar?m..

Dua Kap?lar?n?n A?z?na Kadar Aç?k, bela Ve Kötülüklerin Ar?nd?r?ld??? Bu Güzel Günde Bayram?n?z? Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hay?rl? ve Mutlu geçirmeniz Dilegi?yle Mübarek ramazan Bayram?n?z? Kutlar?m.

Ç?lg?nca Esen Rüzgar, Kavurucu Güne?li terleten günler, Y?ld?zlarla Dolu Bir Dünyad?r Bayramlar, Ramazan Bayram?n?z Mübarek olsun her?ey istedi?iniz Gibi Olsun in?allah.

Mübarek ramazan Bayram? Sana ve Ailene Bol Mutluluk Bol Huzur Ve Refah bir Hayat Getirsin, Bu Bayram?n Güzelli?ini ve Bereketini Evine Getirsin Kalbine ?man Nefesine güç versin. Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun..

Bu ramazanda Birlikte Ayn? Sofrada yer Almasakta Bayramda yan?n?zda Olaca??z Mutlaka..Ramazan Bayram?n?z Mübarek Olsun.

Bayramlar o kadar büyülüdür ki, geli?i bütün bir y?l beklenir ve gidi?indekikeder de ancak böyle bir ikinci geli? ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir ne?eye dönü?ür. Ramazan Bayram?n?z?n da böyle bir ne?eyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince bo?up evinize bereket getirmesi dile?imizle. ?yi bayramlar

Evinize Gül Kokusu Essin Kalplerinize ALLAH iyilik versin Bu bayramdada Elerimiz herzamanki gibi Mutlulukla Birle?sin. Ramazan bayram?n?z? Kutlar?m

Mübarek Ramazan Bayram?n?z? tebrik eder hay?rlara vesile olmas?n? dileriz. Buhay?rl? günde dualar?n?z kabul olsun. Dualar?n?z? eksik etmeyin...

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allaha ula??rsa nur olur, ayn? yolda birle?en dualar?m?z?n nura dönü?üp Rabbimize ula?mas? dile?i ile Bayram?n Kutlu Olsun

Bu de?erli Ramazan Bayram?. nda, kainat?n yarat?c?s? ve alemlerin Rabbi ba???lay?c? ve ac?y?c? yüce Allah tüm dualar?n?z? kabul etsin.

Birlik ve beraberli?imizi, karde?lik ve dostlu?umuzu en s?cak ?ekilde hissedece?imiz mübarek Ramazan Bayram?n?z? tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Hay?rl? Dualar?m Tüm müslümanlara Bu Güzel Ayda Bitti Sonunda, gelecek ramazan Ay?n'da da Sizleri Görmekten mutluluk duyar?m her seferinde Bayram?n?z Mübarek Olsun.

Bir önceki yaz?m?z olan Çiçek üzerine yaz?lan do?um günü notlar? ba?l?kl? makalemizi de okuman?z? öneririz.

#826

 
© 2015
AŞK