Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

En Güzel Sevgi Sözleri

Seni
unutmak için and içtim gözlerin geldi akl?ma vazgeçtim.

Hadi uyand?r beni söyle gördü?üm zamans?z bir dü? mü?
Hadi git, uzakla?, yoklu?una inand?r beni. Gerçekten
yoruldum her buldu?um yerde seni kaybetmekten.

Gözlerin nehir kirpiklerin köprü olsa, ben üzerinden
geçerken ipler kopsa ve dü?tü?üm yer dudaklar?n olsa.

Buruk hasret dolu geceleri öldürece?im bir gün bu
ayr?l?k ?ark?lar?n? kur?una dizece?im ve seni benden
ay?rd??? için kaderimi mahkemeye verece?im.

Güller anlats?n sana olan sevgimi, güller anlats?n
yanl?zl???m?, çaresizli?imi? Yava? yava? eriyen yüre?imi
güller anlats?n ben anlatamad?m

Rüzgar alabildi?ine h?rç?n,ya?mur alabildi?ine inatç?,
yüre?in ise onlara inat sanki bir liman… T?pk?
gözlerindeki huzur gibi…

Nas?l ki uzaktaki y?ld?z parlak gelirse insana, uzakta
oldu?un için tutkunum sana! Hani en güzel a?klar
imkans?z gelir ya insana, imkans?z oldu?un için tutkunum
sana.

Seni sevdi?im kadar ya?asayd?m; ölümsüzlü?ün ad?n? a?k
koyard?m…

Önce dü?tü?ümde kalkmay?, sonra aleve dokundu?umda
ac?y?, sevmeyi ö?rendim, sevilmeyi her ?eyi ö?rendim de
yaln?z seni unutmay? ö?renemedim!

Ac? ve hüzün bir y?ld?z kadar uzak, mutluluk gözbebe?in
kadar yak?n olsun. Umutlar?n gerçek, gerçeklerin
mutluluk, mutluluklar?n sonsuz olsun…

Bir an buruk bir ac? saplan?rsa yüre?ine, gözlerin
zamans?z tak?l?rsa, kulaklar?n zamans?z deli gibi
ç?nlarsa bil ki bir yerlerde özlemi?sindir beni


B?R ?NSANI FARK ETMEYE
B?R DAK?KA,TANIMAYA B?R SAAT,SEVMEYE B?R HAFTA YETER.AMA
UNUTMAYA B?R ÕMÜR B?LE YETMEZ.HELE O ?NSAN
SENSEN….!!!!Gecenin karanl???nda,
güne?in ?????nda, Suyun damlas?nda, selin co?kusunda
Kimi yan?mdas?n kimi rüyamda Ama hep akl?mdas?n sak?n
unutma


ya?murla yar??t?m
bu gece ben a?lad?m o ya?d?,o
gökyüzünü,güne?i,bulutlar?, bense çocuklu?umun gülü?ünü
anlatt?m ,o güne?i özlemi? bende bu mesaj? okuyan?….


gözler? nehir
kaslar? köprü olsa tam ortas?ndan gecerken ipler kopsa
yanaklar?ndan süzülüp dudaklar?nda duraklasam beni
öpermis?n yoksa göz ya?? gibi silermisin

güne?in rengine
benzemez gecenin rengi ü?ütür ayaz korkutur karanl?k
bugün bi gariplik bi hüzün var yüre?imde ya ben fazlay?m
bu ?ehirde yada sen eksik……….

gece yar?s?
basl?orsa c??l?klar?m duyulsun die diil_ ca?rmalar?msa
art?k gelmen icin diil_ duyurmadan seslenmei biliorsa bu
yürek_ görmeden sewmeide bilir____

?u vefas?z fani
dünyada Ac?lar? kederleri sen ya?at?n bana Yar?nlar?m
ümitlerim hayalerim vard? Zehir ettin i?te en sonunda
Elimde de?il seviyorum Resmimine bak?p avutuyorum
kendimi Fark?nda olmadan sevmi?im seni Ellerin sözüne
inan?pta b?rakma beni Delliler gibi seviyorum seni
Lanetler olsun anlayamad?n beni ?nanki can?mdan bile çok
seviyorum seni


bu gece y?ld?zlara
anlatt?m seni? sordum o da beni severmi diye? denizdeki
yakamoz cevap verdi bana! o sevmesede sevilmeye deger
diye….

sen benim
hayat?mda ya?ad???m en güzel a?k sen u?runa ölünebilecek
kadar de?erli bir sevgilisin benim için

Seni seven ben
degil K-A-L-B-I-M Seni arayan ben degil E-L-L-E-R-I-M
Seni hasret özlemiyle arayan ben degil
G-Õ-Z-B-E-B-E-G-I-M Sana dokunmak icin yanan ben degil
Y-Ü-R-E-G-I-M


Beni hat?rla
y?ld?zlar parlamaya ba?lay?nca, Gökyüzüne uzat elini,
Perde perde aç hayalini, Beni Dü?ün, Belle?ine akan bir
nehrin içinde ba?? bo? sandal gibi yüzü?ümü, K?y?lara
vura vura gör kalbimin dibe çökü?ünü Duyur sesini, Ta??
karanl?k rüyalar?m? kalbinin o güvenli s??na??na ve Beni
SEVD???N? söyle Yana??ma Küçük bir BûSE kondurur
gibi…….

sevgi inançlar
u?runa sava?makt?r;sevgi sevdi?in her?eyi gelece?e
ta??makt?r.sevgi ne yerde,ne de gökte.sevgi küçücük bu
yürekte senin için atmaktad?r…


gecenin
karanl???nda sabah?n ayd?nl???nda hep akl?mdas?n bu
ufac?k kalbimin en büyük yerindesin ve tek sahibisin…

merhaba ben geldim
ama s?radan bir msj degilim.gönderen taraf?ndan sevgiyle
yüklendim,gelene kadar can?m c?kt? bol bol tembihlendim
sizi coook özlemi?


bir gece ay bana
sordu neden seni a?latan bir k?zla beabersin?? aya
bakt?m ve dedimki sen kiç gök yüzünden vazgeçe
bilirmisin?

BEYAZ PAPATYALAR
ARASINDA B?R GÜLSÜN SENÕYLES?NE GÜZEL ÕYLES?NE CANLI
DOKUNURSAM YAPRAKLARINA SOLARSIN SANDIMONUN ?Ç?N YANINDA
HEP SESS?Z HEP SOLUK KALDIM

Hani uzaktaki
y?ld?z parlak gelirya insana uzakta oldu?un için a????m
sana Hani en güzel a?klar imkans?z gelirya insana
imkans?z oldu?un için tutkunum sana..

Duygular vard?r
anlat?lamayan sevgiler vard?r kelimelere s??mayan
bak??lar vard?r insan? ömür boyu a?latan yollar vard?r
a??lmas? güç olan kalpler vard?r ac?larla parçalanan ve
insanlar vard?r hiç unutulmayan sanma beni sevipte
b?rakanlardanbenim sevgim mezara kadar olanlardan!!!

EL?N TELEFONDA
HARFLER ÜZER?NDE DUYGULAR KALPTE DÜ?ÜNCELER YAZIDA AY
GÕKYÜZÜNDE YILDIZLAR DAHA ÕTEDE…AMA EN ACISI SEN ORDA
BEN BURDA…


ya?mur damlas?
y?lan?n a?z?na duserse zeh?r m?dyen?n a?z?na duserse
?nc? olurmus Sen ney?n yagmurusun k? ben?m yurey?me
dusunce hersey?m oldun

elimde olsa
rüzgara kar???r yan?na gelir ellerinden tutar gözlerine
bakar seni sevdi?imi söyler yana??na bir buse kondurur
ve yüre?ine nehir gibi akar?m A?KIM

sana bir gül
veriyorum kokla ama soldurma sana bir ?arap veriyorum iç
ama sarho? olma sana kalbimi veriyorum sev ama aldatma

ya?murlu bir günde
ellerini aç tutamad???n ya?murlar kadar çok seviyorum
seni


senin yüre?in
yeddi beni sevmeye ama gücün yedmedi beni kald?rmaya
a?lam? bilmiyosan sevmeyide bilemezssin


ölümümü olur
senini uzaklara gidi?in neolur inan bana seni ölümüne
sevmi?im b?rakma ne olur korkuyorum karanl?ktan bugunum
yok yar?nlar?mda dü?man

Sana bir ?iir
yazaca??m içinde güllerin güzelli?i olacak kokular?
etraf?n? saracak ama;hasretin özlemin benimle
SABAHLAYACAK

Seni y?ld?zlara
benzetiyorum onlar kadar uzak onlar kadar eri?ilmezsin
ama bir fark?n var onlar bin tane sen bir tanesin.

bedenimde bir can
avuc ici kadar o canda bir kalp var! dünya kadar. o
kalpte bir sevgi var sonsuza kadar!o sevgide sen varsin
ölene kadar….

GÕZLER?N=ALEV
SÕZLER?N=BEDEL VARLI?IN=HAYAT YOKLU?UN=ÕLÜM
SEVG?N=CENNET HASRET?N=CEHENNEM SEN?NLE=MUTLULUK
SENS?ZL?K=SONUMDUR…

K?pk?z?l Bir
Güne?in Õnünde Masmavi Yelken Gibidir Hayat; Al?r Götürü
Seni Bilinmeyen Uzakl?klara; Sevda Mavidir; Mavi ise
Umut; Gölgeler Dü?sede Yüre?imin Üstüne O Güne?i Sak?n
Söndürme; E?er Umut Yoksa; Yar?nlar Uzak Kal?r ?nsana;
UNUTMAK?; Bir ”SEN” Daha Yok Bu Dünyada……


sevmenin iki yolu
var ya sever gülersin ya sever ölürsün sen sevmeyi dene
ölüm nas?l olsa gelir biliyormusun geceleri hiç
sevmiyorum geceler seni bana souyor o nerde diye uzakta
oldu?unu anlatmaya çal??t?kça kalbimin daha fazla ac?
çektiyini görüyorum ama her ?eye rahmen seni seviyorum

E?ER B?R GÜN
A?LAMAK ?STERSEN BEN? ARA SEN? GÜLDÜREMEM AMA SEN?NLE
A?LAYAB?L?R?M E?ER B?R GÜN ÕLMEK ?STERSEN BEN? ARA SEN?
DÕNDÜREMEM AMA SEN?NLE B?RL?KTE ÕLEB?L?R?M

a?k tatl? bir rüya
ufak bir dünya…gözlerde ba?lar,kalplerde ya?ar.a?k
?iiri gibi güzel,film gibi geçer.bir rüzgar gibi eser
masal gibi biter

birgün bana beni
mi daha çok seviyorsun yoksa Tanr?y? m? diye soracaks?n
ben hiç dü?ünmeden Tanr?y? diyece?im ve sen hemen küsüp
gideceksin ama nerden biliceksin içimdeki Tanr?n?n sen
oldu?unu

SEVMEK YA?AMAK
KADAR TATLI ?SE UNUTULMAK ÕLMEK KADAR ACIDIR.SEN UNUTMA
UNUTTURMA GÜZEL?M…Bayram UZUN 01.09.2006

Eger seni nasil ve
ne kadar sevdigimi ögrenmek istiyorsan bana yeni bir dil
bulmalisin çünkü sana olan sevgimi anlatmak için
kelimeler bulamiyorum. Ama bir seyi bil ki seni çok
seviyorum…


beni sevmek özveri
tecrübe güven ister ama en önemlisi yürek ister arkada?
yürek ister

eyer benim biir
mesaj l?k ömrüm olsayd? vesen bana bir mesaj gönderecek
olsayd?n ve benim o mesaj? okuduktan sonra öleceyimi
bilseydin bana bir mesajda neyazard?n.

Sevmekmi? Hiç
Tatmad?m?Ya Gülmek?Çoktan Unuttum?Ya?amakm??Bo?!Ver A?k
Nemi?Büyük Bir Yalan!Mutsuzlukmu???te O Benim Dünyam?

Gökten bi y?ld?z
sec senin için ama içlerinden en güzeli en tatl?s?
olsun. Gökten bide benim için y?ld?z sec güzelli?i
önemli de?il senin y?ld?z?n?n yan?nda olsun BEBE??m

alo!oras? öbür
dünyam??(evet)cenneti baglay?n lütfen(buyrun)hani bir
yer ay?rtm??t?mya iptal ediyorum.ÇÜNKÜ GERCEK B?R SEVG?
BULDUM YA?AMAK ?ST?YORUM

umut edipte
bekledigim özledikçe özledigim sevdikçe sevdigim sen
benim tek göz bebegimsin…!


Sevmek ellerini
tuttugumda dertlerimi unutmaksa dizlerine yatt???mda
mutluluk duymaksa,seninle ölümü göze almaksa o zaman
seni seviyorum HAYATIM

RÜYALARIN EN
GÜZELINI GÕRÜRKEN ALLAH’IN SENI KORUMASI IÇIN
GÕNDERDIGI MELEGIN KANATLARI ÕYLE BÜYÜK OLSUN KI;EN
MASUM ANINDA SANA KIMSELER ZARAR VEREMESIN.. DALGALAR
KIYIYA ÇARPARKEN SU SÕZÜ SÕYLER;SENI SEVIYORUM GONLUMUN
BOSLUGUNDAN YAKNINIYORDUM, MUTSUZLUGUM ASKSIZLIKDAN
ZANNEDIYORDUM, NEDEN BENIMDE BIR SEVGILIM OLMASIN
DIYORDUM, OYLE BIR ASKA DUSTUM KI BIN PISMAN OLDUM! GUL
KOKLAMADIM USTUNE KOKUNU UNUTURUM DIYE, GOZLERIMI
KAPAMADIM KAPATINCA SEN GIDERSIN DIYE. EY HAZIN GONLUM
SENDEN YANA AHIM SITEM YOK, KORKTUGUM SADECE UNUTULMAK!


Sevmek ellerini
tuttugumda dertlerimi unutmaksa dizlerine yatt???mda
mutluluk duymaksa,seninle ölümü göze almaksa o zaman
seni seviyorum HAYATIM

ben senin ad?n?
suya yazd?m ate?le varsa benden daha çok sevecek ad?n?
yazs?n güne?e buzla ben sen?n ad?n? kalbime kaz?d?m
b?çakla varsa benden daha çok sevecek gelsin als?n
can?m?..??

ben yine
pencerenin önünde gözlerim o yildizin üstünde belki
bakislarini görürüm diye……..


ben yine
pencerenin önünde gözlerim o yildizin üstünde belki
bakislarini görürüm diye……..


Y?ld?zlar semada
tükenmedikçe ta?lar dile gelip unut demedikçe ruhum
bedenimi terk etmedikçe unutmam unutamam seni..!!

Biliyorum ki Sen
bi Günessin etrafinda gezegenler var , Sende bilmelisin
ki Ben bi Dünyayim yanliz bende Hayat VAR….

söyleyeceklerim
iki kelimenin s?n?rlar?n? a?am?yor…lütfen bana inan
’seni seviyorum’

Bu arta kalan
hangi yaz ak?am?n?n hüzünleri oysa birbirimizin
yaralar?yla sarmal?yd?k kanayan yerlerimizi yoklu?una
dayanabilirim sand?m,oysa yoklu?un bir ?iir ve ben ?air
olamad?m.

bir kalp aran?yor sevgiye degecek bir
sokak aran?yor özgürce gezecek bir mum aran?yor sonsuza
denk yanacak inan bir seni seviyor bu deli yürek
vazgeçmezmi? y?llar geçsede senden bir gün ölmeye karar
veripte sen olmazsan yan?lada hayk?racakm?? BEN SEN? B?R
GÜN BEN? ÖLDÜRES?N D?YE DEG?L BEN? ÖLÜMDEN DÖNDÜRES?N
D?YE SEVD?M sen yan?lt?m beni ve ben ?imdi G?D?YORUM
arkama bakmadan ve seni kalbimden atamadan birtanem
gidiyorum.

E?er gökyüzü bir parça ka??t, deniz bir ?i?e
mürekkep olsayd? yine de sana olan duygular?m? yazmaya
yetmezdi. Seni o kadar çok seviyorum ki…

Ben asla a?lamam deyip her gece yata?a
yatt???nda akl?na o gelip gözünden iki damla ya?
süzülüyorsa e?er utançla i?te o zaman a??ks?n demektir..

Yaln?z aç??a ç?kan ????? görebiliyorsan, yaln?z
söylenen sözü duyabiliyorsan, Ne görebiliyorsun Ne de
duyabiliyorsun…

Sana bahçeden gül de?il güne?ten atom kopar?p
getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye
korkuyorum.

A?k kaçmaktan çok kovalamak, görmekten çok
özlemek, gitmekten çok beklemek, dokunmaktan çok
dü?ünmektir.Ve a?k öyledirki nerde imkans?z varsa onu
seçer.

Karanl?k Ayd?nl?ktan, Yalan Do?rudan Kaçar.
Güne? Yaln?zda Olsa Etrafa I??k Saçar. Üzülme Do?rular?n
Kaderidir Yaln?zl?k. Kargalar Sürüyle Kartallar Yaln?z
Uçar.

Gençli?ine güvenip erken derken belki elveda
bile diyemezsin giderken.

Gözlerin gözlerimde, ellerin ellerimde, a?k?n
içimde ve ruhun bedenimde oldu?u sürece seni çok sevmeye
devam edece?im…

Benim Kalbimi K?rmak Suya Yaz? Yazmak Kadar,
Gönlümü Almak ?se Güne?e Dokunmak Kadar Zordur. Sen Suya
Yaz? Yazmay? Ba?ard?n, ?imdi Güne?in Batmas?n? Bekle.

Allah?m beni öyle bir sonbahar ayaz? öldür ki ,
sevdi?im mezar?ma koyacak tek bir gül bile bulamazs?n…

Bana öyle bir mektup yaz ki sevgilim açar açmaz
duyay?m kokunu. Sevda essin ba?ak saçlar?nda, sesin
yüzümü rüzgarla bulsun… Bana öyle bir mektup yaz ki
sevgilim, gelsin beni en koyu zulamda bulsun ve öyle bir
mektup yaz ki sevgilim vars?n ölümüm olsun.

Kilometrelerce uzakl?klara gizlenmi? olsada
dostlu?umuz ayn? gökyüzünü payla?t???m?z sürece dostuz!

Özgürlük dü?lerde de?il ,kendi kendimize
yükseltti?imiz çitlerin ard?ndad?r

Uzakl?klar Küçük Sevgileri Yok Eder, Büyükleri
Yüceltir. T?pk? Rüzgar?n Mumu Söndürüp Ate?i Yükseltti?i
Gibi.

gözlerim yolunu bekliyor, günü gününe ekliyor
ruhun tüm dünyay? senin için geziyor
a?k?n beni gitik çe eziyor
inan bana seni ne kadar sevdi?imi bilmiyorsun ve bir
ömür boyu da bilmeyeceksin seni seviyorummmmm can?m
a?k?m bitane ruhum kalbimin sahibi …………


OYMU? KARGA
GÖZÜMÜ OYSUNK? BO? TÜFEK KAFAMDA PATLASINK? SUSUZ
HAVUZDA BO?ULAYIMK? BOZUK ARABA BANA ÇARPSINK? ?U AN
SEN? DÜ?ÜNÜYORUM

A?k?m a?k?m
diye a?layacaks?n ba??n? ta?lara hergün vuracaks?n
sesini duyan yokki a?layacaks?n sen gittin ?imdi s?ra
bende ben bittim ?imdi s?ra sende…

toprak olmaz
bende senden ba?kas?,seni bunca sevmez benden
ba?kas?,ölürsem sen a?la arkamdan yeter gelmesin kabrime
senden ba?kas?

Cellatlar yine
ba?lad?lar infaza herkes cezas?n? çekiyordu getirdiler
bir günahkar dediler ne yapm?? h?rs?zl?k at?n ate?e bir
günahkar daha getirdiler dediler bu ne yapm?? dediler
yalan söylemi? onu da at?n ate?e bir günahkar daha
sordular bu ne yapm?? dediler SEVM?? bunu atmay?n bu
zaten yanm??

Sen bakmaya
doyamad?g?m ,günlerce dü?ledi?im ,hasretim ,kaderim
,tutamad???m gözya??m ,can?mdan cok sevdi?imsin..bana
ya?att???n duygular için te?ekkür ederim A?KIM..

#176

 
© 2015
AŞK