Sevgi Sitesi

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Tüm
İçeriklerimiz

Engelliler Haftas? Sözleri

"Sakatlara sayg?, onlara ya?ama sevinci verir"

"Bir birini seven insanlar için engeller bir tatl? tebessümden ibarettir"

"Ad?mlar?n?z?n biçiminin ne önemi var mühim olan yürüyü?ümüzle sevgi ve dostluk köprüsünü geçmektir"

"Engelelrimiz yada i?lerimiz olabilir, Bunlar sevgiye asla engel olamaz"

"Hiç bir engel Allah'a kul olman?a engel de?ildir"

"Engeller hayat?n ritmini yakalamaya engel olamaz"

"Sakatl?k bir kusur de?ildir"

"Sakatlar yard?ma de?il, ?efkate muhtaçt?r"

#1138

 
© 2015
AŞK